FedEx การบริการ Third Party Consignee International Priority

ในการประกอบธุรกรรมส่วนใหญ่ ผู้ขายจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้ซื้อ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมีสินค้าและค่าขนส่ง ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ผู้ขายอาจไม่ต้องการเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า แก่ผู้ซื้อเมื่อจัดส่ง การบริการ FedEx Third Party Consignee International Priority ช่วยเรื่องนี้ได้

 • FedEx ประเทศไทย การบริการ Third Party Consignee International Priority

คืออะไร

FedEx ประเทศไทย การบริการ Third Party Consignee International Priority (TPC) คือการบริการเสริม สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าแก่ผู้รับสินค้า การบริการนี้ช่วยให้พัสดุจัดส่งถึงผู้รับที่จุดหมายโดยไม่มีใบแจ้งมูลค่าสินค้าแนบมาด้วย


ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • ลดรอบเวลาด้วยการจัดส่งพัสดุโดยตรงถึงลูกค้าปลายทาง
 • ลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและต้นทุนการจัดการกับการเพิ่มปลายทางการส่งสินค้า

ใช้บริการนี้ได้ที่ใดบ้าง

ลูกค้าจากประเทศต่อไปนี้สามารถส่งพัสดุด้วยบริการ TPC

อเมริกาเหนือ ยุโรป, ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก
 • United States*
 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • Australia
 • China
 • Hong Kong
 • Indonesia
 • Japan
 • Korea
 • Malaysia
 • New Zealand
 • Philippines
 • Singapore
 • Taiwan
 • Thailand
 • Vietnam**

* ยกเว้น Puerto Rico
** สามารถใช้บริการ TPC ได้ใน 2 พื้นที่ดังต่อไปนี้: Hanoi และ Ho Chi Minh City

บริการแบบ TPC สามารถจัดส่งไปที่ใดได้บ้าง

การจัดส่งพัสดุแบบ TPC สามารถส่งไปยังจุดหมายต่อไปนี้

อเมริกาเหนือ ยุโรป, ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก
 • United States*
 • Canada
 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • Australia
 • China
 • Hong Kong
 • Indonesia
 • Japan
 • Korea
 • Malaysia
 • New Zealand
 • Singapore
 • Taiwan
 • Thailand

* ยกเว้น Puerto Rico

หมายเหตุพิเศษ

 1. ไม่มีการเปลี่ยนวันดำเนินการปกติ เวลาตัดรอบ และกำหนดการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม การขอให้จัดส่งในวันเสาร์จะไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ข้อจำกัดด้านศุลกากรเฉพาะบางประเทศจะใช้กับบางประเทศในเอเชีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียอาจจะต้องการสำเนาต้นฉบับของใบแจ้งมูลค่าสินค้าหรือ Air Waybill สำหรับสินค้าบางประเภทหรือพัสดุที่มีมูลค่าสูง
 3. มีการใช้การการันตีคืนเงิน
 4. สามารถส่งทั้งค่าขนส่งและภาษีแก่ "ผู้ส่ง" หรือ "บุคคลทีสาม" ก็ได้ ไม่มี ทางเลือกด้าน "ผู้รับบิล" สำหรับการชำระเงินของค่าใช้จ่ายทั้งสองประเภท
 5. บริการนี้ใช้ได้กับการรับพัสดุแบบปกติหรือที่ศูนย์ FedEx World Service Centre แต่ไม่สามารถใช้กับ Authorised Shipping Centre
 6. ประเทศและเขตปกครองต้นทางหรือปลายทางที่มีบริการผู้รับเป็นบุคคลที่สามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา กรอกแบบฟอร์ม. นี้ หรือติดต่อ สายด่วนบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม