řidič společnosti fedex tlačí balíky po zasněženém chodníku

Tipy pro bezproblémovou přepravu během amerických svátků

Tipy pro bezproblémovou přepravu během amerických svátků

Posíláte dárky do USA?

Podívejte se na naše tipy!

Import potravin do USA
Zásilky s potravinami musí být správně označeny:

 • Určeno k osobnímu užití nebo spotřebě a ne k následnému prodeji.
 • Jedná se o dárek.

Americký úřad Food and Drug Administration (FDA) jako potravinové zásilky definuje ty, které obsahují jídlo, nápoje, vitamíny, doplňky stravy nebo žvýkačky určené ke spotřebě lidmi nebo zvířaty. I když zásilka obsahující řadu nepotravinových položek, obsahuje jen jednu potravinovou položku, tak musí splňovat požadavky na import potravinových zásilek.

Obecné zákazy

 • Potravinové komodity podléhající zkáze.
 • Osobní zásilky s alkoholickými nápoji.


Požadavky pro domácí výrobky:

 • Na leteckém nákladním listu a v obchodní faktuře musí být uvedeno jméno odesílatele a příjemce.
 • Na leteckém nákladním listu a v obchodní faktuře musí být uveden text „Homemade - For personal use“ (domácí výroba – k osobnímu užití) a popis produktu.
 • Příklad správného popisu zboží: „Homemade Chocolate cookies, for personal use“.
 • Pokud je hodnota zásilky vyšší než 200 $, je potřeba vyplnit pro úřad FDA (Food and Drug Administration) předběžné upozornění.
 • FDA celní řízení je povinné v případě, že hodnota zásilky přesáhne 200 $.


Požadavky pro zásilky mezi fyzickými osobami:

 • Na leteckém nákladním listu a v obchodní faktuře musí být uvedeno jméno odesílatele a příjemce.
 • Pokud je kdekoli na leteckém nákladním listu nebo v obchodní faktuře uveden název společnosti, je nutné zaslat předběžné upozornění – bez ohledu na hodnotu zásilky.
 • Na leteckém nákladním listu a v obchodní faktuře musí být uveden text „Personal use“ (k osobnímu užití) a popis produktu.
 • Příklad správného popisu: „Personal use – not for resale – butter cookies“.
 • Pokud je deklarovaná hodnota zásilky vyšší než 200 $, je potřeba vyplnit pro úřad FDA (Food and Drug Administration) předběžné upozornění.


Potraviny zakoupené v cizí zemi/území:

 • Pokud je kdekoli na leteckém nákladním listu pro dárkové koše a položky objednané prostřednictvím komerčního online obchodu a odeslané jednotlivci uveden název společnosti, je nutné odeslat úřadu FDA předběžné upozornění.
 • U zásilek mezi fyzickými osobami musí být na leteckém nákladním listu a v obchodní faktuře uvedeno jméno jednotlivce jako odesílatele a příjemce.
 • Pokud je na leteckém nákladním listu nebo v obchodní faktuře uveden název společnosti jako odesílatel nebo příjemce, je nutné zaslat předběžné upozornění – bez ohledu na hodnotu zásilky.
 • Správný popis zahrnuje: co to je, jak je to baleno (vnitřní balení, tj. skleněná lahev, plastový obal atd.), měrné jednotky (kilogramy, unce atd.), množství a způsob/místo použití (tj. spotřeba člověkem, laboratorní testování atd.).


Další informace najdete na webových stránkách FDA: www.fda.gov


Dárkové zásilky do USA (MIMO potravinové položky nebo položky podléhající úřadu FDA)

 • Americké celní úřady umožňují import dárků osvobozených od cla/daně až do hodnoty 100 $ na osobu.
 • Deklarace dárku: Všechny dárky musí být individuálně zabaleny a označeny z vnější strany jako dárek.
 • Sloučené zásilky: Dárky určené pro více než jednu osobu odeslat jedním balíčkem, pokud jsou identifikovatelné jménem příjemce a poměrnou hodnotou pro každého příjemce (tj. John a Julie Stone).
 • V leteckém nákladním listu musí být označeno, že jde o neobjednaný dárek, a uvedena jména jednotlivých osob – příjemců dárku – a rozpis hodnoty nepřesahující 100 $ na osobu.
 • Dárkové zásilky adresované jednotlivci od cizí společnosti běžně nelze považovat za dárek, může to však být umožněno v případě, že je splněn požadavek určené maximální hodnoty a na zásilce i leteckém nákladním listu nebo faktuře je uvedeno, že se jedná o dárek (mimo potraviny).
 • Pokud je v dokumentaci uvedeno, že se jedná o dárek, lze také na faktuře nebo leteckém nákladním listu uvést jméno osoby a název společnosti (tj. Cindy Jones c/o ABC Company).
 • Výjimky: Pro alkoholické nápoje, parfémy obsahující alkohol, doutníky ani cigarety není vstup bez zaplacení cla/daně možný. Doutníky kubánského původu jsou v USA zakázány.
 • Pokud produkt nebo jeho části pochází z volné přírody, může být vyžadováno odbavení ohledně "ryb a volné přírody".

Kvótová omezení textilií neplatí u importu dárků. Pokud je zboží importováno jako dárek, nepodléhá kvótovým omezením.


Importy k osobnímu použití
Definice osobního použití: Zásilka, která se skládá z položek určených výhradně k osobnímu použití a které nejsou určeny k obchodnímu použití nebo dalšímu prodeji. Poznámka: Majetek jednotlivce přepravovaný bez doprovodu není importem k osobnímu použití, ale je považován za osobní/domácí věci.

 • Zásilky k osobnímu použití s deklarovanou hodnotou 200 $ nebo méně lze uvolnit bez vyúčtování cla nebo daně (s výjimkou obleků na míru ze zvláštní administrativní oblasti Hongkong v Číně).

Požadované dokumenty: Letecký nákladní list FedEx, obchodní faktura (CI), specifické informace týkající se regulatorních deklarací, např. FCC, FDA.


Zvláštní faktory:

 • Na leteckém nákladním listu musí být uveden skutečný popis obsahu a prohlášení o osobním použití, například „Personal use, Not for Resale, Ladies’ cotton shirts“.
 • Prohlášení o osobním použití musí být i na obchodní faktuře připravené odesílatelem.
 • Zásilky k osobnímu použití jsou osvobozeny od kvót a požadavků na víza.
 • U textilních položek zaslaných neformálně nejsou potřeba informace o výrobci.
 • Položky k osobnímu použití nadále podléhají požadavkům na deklarace pro ostatní úřady, například FDA.
 • U deklarací regulačních úřadů mohou být účtovány dodatečné poplatky.


Informace o vstupu:

 • Zásilky k osobnímu použití s hodnotou 200 $ nebo méně lze uvolnit bez vyúčtování cla nebo daně.
 • Zásilky s hodnotou přes 200 $ podléhají vyúčtování cel a daní podle příslušné tarifové klasifikace.
 • U neformálního vstupu se nevyžaduje číslo importéra.
 • U neformálních vstupů zajištěných expresními dopravci není účtován poplatek za zpracování zboží (MPF).


Profil zákazníka:
Zákazníci společnosti FedEx, kteří prodávají zboží přes internet zákazníkům v USA, si musí u společnosti FedEx založit profil zákazníka a uvést v něm veškeré informace potřebné k řešení regulačních požadavků. Pro další informace se obraťte na zákaznický servis společnosti FedEx nebo centrum zákaznických profilů – 001- 888-251-9637.

alt
alt