FedEx Priority Alert™

พัสดุพิเศษ บริการพิเศษ: FedEx Priority Alert™ มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของคุณอย่างไร


ทุกธุรกิจต้องการให้การจัดส่งพัสดุเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีอะไรชำรุด สูญหาย หรือล่าช้า หรือเกิดความประหลาดใจขึ้นในนาทีสุดท้าย

  • ประเทศไทย ประโยชน์ของการแจ้งเตือนตามลำดับความสำคัญของการส่งพัสดุ

ต้องการความช่วยเหลือ?

ติดต่อเรา

เปิดบัญชี FedEx
เปิดบัญชี FedEx และใช้ประโยชน์จากบริการและโซลูชั่นของเราเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งของคุณ

เปิดบัญชี

  • โซลูชั่นการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของ FedEx

FedEx Priority Alert™ ออกแบบโดยเฉพาะมาเพื่อการจัดส่งที่ต้องการระดับของวิสัยทัศน์และการปฏิบัติตามการส่งที่สูงขึ้น บริการนี้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของบริการด้านการดูแลสุขภาพ การเงิน การอากาศยาน อิเลคโทรนิค และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

  • พัสดุด้านการดูแลสุขภาพ
  • สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

พัสดุด้านการดูแลสุขภาพ

สิ่งที่คุณต้องการ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ทุกวินาทีมีค่า เป็นเรื่องจำเป็นที่การส่งตัวอย่างเลือด ยา เครื่องมือผ่าตัด และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ที่เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ และมักต้องควบคุมอุณหภูมิต้องกระทำภายในเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการทางการแพทย์ได้ อย่างเหมาะสม

เราช่วยได้อย่างไร คุณสามารถจัดส่งด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นเมื่อทราบว่านักวิเคราะห์เฉพาะทางด้านการบริการทั่วโลกได้ทำการ ตรวจสอบการจัดส่งล่วงหน้าและทำการแจ้งเตือนส่วนตัวในเชิงรุกที่จำเป็นเพื่อให้คุณและลูกค้าทราบเกี่ย วกับความขัดข้องทั้งหมดในการจัดส่ง และหากความเสี่ยงหรือความล่าช้าทำให้การจัดส่งของคุณชะงัก นักวิเคราะห์เฉพาะทางที่ให้บริการทั่วโลกของคุณจะสามารถดำเนินกระบวนการกู้พัสดุตามความต้องการข ของผู้ส่งหรือผู้ซื้อ เช่น เร่งให้เร็วขึ้น เติมน้ำแข็งแห้ง และการเก็บในที่เย็น เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งพัสดุด้านสุขอนามัยจะถึงตรงเวลาและไม่ชำรุดเสียหาย


FedEx Priority Alert Plus™. อุดมคติของส่วนสุขอนามัย การบริการนี้รวมรูปแบบทั้งหมดของ FedEx Priority Alert ตลอดจนตัวเลือกอื่นๆด้านการกู้พัสดุ เช่น การเติมน้ำแข็งแห้ง การเปลี่ยนเจลรักษาความเย็น และการเก็บในที่เย็น


เรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มตั้งแต่วันนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedEx Priority Alert กรุณาดาวโหลดแผ่นพับคำอธิบายการบริการ แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูแลบัญชี FedEx ของคุณ เพื่อรับสำเนาข้อตกลง FedEx Priority Alert

หากคุณไม่มีพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณ กรุณาโทร. ไปที่ 1782
หรือส่งอีเมล์มาหาเราที่ APACFPA@fedex.com เพื่อรับความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายขายอย่างทันท่วงที

หากต้องการรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของบริการเพื่ออุตสาหกรรมสุขภาพอนามัย กรุณาไปที่เว็บไซด์หน้าพัสดุด้านการดูแลสุขภาพของเรา

  • ทางการเงิน
  • สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน

ทางการเงิน

สิ่งที่คุณต้องการ เมื่อความสมบูรณ์ของบริษัทของคุณขึ้นอยู่กับการจัดการอันปลอดภัยด้านการเงินที่มักเป็นความลับและละเอีย ดอ่อนรวมทั้งต้องอาศัยการบันทึกเอกลักษณ์ของคุณและลูกค้า คุณมักต้องการความน่าเชื่อถือ วิสัยทัศน์ และการตอบสนองเพื่อมั่นใจได้ว่าพัสดุของคุณจะส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

เราช่วยได้อย่างไร คุณสามารถจัดส่งด้วยความมั่นใจมากขึ้นเมื่อทราบว่านักวิเคราะห์เฉพาะทางด้านการบริการทั่วโลกได้ทำการ แจ้งเตือนที่วางแผนล่วงหน้าแลและะการสื่อสารที่คำนวณไว้ที่จำเป็นเพื่อให้คุณและลูกค้าทราบเกี่ยวกับความขั ดข้องทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุทางการเงินที่สำคัญ FedEx Priority Alert มอบการควบคุมคุ้มครองดูแลและความเชื่อมั่นในระดับพิเศษที่คุณต้องการและที่ลูกค้าคาดหวังจากคุณ


เรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มตั้งแต่วันนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedEx Priority Alert กรุณาดาวโหลดแผ่นพับคำอธิบายการบริการ แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณเพื่อรับสำเนาข้อตกลงเกี่ยวกับ FedEx Priority Alert

หากคุณไม่มีพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณ กรุณาโทร. ไปที่ 1782
หรือส่งอีเมล์มาหาเราที่ APACFPA@fedex.com เพื่อความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายขายอย่างทันท่วงที

  • อากาศยาน
  • สำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน

อากาศยาน

สิ่งที่คุณต้องการ เมื่อเป็นการจัดส่งอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวกับอากาศยานเวลาการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องรับมือกับการจัดซื้อชิ้นส่วนทั่วโลก ความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับผู้ผลิต การปฏิบัติตามความปลอดภัย และการขนส่งอย่างปลอดภัยสำหรับสินค้าที่เกินขนาดและมีมูลค่าสูง

เราช่วยได้อย่างไร คุณสามารถจัดส่งด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นเมื่อทราบว่านักวิเคราะห์เฉพาะทางด้านการบริการทั่วโลกได้ทำการ ตรวจสอบการจัดส่งล่วงหน้าและทำการแจ้งเตือนส่วนตัวในเชิงรุกที่จำเป็นเพื่อให้คุณและลูกค้าทราบเกี่ย วกับความขัดข้องทั้งหมดในการจัดส่ง และหากความเสี่ยงหรือความล่าช้าทำให้การจัดส่งของคุณชะงัก เราให้พัสดุของคุณได้รับที่วางพิเศษบนเครื่องบินของเราและหากเป็นไปได้ เราจะเคลื่อนย้ายพัสดุของคุณมาแถวหน้าในการดำเนินพิธีศุลกากรเพื่อรับประกันว่าจะมีเวลามากที่สุดในกา การแก้ปัญหาในการดำเนินพิธีศุลกากร และหากความเสี่ยงหรือความล่าช้าทำให้การจัดส่งของคุณชะงัก นักวิเคราะห์เฉพาะทางที่ให้บริการทั่วโลกของคุณจะสามารถดำเนินกระบวนการกู้พัสดุ รวมทั้งเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุด้านอากาศยานและการจัดส่งสินค้าของคุณจะถึงที่หมายตรงเวลาแล ะไม่ชำรุดเสียหาย


เรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มต้นวันนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedEx Priority Alert กรุณาดาวโหลดแผ่นพับคำอธิบายการบริการแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณเพื่อรับสำเนาข้อตกลง FedEx Priority Alert

หากคุณไม่มีพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณ กรุณาโทร. ไปที่ 1782
หรือส่งอีเมล์มาหาเราที่ APACFPA@fedex.com เพื่อความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายขายอย่างทันท่วงที

  • อิเลคโทรนิค และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
  • สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

อิเลคโทรนิค และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สิ่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องจัดส่งอุปกรณ์อิเลคโทรนิคและอุปกรณ์เครื่องจักรมูลค่าสูงให้ทันเวลาเนื่องจากเป็นชิ้นส่วนสำคัญต่อกา รผลิตของลูกค้า (และรายได้) คุณมักต้องการการจัดการสินค้าคงเหลือ วิสัยทัศน์ และการตอบสนองที่ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณบรรลุความต้องการ

เราช่วยได้อย่างไร คุณสามารถจัดส่งด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นเมื่อทราบว่านักวิเคราะห์เฉพาะทางด้านการบริการทั่วโลกได้ทำการ ตรวจสอบการจัดส่งล่วงหน้าและทำการแจ้งเตือนส่วนตัวในเชิงรุกที่จำเป็นเพื่อให้คุณและลูกค้าทราบเกี่ย วกับความขัดข้องทั้งหมดในการจัดส่ง และหากความเสี่ยงหรือความล่าช้าทำให้การจัดส่งของคุณชะงัก นักวิเคราะห์เฉพาะทางที่ให้บริการทั่วโลกของคุณจะสามารถดำเนินกระบวนการกู้พัสดุ รวมทั้งเร่งให้เร็วขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุอิเลคโทรนิคและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรวมทั้งการจัดส่งสินค้าจะถึงที่หมายตรงเวลาแล ะไม่ชำรุดเสียหาย


เรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มต้นวันนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedEx Priority Alert กรุณาดาวโหลดแผ่นพับคำอธิบายการบริการ แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณเพื่อรับสำเนาข้อตกลง FedEx Priority Alert

หากคุณไม่มีพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลบัญชี FedEx ของคุณ กรุณาโทร. ไปที่ 1782
หรือส่งอีเมล์มาหาเราที่ APACFPA@fedex.com เพื่อความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายขายอย่างทันท่วงที