FedEx International Economy® Freight

การจัดส่งเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะมีงบประมาณจำกัด ขอแนะนำนโยบายไม่จำกัดน้ำหนักสำหรับพัสดุทุกชนิดของคุณ การจัดส่งที่ประหยัด ผ่านพิธีศุลกากร และส่งมอบตรงเวลา ไปยังประเทศหลักในเอเชียและอเมริกาเหนือ

ระยะเวลาและการครอบคลุม

ส่งออก:

 • โดยปกติคือ 2-4 วันทำการสำหรับประเทศหลักทั่วโลก

นำเข้า:

 • โดยปกติคือ 3-6 วันทำการสำหรับประเทศหลักทั่วโลก* *อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าไปยังประเทศไทย

วันที่เปิดให้บริการ
   
 • ทุกวันทำการ
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ

ขนาดและน้ำหนัก
 
 • ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่สูงกว่า 178 ซม. ยาวมากกว่า 302 ซม. หรือกว้างกว่า 203 ซม.
 •  
 • หนักอย่างน้อย 68 กก.
 • ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่หนักมากกว่า 997 กก.

   
 • ไม่จำกัดน้ำหนักพัสดุรวม

 •  

คำแนะนำพิเศษ
 • ควรห่อพัสดุกับแท่นรองหรือสกิดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพัสดุของคุณเสียหาย
 • พัสดุแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักมากกว่า 68 กก. ควรถูกห่อหุ้มและมัดติดกับแท่นรองด้วยสายรัดโลหะหรือสายรัดพลาสติกที่ทนทานรอบด้านของแท่นรอง
 • ไม่จำเป็นต้องห่อหุ้มพัสดุที่เป็นกล่องไม้อัดหรือตู้คอนเทนเนอร์โลหะ หากมีการล็อกหรือปิดจากภายนอก ไม่ควรใช้กาว ตะปู หรือสกรู
 • สำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill แบบเขียน ให้ใช้ FedEx® Expanded Service International Air Waybill

*ติดต่อแผนกบริการลูกค้า FedEx สำหรับเวลาการจัดส่งที่แน่นอน จาก/ถึง ต้นทาง/ปลายทางที่หลากหลาย