เข้าถึง โลกของคุณมากขึ้นด้วยเวลาที่สั้นลง

ช่วยให้คุณส่งเอกสารงานศุลกากรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณจึงไม่ต้องพิมพ์หลายสำเนาอีกต่อไป - ทั้งหมดจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโซลูชั่นในการจัดส่งนี้ คุณจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และสนุกสนานกับความพึงพอใจสูงสุด

ชมการสาธิต เริ่มใช้งาน  

ด้วยFedEx® Electronic Trade Documents คุณสามารถ:

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ

 • มีสองทางเลือกในการอัพโหลดเอกสารทางการค้าของท่าน ทางเลือกที่หนึ่งคืออัพโหลดเอกสารทางการค้าของท่านในแบบรูปภาพ (PDF, JPEG, TIF เป็นต้น) อีกทางเลือกคือใช้ฟังก์ชั่นใบแจ้งมูลค่าสินค้าของ FedEx ไม่ว่าท่านเลือกวิธีการอัพโหลดทางใดก็ตาม กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้พิธีการทางศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ปรับแต่งเอกสารของคุณโดยการอัปโหลดหัวจดหมายและ ภาพลายเซนต์ของคุณ
 • เริ่มใช้งาน

  ส่งเอกสารพิธีการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเวลาและเงิน

  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 • ส่งเอกสารของคุณ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ พิมพ์ ประหยัดพลังงาน ประหยัดกระดาษ และลดการตัดต้นไม้
 • ประหยัดเวลาโดยการลดเวลาในการลงนาม การพับเอกสารและการจัดใส่ซองด้วยตนเอง และการแนบเอกสารงานศุลกากรกับการจัดส่งแต่ละครั้ง
 • สนุกสนานกับความพึงพอใจสูงสุด

  สนุกสนานกับความพึงพอใจสูงสุด

 • รับความช่วยเหลือในการตรวจสอบก่อนการตรวจปล่อย สินค้าและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • เริ่มเตรียมและส่งเอกสารการผ่านศุลกากรก่อนสินค้าของ คุณจะถูกจัดส่งเพื่อลดการเกิดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น