FedEx® Healthcare Priority

การจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

 • Temperature-controlled Shipping

การจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

FedEx Healthcare Priority มีบริการจัดส่งแบบแช่เย็น แช่แข็ง และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายเพื่อขนส่งพัสดุทางการแพทย์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและปลอดภัย

กรุณาเลือกช่วงอุณหภูมิการจัดส่งที่เหมาะสม:

FedEx Customized Freight

FedEx Customized Freight (FCF) มีประโยชน์หลักๆ ต่อไปนี้:

ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ

 • โซลูชั่นคอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ -20°C ถึง +25°C หรือโซลูชั่นการบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิอื่นๆ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -150°C ถึง +25°C
 • มีการติดตามตรวจสอบพัสดุตลอดเวลา 24/7/365 ผ่านบริการควบคุมอุณหภูมิของ FedEx®

ความรวดเร็วในการจัดส่ง

 • ใช้พาหนะขนส่งโดยเฉพาะเพื่อการจัดส่งอย่างรวดเร็วที่สุดภายในเครือข่ายของ FedEx Express

บริการช่วยเหลือและการติดตามตรวจสอบที่สามารถกำหนดได้ตามต้องการ

 • โซลูชั่นแบบพิเศษประกอบด้วยการผ่านพิธีศุลกากรล่วงหน้าและการตรวจตามระเบียบกฎหมายเพื่อปล่อยสินค้าล่วงหน้า ขั้นตอนการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า และแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • การจัดการการขนส่งแบบแอคทีฟ รวมถึงการติดตามตรวจสอบและการอัพเดทสถานะที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง
 • มีระบบสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ FedEx ตลอดเวลา 24/7/365 ไม่มีวันหยุด

การสนับสนุนด้านคุณภาพ

 • การตรวจสอบห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานหรือห่วงโซ่คุณภาพ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขและการป้องกัน (CAPA)

การวางแผนสำรอง

 • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ล่าช้า FCF สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและพาหนะของ FedEx Express เพื่อให้การจัดส่งพัสดุที่มีความสำคัญยิ่งยวดดำเนินต่อไปได้

 

กรณีศึกษา

คลิกที่นี่

x
 • FedEx Customized Freight

FedEx Customized Freight

 • ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคอมเพรสเซอร์ C-Safe (+4°C ถึง +25°C) จะรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้คงที่โดยไม่ต้องใช้น้ำแข็งแห้ง
 • ตู้คอนเทนเนอร์แบบน้ำแข็งแห้ง/ Envirotainer (-20°C ถึง +25°C) รักษาอุณหภูมิการจัดส่งในระดับที่กำหนดไว้ และมีการติดตามอุณหภูมิตั้งแต่รับพัสดุจนถึงการส่งมอบ
 • นอกจากนี้ ยังรองรับโซลูชั่นการบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิอื่นๆ (-150°C ถึง +25°C) อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • FedEx<sup><small>®</small></sup> Cold Shipping Package

FedEx® Cold Shipping Package

 • มีให้เลือกสามขนาด – เล็ก กลาง และใหญ่
 • ไม่ต้องใช้เจลเก็บความเย็นหรือน้ำแข็งแห้ง
 • ยูนิตระยะเวลาแบบมาตรฐานหรือยูนิตแบบขยายระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้สูงสุดถึง 48 หรือ 96 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติม

FedEx® Cold Shipping Package

บรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบแช่แข็งของเราเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ ไม่จำเป็นต้องใช้ก้อนทำความเย็น ตู้แช่แข็ง และการแช่แข็งมาล่วงหน้า

คุณลักษณะของบริการ:

 • อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอ: สภาพแวดล้อมเย็น 2°C ถึง 8°C
 • ขนาดกล่อง: มี 5 ขนาด ตั้งแต่ 1.3 ลิตร ถึง 6.5 ลิตร
 • ระยะเวลา: รักษาความเย็นในการจัดส่งได้สูงสุดถึง 48 ชั่วโมง* ด้วยยูนิตมาตรฐาน (สำหรับกล่องทุกขนาด) หรือสูงสุด 96 ชั่วโมง* ด้วยยูนิตแบบขยายระยะเวลา (สำหรับกล่องขนาดกลางและขนาดใหญ่)
 • น้ำหนักเบา: เมื่อเทียบกับน้ำแข็งแห้งหรือเจลเก็บความเย็น คุณจะจ่ายค่าจัดส่งน้อยกว่า
 • การเตรียมการที่ไม่ยุ่งยาก: เพียงแค่กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานของยูนิตก่อนที่คุณจะบรรจุหีบห่อ
 • การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยสารติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ: สำหรับสารติดเชื้อทั้งหมด คุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์ภายในที่เป็นไปตามคำแนะนำในการบรรจุหีบห่อของ IATA 650 สำหรับ UN 3373
* ระยะเวลาการในการรักษาความเย็นที่แท้จริงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก

x
 • FedEx<sup><small>®</small></sup> Deep Frozen Shipping Solution

FedEx® Deep Frozen Shipping Solution

 • เทคโนโลยีไอเย็นแบบแห้งช่วยให้สามารถรักษาอุณหภูมิที่ -150°C ได้นานถึง 10 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องเก็บความเย็นและน้ำแข็งแห้งอีกต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • Deep Frozen

FedEx® Deep Frozen Shipping Solution

ไม่เหมือนกับน้ำแข็งแห้ง ซึ่งจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย เทคโนโลยีไอระเหยแห้งจากไนโตรเจนเหลวที่ใช้ง่ายช่วยกำจัดอุปสรรคในการขนส่งและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทสินค้าอันตราย นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนการทำให้กลายเป็นน้ำแข็งซ้ำในการจัดส่งแบบใช้น้ำแข็งแห้ง และคุณไม่จำเป็นต้องซื้อบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของตัวเอง เทคโนโลยีนี้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดส่งตัวอย่างทางคลินิก ยา และวัสดุชีวภาพที่ไวต่ออุณหภูมิและมีมูลค่าสูง

คุณลักษณะของบริการ:

 • แช่แข็ง: สภาพอุณหภูมิเยือกแข็งต่ำมาก -150°C หรือต่ำกว่า
 • ขนาดกล่องบรรจุ: เลือกภาชนะบรรจุที่สามารถบรรจุขวดขนาด 2 มล. 75 ขวด หรือขวดขนาด 2 มล. 500 ขวด
 • ระยะเวลา: 10 วัน
 • ใช้เทคโนโลยีไอระเหยแห้งจากไนโตรเจนเหลวที่ไม่เป็นอันตราย บรรจุล่วงหน้าได้ และนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้
 • ไม่จำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าและไม่ต้องทำให้กลายเป็นน้ำแข็งซ้ำ
 • ไม่จำเป็นต้องใช้หีบห่อ อุปกรณ์ หรือการฝึกอบรมเพื่อการจัดการแบบพิเศษ

x
 • Temperature-Controlled Packaging using Dry Ice

การบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแข็งแห้ง

 • รักษาสภาพความเย็นแบบเยือกแข็งได้ถึง -70°C

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแข็งแห้ง

บรรจุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิของ FedEx ที่ใช้น้ำแข็งแห้งมีให้เลือกใช้หลายขนาดและตัวเลือกระยะเวลาในการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการในการจัดส่งของคุณ เมื่อคุณใช้ FedEx Priority Alert พัสดุของคุณจะได้รับการเอาใจใส่ตามที่ต้องการตลอดการขนส่ง

คุณลักษณะของบริการ:

 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิเยือกแข็งถึง -70°C
 • ระยะเวลา: 96 ชั่วโมงขึ้นไป

x

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ