บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบกล่องขนาดเล็กของ FedEx ประเทศไทย

กล่อง FedEx - ขนาดเล็ก

  • กล่องพร้อมประกอบซึ่งออกแบบเพื่อบรรจุม้วนเทปหนึ่งชิ้นหรือเอกสารเล็กๆ
  • ขนาดภายใน 12.25" x 10.9" x 1.5" (31.12 ซ.ม. x 27.69 ซ.ม. x 3.81 ซ.ม.)
  • น้ำหนักสูงสุด 20 lbs. (9.07 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 4.5 oz
  • สำหรับแคตตาล็อก แฟ้มเอกสาร วีดีโอเทป และซีดี
  • น้ำหนักต่ำสุดที่ต้องชำระสำหรับบรรจุภัณฑ์ FedEx ชนิดนี้คือ 1 กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์
กล่อง FedEx - ขนาดเล็ก

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี