FedEx Europe Services

  • บริษัทขนส่งแบบเร่งด่วนและบริการจัดส่งจากเอเชียสู่ยุโรป

การเชื่อมต่อกับเอเชียและยุโรป

เนื่องจาก FedEx ยังคงขยายและเติบโตในยุโรป เราได้พัฒนาเครือข่าย FedEx --- ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจและเครือข่ายชุมชน --- ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือข่าย FedEx EuroOne™ ในปัจจุบันมีพื้นฐานและการเชื่อมต่อที่โดดเด่น ซึ่งทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคุมและไว้วางใจได้มากขึ้นสำหรับการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศระหว่างยุโรปกับเอเชีย

  • การจัดส่งในทวีปยุโรป

เครือข่ายภาพพื้นดินและทางอากาศที่ครอบคลุม

ตั้งแต่ปี 2555 เราได้เพิ่มจำนวนสถานีบริการมากกว่า 2 เท่าทั่วยุโรป ทำให้มีจำนวนถึง 90 สถานีในปัจจุบัน สถานีที่มีอยู่นี้ได้ขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เรายังได้ขยายเส้นทางทางอากาศระหว่างยุโรปกับเอเชีย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้นและสมรรถนะเพิ่มขึ้น รวมทั้งเที่ยวบินไปกลับโดยตรงระหว่างปารีสและฮ่องกง

ด้วยการเปิดสถานีใหม่ทุกสถานีและจุดเที่ยวบิน เราได้แนะนำการปรับปรุงบริการที่สำคัญสำหรับลูกค้า ตั้งแต่ระยะเวลาในการส่งที่รวดเร็วขึ้นไปจนถึงเวลาปิดรับพัสดุที่ช้าลงในการบริการไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โซลูชันด้านเทคโนโลยี

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยประสิทธิภาพสูง FedEx ติดตามการส่งพัสดุสำหรับการเดินทางทุกเที่ยว คุณจึงวางใจได้อย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือกับศุลกากรสหภาพยุโรป ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินพิธีทางศุลกากรล่วงหน้าสำหรับการส่งพัสดุจากเอเชียไปยุโรป ทำให้กระบวนการทางศุลกากรรวดเร็วขึ้นทันทีที่พัสดุส่งถึงปลายทางขั้นสุดท้าย

ความเชี่ยวชาญในประเทศ

เมื่อคุณส่งพัสดุไปยุโรป FedEx มีความเชี่ยวชาญภายในประเทศ ไม่เฉพาะจากสถานที่ที่คุณส่งเท่านั้นแต่ที่ปลายทางสุดท้ายในการส่งด้วย เครือข่ายทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากทีมงานมากกว่า 15,000 คน ทุกคนมีประสบการณ์ในการให้บริการที่โดดเด่นเพื่อ จัดการกับทุกย่างก้าวที่พัสดุของคุณเดินทาง

  • การจัดส่งไปยังทวีปยุโรป

โซลูชันที่เป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมของ FedEx นำไปสู่โซลูชันใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการส่งพัสดุระหว่างยุโรปกับเอเชีย

  • FedEx Priority AlertTM รวมการนำสินค้าขึ้นเครื่องตามลำดับกับการตรวจสอบการจัดส่งขั้นสูง การแจ้งเตือนล่วงหน้า รวมทั้งการเรียกคืนพัสดุผ่านทางการกำหนดเส้นทางการส่งใหม่และการส่งที่รวดเร็วขึ้น
  • SenseAwareSM รวมแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านเว็บอันทรงประสิทธิภาพกับอุปกรณ์หลายเซนเซอร์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามอุณหภูมิของสินค้าเพื่อสุขภาพที่สำคัญ หรือเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูง