ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

  • FedEx อัตราค่าบริการ

  • อัตราด่วน

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

หากต้องการดูอัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุของ FedEx (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สอดคล้องกัน หากต้องการค้นหารายการอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ .

อัตราค่าบริการส่งออกของประเทศไทยปี 2018 (สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne ของประเทศไทยปี 2018 (สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ International Priority สำหรับกล่อง FedEx ขนาด 10 กก. และ 25 กก. ปี 2018 (สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne จะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการ FedEx ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ อัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้ามายังประเทศไทย หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าบริการของ FedEx ImportOne หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx

International DirectDistribution (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

International First (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก 2018 (สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกจะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลภายนอกของ FedEx แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการจะไปเป็นตามอัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทาง หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ตามบริการสำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกของ FedEx หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx

ดัชนีเขตพื้นที่

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง