การขนส่งแบตเตอรี่
ลิเธียม

  • FedEx ประเทศไทย การขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

  • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียม
  • คู่มือการบรรจุสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

เรียนรู้เกี่ยวกับการการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัยและวางใจได้

FedEx ให้ความสำคัญกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณอย่างจริงจังและปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมดังกล่าว เราต้องการที่จะมั่นใจว่าคุณได้ทราบถึงข้อกำหนดทุกข้อในการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้
และช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่คุณอาจประสบได้

แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งใช้งานทั่วไปในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป PDA นาฬิกา กล้องถ่ายรูป
และของเล่นเด็กต่างๆ นั้นถือว่าเป็นสินค้าอันตรายเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ประจุไฟไว้แล้วอาจร้อนเกิน
และติดไฟได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดังนั้น FedEx ได้นำมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้เพื่อจัดการกับการขนส่งพัสดุ
ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียมบรรจุอยู่ภายในได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่แรกรับที่ต้นทางโดย FedEx ไปจนถึงการนำส่งพัสดุดังกล่าวที่ปลายทาง

ด้วยเหตุที่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมได้รับการจำแนกประเภทว่าเป็นสินค้าอันตราย
ดังนั้นเมื่อทำการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมจะต้องได้รับการระบุและจำแนกอย่างถูกต้อง
และในบางกรณีจะต้องได้รับการบรรจุ ทำเครื่องหมาย ติดฉลาก และประกอบกับเอกสารจากผู้ส่งแสดงว่าเป็นสินค้าอันตราย
FedEx ได้เตรียมคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลเอกสาร การติดฉลาก และกระบวนการในการขออนุมัติล่วงหน้าที่จำเป็น
สำหรับประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมที่คุณวางแผนจะจัดส่ง โปรดคลิกที่นี่
เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า FedEx ในพื้นที่ของคุณ

ในการจัดส่งพัสดุที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายในนั้น บรรจุภัณฑ์ภายนอกที่ใช้จะต้อง มีความแข็งแรงและต้องขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ลิเธียม นอกจากนี้การทำเครื่องหมายและการติดฉลากเป็นสิ่งจำเป็น ซอง FedEx Pak ไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม อย่างไรก็ตาม กล่องหรือกล่องทรงสามเหลี่ยมที่ตีตรา FedEx อาจสามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ส่วนที่ II ของคำแนะนำการบรรจุหีบห่อของ IATA กฎระเบียบสินค้าอันตราย กรุณาคลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมและการบรรจุหีบห่อพัสดุที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าระหว่างการจัดเตรียมพัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมนั้น แบตเตอรี่ลิเธียมต้องไม่ชำรุด
เสียหาย หรือมีโอกาสที่จะเกิดวิวัฒนาการความร้อน ไฟ หรือการลัดวงจรอันจะเกิดเป็นอันตรายได้

ที่ FedEx เรามุ่งมั่นในการจัดส่งพัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อตัวแทนขายหรือศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ