FedEx'te ÇalışmaFedEx, dünyanın en bilinen ve saygı duyulan şirketlerinden biridir ve burada çalışmak, ekspres kargo teslimatında bir yenilikçi ve lider ile çalışmak anlamına gelmektedir. Yaptığımız her işin merkezinde Müşteriler bulunur ve çalışanlarımız her FedEx deneyiminin mükemmel olmasını sağlamakla görevlidir.

Buradaki çalışma kültürü benzersizdir. FedEx çalışanlarına her zaman öncelik verir. Çünkü iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için en önemli varlığın çalışanlar olduğuna inanır. Her çalışanın, bir ekibi oluşturmak için yeterince katkısı olduğu ve sıkı çalışma ve katkılardan dolayı ödüllendirildiği bir ortam yaratmaya çalışır.

FedEx, gelişen ve yenilikçi ilkeleri, programları ve avantajlarının yanı sıra teşvik edici çalışma ortamıyla her zaman çok beğenilmektedir.