FedEx® Healthcare Priority

การศึกษาวิจัยทางคลินิก

  • Clinical Trials

โซลูชั่นสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก

รายการต่างๆ ในการวิจัยทางคลินิก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ (Investigational Medical Product - IMP) หรือสิ่งส่งตรวจทางคลินิก ล้วนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ FedEx Healthcare Priority มีโซลูชั่นหลากหลายชนิดที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว

ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิและการบรรจุหีบห่อ

FedEx Healthcare Priority ให้บริการบรรจุหีบห่อพัสดุตามกฎข้อบังคับของ IATA ในทุกๆ ศูนย์วิจัยในเอเชียแปซิฟิก FedEx จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าตัวอย่างสิ่งที่ส่งตรวจของคุณจะถึงมือผู้รับในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิใดก็ตาม

ควบคุมอุณหภูมิ

  • Temperature Integrity and Packaging

ทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะและความสามารถในการมองเห็นอย่างเต็มรูปแบบ

ทีมงาน FedEx Healthcare Priority ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและติดตามตรวจสอบการจัดส่งพัสดุในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในแบบเชิงรุก การใช้เครื่องมือติดตามตรวจสอบอย่างเช่น FedEx SenseAwareTM จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นพัสดุที่คุณจัดส่งได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สามารถตรวจติดตามได้ตลอดเวลา

  • Dedicated Customer Support Team and Full Visibility

บริการจัดส่งข้ามคืน

บริการจัดส่งข้ามคืนของ FedEx ให้บริการจัดส่งพัสดุถึงจุดหมายปลายทางภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงจากประเทศต้นทางในเอเชียไปยังสิงคโปร์และเมืองหลักๆ ในจีน

โครงสร้างการเรียกเก็บเงินที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน

อัตราค่าบริการแบบคงที่ต่อการจัดส่งของ FedEx Healthcare Priority ช่วยให้กำหนดงบประมาณได้ง่าย และการออกใบแจ้งชำระเงินแบบอ้างอิงช่วยให้การพิสูจน์ยอดค่าใช้จ่ายไม่ยุ่งยาก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ