шофьор-доставчик на fedex бута пакети по заснежения тротоар

Съвети за изпращане по време на празниците в САЩ

Съвети за изпращане по време на празниците в САЩ

Искате да изпратите подаръци в САЩ?

Прегледайте нашите съвети.

Внос на храни в САЩ
Пратките на храна трябва да са правилно маркирани, посочвайки дали отговарят на едното или и двете от следните условия:

 • за лична употреба или консумация, не за препродажба;
 • подарък.

Според определението на американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) пратки на храна са тези, които съдържат хранителни стоки, напитки, витамини, хранителни добавки или дъвки, предназначени за консумация от хора или животни. Пратка, която съдържа множество нехранителни стоки и само една хранителна, трябва да отговаря на изискванията за внос на пратки на храна.

Забрани от общ характер

 • Нетрайни хранителни продукти
 • Лични пратки на алкохолни напитки


Изисквания относно стоките от ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО:

 • Във въздушната товарителница и търговската фактура като изпращач и получател трябва да е посочено име на физическо лице.
 • Във въздушната товарителница и търговската фактура трябва да е посочено „Homemade – For personal use“ (Домашно производство – за лична употреба) и да има описание на продуктите.
 • Пример за добро описание: „Домашни шоколадови бисквити, за лична употреба“.
 • Ако стойността е над 200 щ.д., се изисква подаване на предизвестие чрез FDA (американската Агенция по храните и лекарствата).
 • Ако стойността на пратката е над 200 щ.д., се изисква декларация за FDA.


Изисквания към пратките от човек до човек:

 • Във въздушната товарителница и търговската фактура като изпращач и получател трябва да е посочено име на физическо лице.
 • Ако където и да е във въздушната товарителница и търговската фактура е посочено име на фирма, се изисква предизвестие, независимо от стойността.
 • Във въздушната товарителница и търговската фактура трябва да е посочено „Personal use“ (За лична употреба) и да има описание на продуктите.
 • Пример за добро описание: „За лична употреба – не за препродажба – маслени бисквити“.
 • Ако декларираната стойност е над 200 щ.д., трябва да се подаде предизвестие чрез FDA (американската Агенция по храните и лекарствата).


Храни, закупени в магазин или онлайн в чужда страна/територия:

 • За подаръчни кошници и артикули, поръчани чрез онлайн магазин и изпратени до физическо лице, се изисква подаване на предизвестие до FDA, ако където и да е във въздушната товарителница е посочено име на фирма.
 • Ако пратката е от човек до човек, във въздушната товарителница и търговската фактура като изпращач и получател трябва да е посочено име на физическо лице.
 • Ако във въздушната товарителница или търговската фактура като изпращач или получател е посочено име на фирма, се изисква предизвестие, независимо от стойността.
 • Доброто описание трябва да съдържа информация: какъв е артикулът, как е опакован (вътрешна опаковка, например стъклена бутилка, пластмасова опаковка и т.н.), мерна единица (килограми, грамове, унции и т.н.), количество и как/къде ще се използва (например за консумация от хора или не, за лабораторни изследвания и т.н.).


По-подробна информация може да се намери на уеб сайта на FDA: www.fda.gov.


Пратки с подаръци до САЩ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА хранителни стоки или артикули, подлежащи на контрол от FDA)

 • Американските митници позволяват внос без мита/данъци на подаръци на стойност до 100 щ.д. на човек
 • Деклариране на подаръци: Всички подаръци трябва да са опаковани поотделно и отвън на опаковката да са маркирани като подарък
 • Консолидирани пратки: Подаръци, предназначени за повече от един човек, могат да се консолидират в една пратка, ако всеки подарък може да се идентифицира по име на получателя и има посочена справедлива стойност (например: Джон, Джун и Джули Стоун)
 • Във въздушната товарителница или фактурата трябва да е посочено, че това е „непоискан подарък“, както и името на всеки получател и разбивка на стойността, в която никой от подаръците не надвишава 100 щ.д. на човек
 • Пратки с подаръци, изпратени от чуждестранна фирма до физическо лице, обикновено не се считат за отговарящи на условията за подарък, но може да бъдат разрешени, ако е изпълнено изискването за стойността и върху пакета и във въздушната товарителница или фактурата е посочено, че това е подарък (с изключение на храни)
 • Също така, във фактурата или въздушната товарителница може да е посочено име на физическо лице и име на фирма (например: Синди Джоунс, на вниманието на: фирма ABC), при условие че в документацията е указано, че това е подарък
 • Изключения: Алкохолни напитки, парфюми със съдържание на спирт, пури или цигари не подлежат на внос без мита/данъци. Вносът на пури с произход Куба е забранен в САЩ
 • Може да се изисква митническо оформяне за риби и диви животни, ако пратката е с произход от дивата природа или съдържа части от диви животни

Не се прилагат квотни ограничения за текстилните изделия, които се внасят като подарък. Стоките не подлежат на квотни ограничения, ако се внасят като подарък.


Внос на стоки за лична употреба
Определение за „стоки за лична употреба“: Пратка, която съдържа изделия, предназначени само за лична употреба от физическо лице и не за търговска употреба или препродажба. Забележка: Лично имущество на физическо лице, изпратено без придружител, не представлява внос на стоки за лична употреба, а се счита за лични вещи и домакински стоки.

 • Пратките на стоки за лична употреба с декларирана стойност до 200 щ.д. включително могат да бъдат освободени без начисляване на мито или данък (с изключение на костюми, изработени по поръчка, от САР Хонконг, Китай).

Необходими документи: въздушна товарителница на FedEx, търговска фактура, специфична информация във връзка с декларациите за регулаторните власти, например FCC, FDA.


⏎Особености::

 • Въздушната товарителница трябва да съдържа действително описание на стоките, както и изявление, че са за лична употреба, например: „За лична употреба, не за препродажба, дамски памучни ризи“.
 • Изявлението „за лична употреба“ трябва да бъде включено също и в изготвената от изпращача търговска фактура.
 • Пратките на стоки за лична употреба са освободени от квотни и визови изисквания.
 • За текстилните изделия не се изисква информация за производителя, когато представляват „неофициален внос“ (стойността им не надвишава 2500 щ.д.).
 • Стоките за лична употреба обаче подлежат на задължително деклариране пред други агенции, например FDA.
 • За декларациите за регулаторните агенции може да има такси за допълнителни услуги.


Информация относно вноса:

 • Пратките на стоки за лична употреба със стойност, ненадвишаваща 200 щ.д., могат да бъдат освободени без начисляване на мито или данък.
 • Пратки със стойност над 200 щ.д. подлежат на мита и данъци, които се изчисляват на база на тарифната класификация.
 • При неофициален внос не се изисква номер на вносителя.
 • Не се начислява такса за обработка на стоки при неофициален внос, деклариран от куриерски фирми.


Клиентски профил:
Клиентите на FedEx, които продават по интернет на купувачи в Съединените щати, трябва да регистрират клиентски профил във FedEx, за да предоставят необходимата информация за себе си с цел спазване на регулаторните изисквания. За повече информация се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на FedEx или се обадете на Центъра за клиентски профили на телефон 001-888-251-9637.

alt
alt