อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก

  • FedEx อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

หากต้องการดูอัตราค่าบริการของ FedEx สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลก (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2017) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการของ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการค้นหาอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เฉพาะเจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ .

ภาพรวม, ตารางภูมิภาค และโซนพื้นที่ 

อัตราค่าบริการ International Priority สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกปี 2017

อัตราค่าบริการ International Economy สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกปี 2017

อัตราค่าบริการ International Priority FedEx ของกล่องขนาด 10 กก. & 25 กก. สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกปี 2017

อัตราค่าบริการ International First สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกปี 2017

ค่าธรรมเนียมและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง