ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

  • FedEx อัตราค่าบริการ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ "FedEx Surcharge and Other information" จากลิงก์ข้างล่างนี้

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งออกและ ImportOne ปี 2018

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2018

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการนำส่งถึงหรือไปรับจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ไกลและเข้าถึงได้ยากจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ รายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถดูได้ที่นี่.


ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้

ค่าบริการจะใช้กับพัสดุใดๆ สกิด หรือพาเลทของการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้
ซึ่งหมายความว่าพัสดุ สกิด
หรือพาเลทนั้นไม่สามารถซ้อนกันได้ในแนวตั้งในลักษณะที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
พาเลทหรือสกิดจะถูกกำหนดให้เป็นการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อลูกค้าระบุด้วยสติ๊กเกอร์
หรือหากมีกรวยหรือหมวกอยู่ด้านบน หรือหากมีรูปร่างป้าน

บริการที่มีค่าเพิ่มเติม: บริการ International Express Freight (IPF, IEF)


ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2018 จะมีค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่งที่เรียกชำระเงินจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม การคิดค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะใช้เมื่อหมายเลขบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดส่งตามที่ FedEx กำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว จะถูกเรียกชำระเป็นบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่ง กรุณาดูเงื่อนไขการขนส่งมาตรฐานแบบออนไลน์ สำหรับคำจำกัดความของการจัดส่งที่ชำระโดยบุคคลที่สาม