แบตเตอรี่ลิเธียม

 • Lithium Batteries

1. บทนำ

แบตเตอรี่ลิเธียมใช้งานทั่วไปในอุปกรณ์เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป PDA นาฬิกา กล้อง และกระทั่ง ของเล่นเด็ก การขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมหรือการขนส่งสินค้าที่บรรจุแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อาจเกิดความร้อนสูงเกินและเกิดลุกไหม้ได้ในบางสภาวะ เมื่อเกิดการลุกไหม้ขึ้นแล้ว การดับไฟอาจทำได้ยาก สามารถจำแนกแบตเตอรี่ลิเธียมได้เป็นสองประเภทหลัก คือ ไอออนลิเธียม (อัดประจุใหม่ได้) และโลหะลิเธียม (โดยปกติแล้วไม่สามารถอัดประจุได้)

ระบุหมายเลข UN และชื่อการจัดส่งที่ถูกต้องสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม

 • UN 3480, แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม
 • UN 3481, แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
 • UN 3481, แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์
 • UN 3090, แบตเตอรี่โลหะลิเธียม
 • UN 3091, แบตเตอรี่โลหะลิเธียมที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
 • UN 3091, แบตเตอรี่โลหะลิเธียมที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์

ให้ความสำคัญกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณอย่างจริงจังและปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมดังกล่าว เราต้องการที่จะมั่นใจว่าคุณได้ทราบถึงข้อกำหนดทุกข้อสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้และช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่คุณอาจประสบได้ เราได้ออกแบบศูนย์ข้อมูลแบตเตอรี่ลิเธียมของ FedEx เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน สร้างความมั่นใจได้ว่าสามารถขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปัจจุบัน

วิธีใช้ศูนย์ข้อมูลแบตเตอรี่ลิเธียมของ FedEx:

จากแถบด้านซ้าย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • ประเภทคำแนะนำในการบรรจุ: ระบุว่าคุณจะต้องใช้หมายเลขประเภทคำแนะนำในการบรรจุหมายเลขใดสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ โดยอิงจากประเภทแบตเตอรี่/เซลล์ รูปแบบการขนส่ง ขนาดกำลัง และปริมาณที่ต้องการจัดส่ง นี่คือรายละเอียดแรกและนับว่าเป็นรายละเอียดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องระบุ
 • ต้นทาง/ปลายทาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FedEx: รับขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณทั้งในสถานที่ต้นทางและปลายทาง หากคุณไม่พบสถานที่ของคุณบนตารางสถานที่ของเรา โปรดติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าเพื่อรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • บรรจุภัณฑ์และเอกสารที่จำเป็น: ค้นหาแนวทางการเตรียมบรรจุภัณฑ์และเอกสารที่ จำเป็นได้ที่นี่ โดยอิงจากหมายเลขประเภทคำแนะนำในการบรรจุ
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ตรวจสอบว่าการจัดส่งของคุณมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่
 • โปรโมชั่น: ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นใดๆ จาก FedEx หรือไม่
 • คำถามที่พบบ่อย: หาคำตอบของคำถามของคุณ หรือติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เนื้อหาและคำแนะนำบนเว็บไซต์นี้มีเพื่อจุดประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้จัดส่งที่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม เนื้อหาและคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แทนที่ หรือส่งผลต่อข้อกำหนดของสหพันธรัฐหรือรัฐใดๆ และไม่มีจุดประสงค์ให้เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งที่ FedEx Express ยอมรับ การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เนื้อหาของเอกสารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกฎระเบียบของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา FedEx Express ไม่ให้คำรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลนี้ในทุกกรณี FedEx Express ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอกสาร และ/หรือ คำแนะนำเหล่านี้ โปรดดูคู่มือบริการของ FedEx ในปัจจุบันเพื่อดูข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อจำกัดของบริการขนส่งของ FedEx Express

Your feedback matters