บรรจุภัณฑ์, ซองจดหมาย หรือ Express Freight

เปิดบัญชีการจัดส่ง

เปิดบัญชี FedEx

หมายเลขบัญชี FedEx เป็นข้อมูลสำคัญของคุณในการจัดส่งด้วย FedEx กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

เปิดบัญชี FedEx ตอนนี้

รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ fedex.com

รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ fedex.com

สร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน fedex.com แล้วเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับบัญชี FedEx ที่คุณมีอยู่แล้ว!

ขอรับข้อมูลล็อกอินระบบตอนนี้

เข้าถึงสมุดที่อยู่

เข้าถึงสมุดที่อยู่

จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ได้มากถึง 2,500 รายการในสมุดที่อยู่ส่วนตัวของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดในทุกๆ ครั้งที่คุณจัดส่ง

เข้าถึงสมุดที่อยู่ตอนนี้

การส่งพัสดุ

เรียกดูค่าบริการออนไลน์

ดูค่าใช้จ่ายออนไลน์

Track the status of your invoices, dispute charges, download your invoice data, and create payment instructions over the Internet.

ขอปรับการเรียกเก็บเงิน