เหตุขัดข้องในการให้บริการ

สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อาจทำให้เกิดการขัดข้องในการจัดส่งพัสดุของ FedEx และการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานของคุณได้ ไม่ว่าในเวลาใด ที่ใด และโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น เราจะแจ้งข้อมูลล่าสุดในหน้านี้เพื่อให้คุณทราบถึงเหตุขัดข้องในการให้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น

  • ประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับการกระทบการให้บริการการจัดส่ง

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากมีปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้นที่ศูนย์กลางการจัดส่งยุโรปและเอเชียแปซิฟิกของเรา

FedEx Express กำลังประสบกับพัสดุที่ค้างอันเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณที่ศูนย์กลางการจัดส่งของเราในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าทีมงานของเราจะทำงานอย่างขยันขันแข็งและรวดเร็วเพื่อลดปริมาณพัสดุที่ค้างนี้ ลูกค้าอาจยังคงประสบกับความล่าช้าในการให้บริการสำหรับการขนส่งพัสดุที่ขนส่งผ่านทางศูนย์กลางการจัดส่งภูมิภาคของเรา เช่น ชาร์ล เดอ โกล, โคโลญ, ลีแยฌ และกวางโจว

แผนสำรองฉุกเฉินได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพของบริการของเรา โดยที่เราจัดการกับพัสดุที่ค้างและลดผลกระทบให้กับลูกค้าของเรา

เรารู้สึกเสียใจกับความล่าช้าที่ลูกค้าอาจได้รับ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด และเราตั้งใจที่จะดำเนินการตามตารางการให้บริการตามปกติให้เร็วที่สุด

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx