เพิ่มทางเลือกในการเซ็นรับพัสดุ เพิ่มความพึงพอใจ

ส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้าในทุกการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ FedEx Delivery Signature Options ให้อิสระในการเลือกและควบคุมการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของแต่ละลูกค้า นั่นหมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเพลิดเพลินกับการบริการที่สะดวกสบาย

  • フェデックス配達署名オプション

  • Convenient delivery options from FedEx Delivery Signature Options

คุณมีลูกค้าที่ต้องการเซ็นรับพัสดุโดยตรงอยู่หรือไม่? หรือ ผู้รับปลายทางอาจต้องการให้เพื่อนบ้านเป็นผู้เซ็นรับพัสดุแทน? ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด FedEx Delivery Signature Options ให้อิสระแก่คุณและลูกค้าของคุณในการเลือกและควบคุมการขนส่ง

มาดูกันว่าการเซ็นรับพัสดุนั้นสะดวกสบายอย่างไร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลายทางเลือกในการขนส่ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ FedEx® Delivery Signature Options

FedEx® Delivery Signature Options คืออะไร?

FedEx® Delivery Signature Options คือทางเลือกสำหรับการเซ็นรับพัสดุที่คุณสามารถกำหนดได้ สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าของคุณ

การจัดส่งระหว่างประเทศของ FedEx อะไรบ้างที่สามารถใช้บริการ FedEx® Delivery Signature Options ได้?

คุณสามารถใช้บริการ FedEx® Delivery Signature Options ได้ในทุกประเทศที่ให้บริการจัดส่งพัสดุไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดด้วยบริการเหล่านี้

  • FedEx International First®

  • FedEx International Priority®

  • FedEx International Economy®

FedEx เสนอทางเลือกในการเซ็นรับพัสดุอะไรบ้าง?

คุณสามารถเลือกใช้บริการจาก 4 รูปแบบในการเซ็นรับพัสดุ ดังนี้

ผู้เซ็นรับพัสดุต้องเป็นผู้ใหญ่
FedEx จะต้องให้บุคคล ณ ที่อยู่จัดส่ง ที่เป็นผู้ใหญ่/บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยยึดตามกฎหมายของประเทศปลายทาง) เป็นผู้เซ็นรับพัสดุ โดยผู้เซ็นรับพัดุของต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเพื่อยืนยัน ถ้าไม่มีผู้ที่เหมาะสมในการเซ็นรับ ณ ที่อยู่จัดส่ง ทาง FedEx จะพยายามมาส่งใหม่อีกครั้ง

ผู้เซ็นรับพัสดุต้องเป็นผู้รับโดยตรง
บุคคลใดก็ได้ ณ ที่อยู่จัดส่งปลายทางสามารถเซ็นรับพัสดุได้ หากไม่มีใครอยู่ที่สถานที่นั้น ทาง FedEx จะพยายามมาส่งใหม่อีกครั้ง

ผู้เซ็นที่ไม่ใช่ผู้รับโดยตรงสามารถเซ็นรับพัสดุแทนได้
(ไม่เจาะจงผู้เซ็นรับ)

FedEx จะส่งมอบพัสดุให้จากกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้

  • ต้องได้รับลายเซ็น จากบุคคลใดก็ได้ ณ ที่อยู่จัดส่งปลายทาง

  • ต้องได้รับลายเซ็นจากเพื่อนบ้าน ผู้จัดการอาคาร หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานที่จัดส่ง

  • ได้รับการอนุญาตจากผู้รับปลายทางให้ส่งมอบพัสดุโดยไม่ต้องมีใครเซ็นรับ

ไม่ต้องมีลายเซ็นรับพัสดุ
FedEx สามารถส่งมอบพัสดุได้แม้ไม่มีคนอยู่รับ วิธีนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกการจัดส่งและทุกปลายทาง กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการให้บริการ FedEx

สามารถใช้บริการนี้ได้ในทุกประเทศหรือทุกจุดหมายปลายทาง ใช่หรือไม่?

ไม่. การบริการทางเลือกในการเซ็นรับพัสดุนี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศ เมื่อใช้บริการ FedEx Ship ManagerTM ตัวเลือกของการบริการทางเลือกเซ็นรับ จะปรากฏขึ้นเฉพาะจุดหมายที่ให้บริการ

ฉันสามารถเลือกการเซ็นรับพัสดุในผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่นของ FedEx ได้อย่างไร?

เมื่อคุณใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com, FedEx Ship ManagerTM Software, FedEx Ship Manager Server, FedEx Web Services ทางเลือกสำหรับการเซ็นรับพัสดุจะปรากฏขึ้นภายใต้ “Special Handling” อย่างไรก็ดี ทางเลือกในการเซ็นรับนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะประเทศจุดหมายปลายทางที่ให้บริการนี้เท่านั้น

ฉันสามารถเลือกทางเลือกในการเซ็นรับพัสดุใน air waybill แบบปกติได้อย่างไร?

ภายใต้หัวข้อบริการพิเศษหรือ “special services” คุณสามารถเลือก รูปแบบ "Direct Signature Required" (ผู้เซ็นต้องเป็นผู้รับโดยตรง) หรือ "Indirect Signature Required" (ไม่เจาะจงผู้เซ็นรับ) เท่านั้น คุณไม่สามารถเลือกรูปแบบ "Adult Signature Required" (ผู้เซ็นรับต้องเป็นผู้ใหญ่) และ "No Signature Required" (ไม่ต้องมีลายเซ็นรับ) ได้สำหรับการจัดส่งพัสดุโดยใช้ air waybill แบบปกติ

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันระบุทางเลือกการเซ็นรับพัสดุใน air waybill แบบปกติสำหรับปลายทางที่ไม่มีบริการนี้?

การบริการรูปแบบมาตรฐานของ FedEx จะถูกนำมาใช้ และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเลือกการเซ็นรับพัสดุ

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันไม่ได้ระบุทางเลือกในการเซ็นรับพัสดุ

การบริการรูปแบบมาตรฐานจะถูกนำมาใช้ และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเลือกการเซ็นรับพัสดุ

มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ FedEx® Delivery Signature Options หรือไม่?

ค่าบริการจะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการเซ็นรับพัสดุที่คุณเลือก และจุดหมายปลายทาง กรุณาปรึกษาทีมบริการลูกค้า FedEx ของคุณ