FedEx AsiaOne

  • บริษัทขนส่งในเอเชียแปซิฟิก

  • คู่มือบริการของ FedEx
  • แผนกบริการลูกค้าของ FedEx

เครือข่ายของ AsiaOne

เครือข่ายการกระจายพัสดุของ FedEx ที่ขยายเพิ่มขึ้นในเอเชียนี้ได้เชื่อมต่อศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญๆ กับบริการจัดส่งแบบรวดเร็วและเชื่อมต่อเอเชียกับทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าคุณจะจัดส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูงหรือสินค้าที่หนักมาก FedEx พร้อมให้บริการจัดส่งไปยังเขตเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยความรวดเร็วและเครือข่ายการเชื่อมต่อที่ไร้คู่แข่ง

สำหรับระยะเวลาการจัดส่งและเวลาปิดให้บริการสำหรับเมืองใหญ่ๆ ในเอเชีย โปรดดูในส่วนของจุดหมายปลายทางและเวลาในการจัดส่ง

  • เครือข่ายของ AsiaOne