ติดตามการจัดส่งกับ FedEx ทางอีเมล์

เพียงส่งอีเมล์ขอครั้งเดียว ท่านก็สามารถติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุได้ถึง 30 ชิ้น!

 • FedEx ประเทศไทย การติดตามสถานะการส่งทางอีเมล

คำสั่งในการติดตามพัสดุโดยหมายเลขการติดตาม

 1. เขียนอีเมล์ ในช่อง "To:" ให้พิมพ์ track@fedex.com (ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อหัวข้อในช่อง subject)
 2. ในส่วนเนื้อหาข้อความ กรุณากรอกหมายเลขการติดตามพัสดุ สำหรับการติดตามพัสดุหลายชิ้น ท่านสามารถใส่หมายเลขการติดตามได้ถึง 30 หมายเลข (บรรทัดละหนึ่งหมายเลขและใส่เครื่องหมาย, คั่น)
 3. ส่งอีเมล์

คำสั่งในการติดตามพัสดุโดยการอ้างอิง

 1. เขียนอีเมล์ ในช่อง "To:" ให้พิมพ์track@fedex.com (ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อหัวข้อในช่อง subject)
 2. ในส่วนนื้อหาข้อความ กรุณากรอก "บัญชี" แล้วเว้นวรรค และตามด้วยหมายเลขบัญชี FedEx สามารถกรอกหมายเลขบัญชีได้เพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น
 3. กรอกหมายเลขอ้างอิง ท่านสามารถกรอกได้ถึง 30 หมายเลขต่อครั้ง (บรรทัดละหนึ่งหมายเลขและใส่เครื่องหมาย , คั่น)

  ตัวอบ่างที่ 1 (หนึ่งหมายเลขต่อบรรทัด)
  บัญชี 123456789
  123ABC
  1234XYZ

  ตัวอย่างที่ 2 (คั่นด้วยเครื่องหมาย , )
  บัญชี 123456789, 123ABC, 1234XYZ
 4. ส่งอีเมล์


ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านการติดตามอีเมล์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า. .