เปรียบเทียบใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) แบบ FedEx® Quick Form และแบบที่เขียนด้วยมือ

  • การเปรียบเทียบ FedEx Quickform

  • ดาวน์โหลด FedEx Quick Form

เปรียบเทียบใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) แบบ FedEx® Quick Form และแบบที่เขียนด้วยมือ

FedEx Quick Form เหนือกว่าการทำงานด้วยใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) ที่เขียนด้วยมือในทุกๆ ด้าน เปลี่ยนมาใช้ทางเลือกใหม่ที่สะดวกขึ้นกว่าเดิมกันเถอะ!

FedEx Quick Form

ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) ที่เขียนด้วยมือ