ติดตาม

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใน fedex.com

ติดตามโดยใช้หมายเลขการติดตาม

ติดตามโดยใช้หมายเลขการติดตาม

คุณสามารถใส่หมายเลขการติดตามของ FedEx Express®, FedEx Express® Freight, FedEx Ground®, FedEx Home Delivery®, FedEx SmartPost®, FedEx Freight® หรือ FedEx Custom Critical® รวมกันได้สุงสุด 30 หมายเลข กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่หมายเลขการติดตามหมายเลขเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งบรรทัด

ติดตาม

ติดตามจากข้อมูลอ้างอิง

ติดตามจากข้อมูลอ้างอิง

คุณสามารถติดตามสถานะของการส่งพัสดุของคุณได้โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงที่กำหนดให้กับการส่งพัสดุของคุณโดยผู้ส่ง คุณสามารถติดตามโดยใช้หรือไม่ใช้หมายเลขบัญชีก็ได้

ติดตาม

FedEx® Tracking

FedEx® Tracking

FedEx Tracking ให้คุณดูข้อมูลสถานะการส่งพัสดุสำหรับการส่งพัสดุโดย FedEx Express®, FedEx Express® Freight, FedEx Ground®, FedEx Home Delivery®, FedEx Freight® และ FedEx SmartPost®

เรียนรู้เพิ่มเติม

เข้าใช้งาน FedEx® Tracking

ขอรับหลักฐานการจัดส่ง

ขอรับหลักฐานการจัดส่ง

เพื่อยืนยันว่าได้มีการรับพัสดุและมีการเซ็นลายเซ็นยืนยันแล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกลายเซ็นหลักฐานการจัดส่งของเราได้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะเห็นภาพลายเซ็นของผู้รับ ตัวเลือกนี้มีอยู่เฉพาะในการส่ง FedEx Express, FedEx Ground และ FedEx Freight คุณสามารถดูจดหมายนี้ทางออนไลน์ พิมพ์ ส่งอีเมล หรือแฟกซ์จดหมายได้

ขอรับหลักฐานการจัดส่ง

FedEx® Mobile Solutions

FedEx® Mobile Solutions

ต้องการวิธีการที่สะดวกในการตรวจสอบสถานะพัสดุ สอบถามค่าขนส่ง หรือค้นหาที่ตั้งสำนักงาน FedEx ที่ใกล้ที่สุด? ด้วยบริการ FedEx Mobile คุณเพียงแค่คลิกเท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม