FedEx® Healthcare Priority

ปลอดภัยและสามารถติดตามตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง

ติดตามการขนส่งพัสดุของคุณตลอดการเดินทางด้วยโซลูชั่นการตรวจติดตามสถานะและข้อมูลของพัสดุที่ล้ำสมัยของ FedEx Healthcare Priority

  • End-to-end Security & Visibility

  • FedEx Priority Alert<sup><small>TM</small></sup>

FedEx Priority AlertTM (พร้อมวิดีโอ)

FedEx Priority AlertTM ได้รวมระบบการติดตามตรวจสอบพัสดุที่ทันสมัย การแจ้งเตือนล่วงหน้า และความสามารถในการนำกลับคืนสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีความสำคัญยิ่งยวดและเน้นความตรงต่อเวลาเป็นอย่างสูง พัสดุของคุณยังได้รับการนำขึ้นเครื่องก่อนบนเครื่องบินของเรา และการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนเพื่อให้พิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด

FedEx Priority Alert PlusTM ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ใน FedEx Priority Alert พร้อมกับบริการเสริมอย่างเช่น การเติมน้ำแข็งแห้งหรือการทำความเย็นให้แก่เจลเก็บความเย็นซ้ำ และการเก็บรักษาในห้องเย็นเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพัสดุในกรณีที่มีความล่าช้าในการขนส่ง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ