บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบกล่องขนาดใหญ่ของ FedEx ประเทศไทย

กล่อง FedEx - ขนาดใหญ่

  • ขนาดภายใน 17.88" x 12.38" x 3" (45.40 ซ.ม. x 31.43 ซ.ม. x 7.62 ซ.ม.)
  • น้ำหนักสูงสุด 20 lbs. (9.07 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 14.5 oz.
  • กองกระดาษ ชิ้นส่วนเล็กๆ และรายงาน
  • น้ำหนักต่ำสุดที่ต้องชำระสำหรับบรรจุภัณฑ์ FedEx ชนิดนี้คือ 1 กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์
กล่อง FedEx - ขนาดใหญ่

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี