เปิดบัญชีกับ FedEx แล้วรับผลประโยชน์มากมาย

ใช้ประโยชน์จากบริการมากมายของเรา และโซลูชั่นที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งของคุณ เพียงคุณแค่ลงทะเบียนเปิดบัญชี FedEx กับเราวันนี้ มาเริ่มกันเลย!

  • เปิดบัญชีกับ FedEx แล้วรับผลประโยชน์มากมาย

เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัตรเครดิต

เปิดบัญชี FedEx ประเภทบริษัทด้วยบัตรเครดิตได้ง่ายกว่าที่เคย


ลงทะเบียนเปิดบัญชีในโปรแกรม FedEx Discount Savings ด้วยบัตรเครดิต แล้วรับส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ!1

  • ส่วนลด 35% จากอัตราค่าจัดส่งปกติของ FedEx เป็นระยะเวลา 3 เดือน2 และ
  • ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 45% หลังจากสามเดือนแรก3


จะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก 3 เดือนแรก?
คุณสามารถศึกษาการรักษาส่วนลดและการรับส่วนลดมากขึ้นอย่างง่ายดายด้านล่างนี้!

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ4สำหรับค่าขนส่งกับ FedEx (บาท)

การได้รับส่วนลดสำหรับเดือนต่อไป

1100 บาท

25%

2100 บาท

30%

3600 บาท

35%

5400 บาท

40%

9000 บาท

45%

1 ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับค่าบริการเสริม, ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการจัดการพิเศษหรือค่าใช้จ่ายเสริมอื่นๆ
2 คำนวณบนพื้นฐาน 13 สัปดาห์
3 ส่วนลดจะคำนวณตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการขนส่งกับ FedEx
4 หลังจากสามเดือนแรก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากการใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าหนึ่ง (1) เดือนก่อนหน้านี้ หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดก่อนหน้านี้ (นับจากเดือนที่ 3) จนกระทั่งและรวมถึงค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดในการขนส่งสิบสองเดือน (12) ที่ผ่านมา หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของขั้นแรก ให้คำนวณค่าขนส่งตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการขนส่งกับ FedEx โดยไม่มีส่วนลดใดๆ

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนประเภทบริษัท กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อ รวมถึงประทับตราบริษัท

 
เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัตรเครดิต
 


ส่งกลับมาให้เราทางแฟกซ์ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่หมายเลข 02-240-1411 ภายในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนที่ 2

ในการเข้าร่วมโปรแกรม FedEx Discount Savings คลิกดูข้อความในกล่องข้างล่างนี้เพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แล้วคลิก “ลงทะเบียนที่นี่”

การปรับเปลี่ยน FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดส่วนลดใหม่ ปรับเปลี่ยนรายการอัตราค่าจัดส่ง FedEx กำหนดค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) และแก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโปรแกรมได้ทุกเมื่อ FedEx จะทำการแจ้งผู้เข้าร่วมให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันตามปฏิทินสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับรายการอัตราค่าจัดส่ง FedEx ค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรแกรมจะประกาศใน (www.fedex.com/th_thai) และสามารถสอบถามได้จากทีมบริการลูกค้า FedEx
เงื่อนไขการชำระเงิน สามารถชำระค่าอากรและภาษีเมื่อได้รับใบแจ้งการชำระเงิน ส่วนใบแจ้งชำระเงินอื่นๆ ของ FedEx สามารถชำระเมื่อครบกำหนดชำระภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน หลังจากวันที่ออกใบแจ้งชำระเงิน
การจองพื้นที่ บริการภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างบนอากาศยานตามที่กำหนดโดย FedEx ผู้เข้าร่วมที่มีการจัดส่งน้ำหนักจริงมากกว่า 300 กิโลกรัม สามารถใช้บริการ FedEx ภายใต้โปรแกรมนี้โดยการติดต่อและรับการยืนยันพื้นที่ว่างจาก FedEx และ FedEx จะไม่รับผิดชอบหากไม่มีพื้นที่ว่าง การกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างบนอากาศยานโดย FedEx จะรวมถึงทุกๆ การจัดส่ง
ปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้ง FedEx ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงล่วงหน้า หากคาดว่าจะมีปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ หากผู้เข้าร่วมเกิดมีปริมาณการจัดส่งต่อบัญชีที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเฉลี่ยทั้งปีทั้งจำนวนการจัดส่ง ประเภท ขนาด และ/หรือน้ำหนักของหีบห่อการจัดส่ง FedEx อาจใช้ดุลยพินิจอย่างใดอย่างหนึ่งในการ: ยอมรับการจัดส่งดังกล่าว ในขณะที่ยกเว้นการรับประกันคืนเงิน (หากมี) และเวลาในการจัดส่งที่สัญญาไว้; หรือปฏิเสธที่จะรับจัดส่งดังกล่าวโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้เข้าร่วม
 

หมายเหตุ:
มีค่าธรรมเนียมก่อนการอนุมัติชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 30 บาทปรากฏบนบัตรเครดิตของคุณ และจะได้รับเครดิตคืนภายใน 7-10 วัน

แผนกบริการลูกค้า  ต้องการความช่วยเหลือ?

ติดต่อเรา