ข่าวสารการให้บริการสำหรับลูกค้า

เรามุ่งปรับปรุงการให้บริการของเราเสมอเพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าของเรา การดำเนินการของเราอาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงระหว่างวันหยุดราชการ และบริการของเราอาจมีการปรับปรุงเนื่องจากสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ข่าวการจัดส่งระหว่างประเทศและทั่วโลก

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การเพิ่มเกณฑ์สูงสุดสำหรับมูลค่าภาษีและอากรในการส่งมอบ ก่อนมีการชำระภาษีและอากรสำหรับการจัดส่งขาเข้าไปยังเกาหลีใต้

เพื่อที่จะให้พิธีการศุลกากรและการจัดส่งเป็นไปอย่างเร็ว FedEx จะจัดส่งพัสดุขาเข้าไปยังเกาหลีใต้ก่อนจะมีการชำระค่าภาษีและอากรขาเข้า ซึ่งจะใช้ได้กับค่าภาษีและอากรขาเข้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดส่งไปยังผู้นำเข้าในเกาหลีใต้ที่มีหมายเลขบัญชี FedEx ถูกต้อง และสำแดงการจัดส่งโดยใช้รหัสศุลกากรทางธุรกิจ ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าภาษีและอากรให้กับศุลกากรโดยตรงภายใน 15 วันตามประกาศที่อนุมัติ หากการชำระเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด FedEx จะชำระเงินในนามของลูกค้าและจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราเรียกเก็บคงที่ หรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ของยอดรวมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป มูลค่าสูงสุดของภาษีและอากรสำหรับพัสดุขาเข้าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,500,000 วอน เป็น 4,000,000 วอน ต่อหนึ่งใบตราส่งพัสดุทางอากาศ (air waybill) การปรับปรุงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนกับให้กับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ หมายเลขบัญชีของ FedEx ของผู้รับจะต้องรวมอยู่ในส่วน "การชำระเงิน – เรียกเก็บภาษีและอากรไปยังผู้รับ" (Payment - Bill duties and taxes to Recipient) ในใบตราส่งพัสดุทางอากาศของการจัดส่ง หากหมายเลขบัญชี FedEx ของผู้รับไม่ได้ถูกระบุไว้ในใบตราส่งพัสดุทางอากาศ เกณฑ์ปัจจุบัน 1,500,000 วอน จะถูกนำมาใช้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบในการนำเข้าแบบด่วนพิเศษไปยังเกาหลีใต้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560)

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ (Korea Customs Service หรือ KCS) จะใช้กระบวนการนำเข้าอย่างเป็นทางการในการนำเข้าสินค้าแบบด่วนพิเศษไปยังเกาหลีใต้ที่มีที่อยู่ผู้รับที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สมบูรณ์ในเอกสารศุลกากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าที่แจ้งไว้ กระบวนการนำเข้าอย่างเป็นทางการจะใช้เวลาดำเนินการพิธีการศุลกากรอย่างน้อยหนึ่งวันมากกว่ากระบวนการนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการ โดยปกติจะใช้กับการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 เหรียญสหรัฐ (หรือ 200 เหรียญสหรัฐจากสหรัฐฯ)

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่งของคุณไปยังเกาหลีใต้ โปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับที่ถูกต้องและครบถ้วนลงในใบส่งสินค้า และใบวางบิล

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตตอนนี้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2017 ลูกค้าของ FedEx สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสำหรับค่าจัดส่งได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว

ไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร การทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย ลูกค้าเพียงติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณ

 • ประกาศก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการสำหรับนอกพื้นที่ให้บริการของ FedEx

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 การบริการรับและส่งมอบพัสดุโดย FedEx สำหรับลูกค้าในพื้นที่ที่ FedEx ไม่ได้ให้บริการโดยตรง จะมี TNT เป็นผู้ให้บริการแทนในพื้นที่ดังกล่าว

FedEx มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการจัดส่งพัสดุของลูกค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจที่จะยังคงตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 1782

การจัดส่งแบตเตอรี่สำรองกับ FedEx

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป การจัดส่งที่มีแบตเตอรี่สำรองจะถูกจัดเป็นแบตเตอรี่ ถูกกำหนดเป็นแบตเตอรี่ไอออนลิเธียม UN 3480 หรือแบตเตอรี่โลหะลิเธียม UN 3090 ตามความเหมาะสม และถูกจัดเตรียมตาม “เอกสารคำแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียม IATA 2017” ที่ถูกเผยแพร่โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

“แบตเตอรี่สำรอง” เป็นอุปกรณ์แบบพกพาที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ที่มีวงวรควบคุมไฟฟ้า ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ของผู้บริโภค เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ต

แบตเตอรี่สำรองจะต้องได้รับการจัดส่งแบบเต็มรูปแบบของแบตเตอรี่ไอออนลิเธียม UN 3480มาตรา IA หรือ IB หรือแบตเตอรี่โลหะลิเธียม UN 3090 ตามความเหมาะสมสำหรับการจัดส่งในระบบ FedEx แบตเตอรี่สำรอง UN3090 ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกระบวนการอนุมัติล่วงหน้าของ FedEx

สำหรับการอ้างอิงของคุณ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภททั่วไปของแบตเตอรี่สำรอง

 • แบตเตอรี่สำรอง Universal ประเภทนี้มีหลายขนาดและหลายแบบ ซึ่งสามารถปรับตามความต้องการของผู้ใช้และอุปกรณ์ มักจะมีช่องมินิ หรือไมโคร USB สำหรับเสียบชาร์จ และ USB ขนาดเต็มตัวสำหรับการจ่ายไฟ
 • แบตเตอรี่สำรองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทนี้จะมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ภายในอย่างช้าๆ เมื่อถูกวางในแสงแดด
 • เคสมือถือแบตเตอรี่ ถึงแม้จะเป็นรูปแบบเก่าแต่มีประโยชน์ สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่แคบหรือบางมาก

กรุณาศึกษาเอกสารคำแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียม IATA 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการแบ่งประเภทหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้สำหรับการขนส่งทางอากาศ

หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้า FedEx และขอติดต่อผู้เชี่ยวชาญสินค้าอันตราย

FedEx Express มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2560)(อัพเดท)

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

FedEx Express มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการนี้จะส่งผลกระทบกับทุกการจัดส่งของ FedEx Express ที่มีการบรรจุเฉพาะแบตเตอรี่โลหะลิเธียมอย่างเดียว มาตรา II (หมวดหมู่ UN 3090) หรือการบรรจุเฉพาะแบตเตอรี่ไอออนลิเธียมอย่างเดียว มาตรา II (หมวดหมู่ UN 3480)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป FedEx Express จะไม่รับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม UN 3090 หรือ UN 3480 ที่มีการเตรียมการจัดส่ง IATA มาตรา II โดยให้การจัดส่งที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม UN 3090 หรือ UN 3480 จะต้องได้รับการจัดการควบคุมการจัดส่งแบบเต็มรูปแบบ IATA มาตรา II (ทั้ง IA และ IB)* โปรดทราบว่าแบตเตอรี่ลิเธียม UN 3090 และ UN 3480 มาตรา IA/IB ถูกควบคุมในสินค้าอันตรายแบบเต็มรูปแบบ ประเภท 9 และถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายที่ไม่ต้องเข้าถึง (IDG)

กรุณาวางแผนในการเปลี่ยนแปลงการจำแนก การระบุ การบรรจุหีบห่อ การทำเครื่องหมาย ฉลาก และเอกสารสำหรับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ

เครื่องหมายและฉลากใดที่มีความจำเป็นสำหรับหีบห่อแบตเตอรี่ลิเธียม?
การจัดส่งที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม UN 3090 หรือ UN 3480 มาตรา IA/IB จะต้องมีเครื่องหมายและการติดฉลากสอดคล้องกับ IATA รวมถึง:

 • ฉลาก “ประเภท 9”

 • ฉลาก “เครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้น” และ

 • เครื่องหมายหรือฉลากการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียม IATA (จำเป็นสำหรับการขนส่งตามมาตรา IB เท่านั้น)

เมื่อจำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายหรือฉลากแบตเตอรี่ลิเธียม IATA ลูกค้ามีตัวเลือกในการใช้เครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม (รูป 7.1.C ในกฎระเบียบสินค้าอันตราย IATA ฉบับที่ 58) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 หรือใช้ฉลากการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียม (รูป 7.4H ในกฎระเบียบสินค้าอันตราย IATA ฉบับที่ 58) ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 2561 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จะสามารถใช้ได้เพียงเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม (IATA รูป 7.1.C)

โปรดทราบว่าจะต้องมีหมายเลข UN บนเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม IATA (IATA รูป 7.1.C) ในขณะที่ หมายเลข UN ควรจะอยู่บนหีบห่อที่ติดกับฉลากการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียม (IATA รูป 7.4H) กระบวนการใส่หมายเลข UN ให้ติดกับฉลากการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียม (IATA รูป 7.4H) จะเป็นข้อกำหนดที่บังคับของ FedEx ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามข้อแตกต่างของ FedEx ‘FedEx-05’ กับ กฎระเบียบสินค้าอันตราย IATA ฉบับที่ 58

การบริการใดของ FedEx ที่ฉันสามารถใช้สำหรับการขนส่ง UN 3090 และ UN 3480?
คุณสามารถใช้ตัวเลือกบริการของ FedEx Express ที่อนุญาตขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ต้องเข้าถึง (IDG) และมีค่าธรรมเนียม IDG ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปที่ www.fedex.com/dangerousgoods

หากฉันได้รับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับรายการ UN 3090 มาตรา II?
ลูกค้าที่มีการขนส่งแบตเตอรี่โลหะลิเธียม (UN 3090) กับ FedEx จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก FedEx Express เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินการของ FedEx ในกฎระเบียบสินค้าอันตราย IATA ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก FedEx สำหรับรายการ UN 3090 มาตรา II จะได้อยู่ในรายการอนุมัติล่วงหน้า UN 3090 มาตรา I โดยอัตโนมัติ*

การฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการรับรองเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน อาจจะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ที่จัดการเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม UN 3090 หรือ UN 3480 จะต้องได้รับการฝึกอบรมสินค้าอันตรายแบบเต็มรูปแบบ

เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้เห็นนโยบายแบตเตอรี่ลิเธียมใหม่ของ IATA?
IATA ได้จัดทำนโยบายแบตเตอรี่ลิเธียมใหม่ ในคู่มือกฎระเบียบสินค้าอันตราย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งคุณสามารถซื้อได้โดยตรงจาก IATA ที่ www.iata.org

หากแบตเตอรี่ลิเธียมของฉันคือ UN 3091 หรือ UN 3481 (แบตเตอรี่ลิเธียม โลหะ/ไอออนเป็นส่วนประกอบ หรือบรรจุอยู่ในอุปกรณ์)?
การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ไม่ส่งผลกระทบกับ UN 3091 หรือ UN 3481 (แบตเตอรี่โลหะ/ไอออนลิเธียมที่มีในอุปกรณ์หรือบรรจุกับอุปกรณ์)

หากคุณมีคำถามใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าในท้องถิ่นของคุณและขอติดต่อผู้เชี่ยวชาญสินค้าอันตราย

*หมายเหตุ: ยอมรับจาก/ไปยัง สถานที่รับสินค้าอันตรายของ FedEx ซึ่ง UN3090/UN3480 ได้รับการอนุญาต

ไม่รับจัดส่ง Samsung รุ่น Galaxy Note 7

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรามุ่งมั่นที่จะขนส่งพัสดุที่ปลอดภัยในเครือข่ายของเรา เนื่องจาก Samsung รุ่น Galaxy Note 7 ได้หยุดจำหน่ายลง FedEx ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเราจึงมีการการเพิ่มขั้นตอนขึ้นเพื่อให้มั่นใจ FedEx Express จะไม่รับจัดส่ง
สมาร์ทโฟน Samsung รุ่น Galaxy Note 7 รวมทั้งจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตภายใต้ทุกสถานการณ์

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 จำเป็นต้องใช้รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก สำหรับทุกการจัดส่งพัสดุไปยังและจากเกาหลี

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ระบบรหัสไปรษณีย์ประเทศเกาหลีถูกเปลี่ยนจากระบบรหัสไปรษณีย์ 6 หลัก เป็นระบบรหัสไปรษณีย์ 5 หลักตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ขณะที่ FedEx ทำการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก ลูกค้าถูกร้องขอให้ยังคงใช้ระบบเก่า 6 หลัก สำหรับการจัดส่งพัสดุไปยังและจากเกาหลี FedEx จะทำการแปลงรหัสไปรษณีย์ 6 หลักเป็นรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการดำเนินพิธีการศุลกากร

ระบบภายใน FedEx ขณะนี้ถูกปรับให้เป็นมาตราฐานสำหรับรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก และเริ่มใช้ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ระบบ FedEx จะยอมรับเพียงรหัสไปรษณีย์ 5 หลักในเอกสารการจัดส่งพัสดุสำหรับทุกการจัดส่งพัสดุไปยังและจากเกาหลี และในเครื่องมือการจัดส่งพัสดุทั้งหมดของ FedEx รวมถึง “ดูอัตราค่าบริการ และระยะเวลาในการส่ง” และ “กำหนดและจัดการการเข้ารับพัสดุ” ที่ fedex.com/th ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 รหัสไปรษณีย์แบบเก่า 6 หลัก จะไม่ถูกยอมรับโดยระบบ FedEx

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเป็นรหัสไปรษณีย์ 5 หลักเป็นไปอย่างราบรื่น เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเครื่องมือการส่งพัสดุอัตโนมัติ FedEx รวมทั้ง “โปรแกรม FedEx Ship Manager” และ “FedEx Ship Manager ที่ fedex.com/th” อัพเดทรหัสไปรษณีย์ประเทศเกาหลีในสมุดที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์ 6 หลักเป็น 5 หลัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 กรุณา คลิกที่นี่ สำหรับคู่มือการใช้งาน หากคุณมีข้อมูลที่อยู่ของประเทศเกาหลีเป็นจำนวนมาก และต้องการอัพเดทก่อนที่ระบบ FedEx จะเริ่มใช้รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก กรุณาติดต่อแผนกช่วยเหลือทางเทคนิค FedEx ในประเทศของคุณ สำหรับความช่วยเหลือ

เพื่อค้นหารหัสไปรษณีย์ 5 หลักที่ขึ้นกับชื่อที่อยู่ของถนนหรือเลขที่อยู่ กรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ Korea e-Post site และค้นหาที่หัวข้อ Postal Code Finder

เราขอขอบคุณในความร่วมมือและความเข้าใจของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ FedEx ที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือฝ่ายบริการลูกค้า

การขยายเวลาการขนส่งชั่วคราวสำหรับการส่งออกพัสดุจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

เราคาดการณ์ปริมาณการขนส่งก่อนตรุษจีนจะมีจำนวนสูงขึ้น เพื่อช่วยให้คุณวางแผนกำหนดการส่งพัสดุของคุณ เราขอแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าว่า เวลาในการขนส่งสำหรับการส่งออกพัสดุจากจีนไปยังอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะถูกขยายชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีการขยายเวลาการบริการขนส่งดังต่อไปนี้:

 • สองวันทำการที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับเวลาการขนส่งด้วยบริการ International Priority, International Priority Freight, และ International Priority DirectDistribution service; และ
 • สามวันทำการที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับเวลาการขนส่งด้วยบริการ International Economy, International Economy Freight และ International Economy DirectDistribution service

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายเวลาบริการช่วงวันหยุด กรุณาติดต่อผู้แทนฝ่ายขาย หรือสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

เราขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันตรุษจีน!

ข้อจำกัดในการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม (อัพเดท)

FedEx จะไม่สามารถรับแบตเตอรี่ไอออนลิเธียมชนิดเดี่ยว (ประเภท UN3480, P.I. 965) หรือแบตเตอรี่โลหะลิเธียมชนิดเดี่ยว (ประเภท UN3090, P.I. 968) จากประเทศต้นทางทั่วโลกไปยังประเทศศรีลังกา กัมพูชา มัลดีฟส์ บรูไน ติมอร์เลสเต บังคลาเทศ ลาว และฟิจิ

นอกจากนี้ FedEx อาจมีข้อจำกัดบางประการในการรับแบตเตอรี่ไอออนลิเธียมชนิดเดี่ยวหรือแบตเตอรี่โลหะลิเธียมชนิดเดี่ยวที่ประเทศปลายทางหรือประเทศต้นทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณ

ข้อจำกัดนี้โดยทั่วไปจะไม่นำไปใช้กับแบตเตอรี่ไอออนลิเธียมและแบตเตอรี่โลหะลิเธียม (มาตรา ll) ที่บรรจุกับอุปกรณ์หรือบรรจุในอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถหาได้ที่นี่

การขยายการบริการ FedEx International First® (FIF)

FedEx Express ได้ขยายการครอบคลุมบริการ FedEx International First (FIF) บริการการจัดส่งพัสดุที่ถึงมือผู้รับในเวลาที่เช้าขึ้นและกำหนดเวลาแน่นอน ขณะนี้ คุณสามารถใช้บริการ FIF เพื่อส่งออกพัสดุจากหลากหลายประเทศมากขึ้นในเอเชียแปซิฟิกสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก:

 1. ขณะนี้เจ็ดประเทศใหม่ในเอเชียแปซิฟิก อันได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย สามารถส่งออกพัสดุโดยใช้บริการ FIF ไปยังสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก้ได้แล้ว
 2. ขณะนี้คุณสามารถส่งออกพัสดุด้วยบริการ FIF จากประเทศในเอเชียแปซิฟิก ที่ให้บริการไปยังหลายหลายปลายทางมากขึ้นในภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งแคนาดา บราซิล เม็กซิโก ออสเตรีย เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เดนมาร์ก สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์
 3. ขณะนี้คุณสามารถนำเข้าพัสดุด้วยบริการ FIF ไปยังปลายทางในประเทศเอเชียแปซิฟิก ที่ให้บริการ โดยนำเข้าจากกลุ่มประเทศละตินอเมริการวมทั้งโบลิเวีย เบลีซ เอกวาดอร์ เฟรนช์เกียน่า กายอานา ฮอนดูรัส นิการากัว เปรู ปารากวัย เอลซัลวาดอร์ และโคลัมเบีย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ FIF และความครอบคลุม กรุณาคลิกที่นี่.

การปรับปรุงระยะเวลาการขนส่งสำหรับพัสดุนำเข้าไปยังญี่ปุ่นตะวันตก

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ระยะเวลาการขนส่งสำหรับพัสดุนำเข้าไปยังจังหวัดโอซาก้าและเฮียวโงะจะลดลง

พัสดุขาเข้า ด้วยบริการ FedEx International Priority (IP), FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy (IE) และ FedEx International Economy Freight (IEF) จากเอเชียแปซิฟิก, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และภูมิภาคแอฟริกาจะลดระยะเวลาการขนส่งลงหนึ่งวันทำการ

ระยะเวลาการขนส่งสำหรับบริการ FedEx International Priority (IP) และ FedEx International Priority Freight (IPF) จากอเมริกาเหนือและภูมิภาคลาตินอเมริกา จะลดลงจากปัจจุบันที่ 18:00น. เป็น 12:00น. (เที่ยง) ของวันทำการถัดไปหลังจากที่พัสดุเดินทางมาถึงและผ่านพิธีการทางศุลกากร

การบริการที่ดีขึ้นนำมาใช้กับพื้นที่ต่อไปนี้:

จาก เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และภูมิภาคแอฟริกาไปยัง:

จังหวัดโอซาก้า

 • เมืองอิบารากิ, มิโน, เซ็ตสึ, ซุอิตะ, ทะกะสึกิ, และโทะโยะนะกะ, และมิชิม่า กัน, ชิมาโมโตะโช

จังหวัดเฮียวโงะ

 • เมืองโกเบ: ชูโอ, เฮียวโงะ, นาดะ, นะงะตะกุ
 • มืองอะชิยะ, อิตะมิ และนิชิโนะมิยะ

จากอเมริกาเหนือและภูมิภาคลาตินอเมริกาไปยัง:

จังหวัดโอซาก้า

 • เมืองโอซาก้า: ทั้งหมด 24 เขต
 • เมืองดาอิโตะ, คะโดะมะ, ฮิกาชิโอซาก้า, มิโน, โมริกูชิ, ซุอิตะ และยาโอะ

จังหวัดเฮียวโงะ

 • เมืองอะมางะซากิ

FedEx เปิดตัว SenseAware® บริการที่ชนะรางวัล เพื่อจัดส่งพัสดุที่บอบบางในเอเชียแปซิฟิก

SenseAware โดย FedEx คือนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซด์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือมัลติเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้ลูกค้าติดตามพัสดุที่บอบบางของตนได้ตลอดเวลา ขณะนี้บริการนี้เปิดใช้ในตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับเลือกในออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฮ่องกง

SenseAware โดย FedEx พัฒนาขึ้นโดยทีมนวัตกรรมของ FedEx เพื่อมอบระดับใหม่แห่งการมองเห็นและการเชื่อมต่อกับพัสดุที่สำคัญและบอบบาง โดยช่วยให้เข้าถึงสถิติที่สำคัญของพัสดุขณะจัดส่งในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริงที่สุดและสามารถแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ

บริการ SenseAware โดย FedEx มอบ:

  การแสดงอุณหภูมิที่เที่ยงตรง

  การบอกตำแหน่งที่ถูกต้องของพัสดุ

  การแจ้งเตือนถ้าพัสดุถูกเปิดหรือสิ่งของสัมผัสกับแสง

  ข้อมูลเวลาตามจริงที่สัมพันธ์กับสัญญาณที่สำคัญของพัสดุซึ่งสามารถแบ่งปันกับผู้ที่ไว้ใจได้


เดิมที SenseAware โดย FedEx ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมด้านศาสตร์แห่งชีวิต ไบโอเทคโนโลยี เวชภัณฑ์ และสุขภาพ สินค้าที่ครอบคลุมได้แก่:

  สินค้าพิเศษหรือหายาก — เช่น สินค้าตัวอย่างจากห้องทดลองของคลินิค

  สินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ— เช่น เวชภัณฑ์

  สินค้าที่ไวต่อแสง — เช่น ตัวอย่างทางชีวภาพ

  สินค้าที่ไวต่อเวลาหรือสถานที่— เช่น อุปกรณ์การแพทย์

  สินค้าที่ควบคุมหรือวางระเบียบอย่างสูง— เช่น วัตถุที่ต้องการใบยืนยันการครอบครอง

  สินค้าที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายทางชีวภาพ— เช่น แบคทีเรียและไวรัส

  สินค้ามูลค่าสูง — เช่น อุปกรณ์การแพทย์


เดิมที SenseAware ใช้ได้เฉพาะการจัดส่งพัสดุในสหรัฐอเมริกา แต่ตอนนี้บริการนี้สามารถช่วยลูกค้าติดตามพัสดุและรายการสินค้าในแคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฮ่องกง SenseAware ยังมุ่งที่จะครอบคลุมนานาประเทศ

SenseAware โดย FedEx เป็นบริการที่มีแต่ที่ FedEx และเป็นเครื่องมือและบริการเดียวที่ช่วยให้ผู้จัดส่งทราบและสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบัน อุณหภูมิ การสัมผัสกับแสง ความชื้น และความดันอากาศของพัสดุ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊กที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายขาย FedEx หรือทีมบริการลูกค้าที่ 1782

เคล็ดลับการบรรจุพัสดุสำหรับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

ที่ FedEx เราให้ความสำคัญในความปลอดภัยในการส่งพัสดุของคุณ การส่งแบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium) หรือพัสดุที่มีแบตเตอรี่ลิเธี่ยมเป็นส่วนประกอบสามารถทำให้พัสดุมีความร้อนมากเกินไปและก่อเกิดประกายไฟซึ่งยากที่จะดับได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเตือนให้คุณอ่านรายละเอียดและวิธีบรรจุอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้จัดส่ง

FedEx ยึดมั่นและให้ความสำคัญในนโยบายและกฏข้อบังคับของ International Air Transport Association (IATA) และ International Civil Aviation Organization (ICAO) เสมอมา ดังนั้นเราจึงทำการรวบรวมกฏข้อบังคับ วิธีบรรจุพัสดุ และวิธีเขียนฉลาก บนพัสดุที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium) หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเป็นส่วนประกอบเอาไว้ให้คุณ

พัสดุที่มีแบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium) เป็นส่วนประกอบจะต้องถูกบรรจุลงในพัสดุตามข้อกำหนดด้านล่าง:

 • แบตเตอรี่จะต้องถูกบรรจุแยกต่างหาก
 • แบตเตอรี่ต้องถูกป้องกันไม่ให้สามารถเกิดการช็อตได้
 • แบตเตอรี่ต้องถูกปิดผนึกให้แน่นหนา
 • พัสดุต้องถูกบรรจุในกล่องหรือภาชนะที่แข็งแรง
 • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารและบนฉลากนั้นถูกต้อง
 • ห่อพัสดุจะต้องตรงตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้ใน UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3 กรุณาดูรายละเอียดตามลิ๊งค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัพเดทที่สุด http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev5_Amend1/ST-SG-AC10-11-Rev5-Amend1e.pdf

นอกจากนี้ แบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium) ซึ่งรวมถึง ลิเธี่ยมไออ้อน (Lithium-ion) และโลหะลิเธี่ยม (Lithium Metal) ถูกกำหนดให้เป็นพัสดุอันตราย ดังนั้นคุณจะต้องทำการระบุ สำแดง และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมไปถึงการกรอกแบบฟอร์ม Shipper’s Declaration for Dangerous Goods และเซ็นกำกับโดยผู้ส่งที่ได้รับการฝึก

FedEx จะไม่รับทำการส่งพัสดุอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที่ถูกเรียกคืน หรือที่มีแบตเตอรี่ลิเธี่ยม (Lithium) ที่มีปัญหาหรือเสื่อมสภาพ เช่นคอมพิวเตอร์แล็บท๊อบ

คุณสามารถดูรายละเอียดในการบรรจุพัสดุและวิธีบรรจุแบตเตอรี่ลิเธี่ยม(Lithium) ของ FedEx ได้ที่นี่.

 • ข่าวสารการให้บริการระดับท้องถิ่น

การปรับการให้บริการเนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

ในวันนี้ เราดำเนินการให้บริการตามกำหนดการวันหยุดตามปกติ อย่างไรก็ตาม เราได้มีการปรับเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งเข้ารับพัสดุ เวลาปิดให้บริการของ FedEx Stations และ World Service Center ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลูกค้าอาจประสบกับการบริการที่จำกัด
เราได้มีการปรับเวลาโทรแจ้งเข้ารับพัสดุ (85 รหัสไปรษณีย์) สิ้นสุดที่เวลา 12:00 น. (เที่ยง) จากเดิมที่ 17:00 น. FedEx Stations และ World Service Center สาขาบางนา, พระราม 3, หลักสี่, และพระนครศรีอยุธยาเปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ส่วนสถานีที่เหลือจะปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ส่วนเวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้าของเรายังคงเหมือนเดิมตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.

เราขอแนะนำให้ลูกค้า FedEx ติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจัดส่ง

เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะจัดส่งพัสดุของคุณไปยังปลายทางให้เร็วที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมบริการลูกค้าของเรา กรุณาโทร 1782 หรือ 1800 236 236

ไม่มีข่าวสารการให้บริการระดับท้องถิ่น

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx