บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบกล่องขนาดกลางของ FedEx ประเทศไทย

กล่อง FedEx - ขนาดกลาง

  • กล่องพร้อมผนึกซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรจุแฟ้มหรือเอกสารขนาดใหญ่
  • ขนาดภายใน 13.25" x 11.5" x 2.38" (33.66 ซ.ม. x 29.21 ซ.ม. x 6.03 ซ.ม.)
  • น้ำหนักสูงสุด 20 lbs. (9.07 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 6.5 oz
  • สำหรับแฟ้มหรือเอกสารขนาดใหญ่
  • น้ำหนักต่ำสุดที่ต้องชำระสำหรับบรรจุภัณฑ์ FedEx ชนิดนี้คือ 1 กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์
กล่อง FedEx - ขนาดกลาง

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี