ขอรับอัตราค่าบริการและเวลาในการจัดส่ง

คู่มือแบบทีละขั้นตอน

ส่งจาก / ถึง

 1. ระบุรหัสไปรษณีย์ของผู้จัดส่ง
 2. เลือกประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ
 3. ระบุรหัสไปรษณีย์ของผู้รับ

กรอก ประเทศไทย หรือรหัสไปรษณีย์ของผู้จัดส่ง

  

ส่งจาก / ถึง – ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ระบุจำนวนหีบห่อพัสดุ
 2. หากคุณกำลังจัดส่งพัสดุมากกว่าหนึ่งหีบห่อ กรุณาระบุว่าหีบห่อเหล่านั้นมีขนาดเท่ากันหรือไม่
 3. ระบุน้ำหน้กรวมของพัสดุที่จัดส่ง
 4. ระบุว่าคุณวางแผนที่จะวางกำหนดการให้ไปรับพัสดุแบบออนไลน์หรือนำหีบห่อพัสดุมาส่งเอง
 5. ยืนยันวันที่จัดส่ง
 6. คลิกที่ปุ่ม "ขอทราบการเสนอราคาโดยละเอียด"

ส่งจาก / ถึง – ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดแพ็คเกจและพัสดุ

 1. ระบุสิ่งที่บรรจุอยู่ในหีบห่อ
 2. ระบุค่าศุลกากร
 3. เลือกประเภทหีบห่อพัสดุ

รายละเอียดแพ็คเกจและพัสดุ

ตัวเลือกบริการพิเศษ

 1. ดูบริการพิเศษที่จัดไว้ให้
 2. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

ตัวเลือกบริการพิเศษ

รายละเอียดแพ็คเกจและพัสดุ – รายละเอียดสินค้า / สิ่งของ

 1. กรุณาระบุว่าคุณกำลังจะจัดส่งพัสดุที่เป็นเอกสารหรือไม่ใช่เอกสาร
 2. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

รายละเอียดแพ็คเกจและพัสดุ – รายละเอียดสินค้า / สิ่งของ

ค่าจัดส่งและเวลาการจัดส่ง

ดูค่าจัดส่งและเวลาการจัดส่งของคุณโดยประมาณ

ขออัตราค่าบริการและเวลาในการจัดส่ง