การส่งคืนสินค้าที่ยั่งยืน

  • FedEx ประเทศไทย การส่งคืนสินค้าที่ยั่งยืน

ต้องการความช่วยเหลือในการส่งคืนพัสดุคืนใช่หรือไม่

สิ่งที่ควรทราบ

เปลี่ยนฉลากส่งคืนพัสดุ

วิธีแก้ไขเอกสาร

การส่งคืนสินค้าที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนของธุรกิจและการส่งคืนค้าเป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน สิ่งที่สำคัญสำหรับความยั่งยืนของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานคือกลยุทธ์การส่งคืนสินค้าที่ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดี อันประกอบไปด้วย:

  • การซ่อมและการปรับแต่งสภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมือนใหม่
  • การเติมผลิตภัณฑ์และการนำผลิตภัณฑ์มาขายใหม่อีกครั้ง
  • การรีไซเคิลสินค้าและวัสดุ

กลยุทธ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบริษัทต่างๆ ในการสร้างยั่งยืนให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนของการประกอบการ

การจัดการการส่งคืนสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถกำจัดทรัพย์สินที่ไม่ต้องการ ไม่ทันสมัย เลิกใช้แล้ว ยกเลิกการใช้ มีตำหนิ และที่นำเข้าประเทศจากเส้นทางการค้าหลักและส่งไปยังเส้นทางรองที่เหมาะสมเพื่อกำจัดหรือใช้ซ้ำ— และปฏิบัติตามที่วางแนวทางไว้คุ้มค่าและอยู่ในควบคุม
  • ยืดอายุของทรัพย์สิน โดยการผลิตใหม่ ซ่อมแซม นำกลับไปขายใหม่ หรือรีไซเคิลสินค้าที่ผ่านเส้นทางการส่งคืนสินค้า

 

เชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เราทุ่มเทความพยายามในการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดและปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา คุณเองก็ช่วยได้เช่นกัน โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ รีไซเคิลได้ และที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลสำหรับพัสดุส่งคืนของคุณ

เป็นเวลานานนับทศวรรษ เราทุ่มเทที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปได้ เราจะใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลและพยายามรีไซเคิลวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ตัวอย่างความทุ่มเทของเรา ได้แก่

  • ซอง FedEx® Reusable Sturdy Pak และซอง Legal Size Reusable FedEx® Envelope ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สองครั้งและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งคืนสินค้า
  • ด้วยความคิดริเริ่มของเราในการจัดส่งด้วยซองที่มีค่าคาร์บอนเป็นกลาง การส่งด้วย FedEx ทุกซองจึงมีค่าคาร์บอนที่สมดุลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เราทำงานร่วมกับ BP Target Neutral ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการลดคาร์บอนที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ฟาร์มกังหันลมและโครงการปลูกป่าซึ่งช่วยลดค่าคาร์บอนอันเกิดจากการจัดส่งซองของเราไปทั่วโลก
The FedEx® Global Returns เป็นเพียงอีกหนึ่งทางที่เราร่วมช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราปฏิบัติในฐานะบริษัทเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านได้ที่ EarthSmart.