อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก

  • FedEx อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

หากต้องการดูอัตราค่าบริการของ FedEx สำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลก (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการของ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการค้นหาอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เฉพาะเจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ .

ภาพรวม, ตารางภูมิภาค และโซนพื้นที่ 

อัตราค่าบริการ International Priority สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2018

อัตราค่าบริการ International Economy สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2018

อัตราค่าบริการ International Priority FedEx ของกล่องขนาด 10 กก. & 25 กก. สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2018

อัตราค่าบริการ International First สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2018

ค่าธรรมเนียมและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง