เหตุขัดข้องในการให้บริการ

สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อาจทำให้เกิดการขัดข้องในการจัดส่งพัสดุของ FedEx และการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานของคุณได้ ไม่ว่าในเวลาใด ที่ใด และโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น เราจะแจ้งข้อมูลล่าสุดในหน้านี้เพื่อให้คุณทราบถึงเหตุขัดข้องในการให้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น

  • ประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับการกระทบการให้บริการการจัดส่ง

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

การกระทบการให้บริการในสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอริเคนเออร์ม่าและฮาร์วีย์

ผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเออร์ม่าและฮาร์วีย์ ยังคงเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายในภาคกลางตอนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ความสำคัญสูงสุดของเราคือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีมของเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดเตรียมแผนสำรองไว้แล้ว แต่ในบางครั้งความล่าช้าและการหยุดให้บริการบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ สำหรับการจัดส่งขาเข้าและขาออกในภาคกลางตอนใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา

FedEx มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

สำหรับข้อมูลอัพเดทและข้อมูลเกี่ยวกับเมือง รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ในสหรัฐฯ กรุณาคลิกที่นี่

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx