บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบกล่องทรงสามเหลี่ยมของ FedEx ประเทศไทย

กล่อง FedEx ทรงสามเหลี่ยม

  • ขนาดภายใน 38" x 6" x 6" x 6" (96.52 ซ.ม. x 15.24 ซ.ม. x 15.24 ซ.ม. x 15.24 ซ.ม.)
  • น้ำหนักสูงสุด 20 lbs. (9.07 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 165 oz
  • กล่องสามเหลี่ยมสำหรับแบบแปลน โพสเตอร์ ม้วนผ้า แผนที่ และแผ่นพิมพ์เขียว
  • น้ำหนักต่ำสุดที่ต้องชำระสำหรับบรรจุภัณฑ์ FedEx ชนิดนี้คือ 4 กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์
กล่อง FedEx ทรงสามเหลี่ยม

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี