Dodávka FedEx Express se scénickým kaňonem v pozadí

Zprávy o životním prostředí, společnosti a státní správě

Zprávy o životním prostředí, společnosti a státní správě
Zpráva o globálním občanství 2021

Zpráva ESG 2021

Přečtěte si naši nejnovější zprávu ESG (Environment, Social, Governance), kde najdete informace o tom, jaký pokrok jsme učinili a jak výkonní jsme byli v oblasti klíčových témat životního prostředí, sociální zodpovědnosti a státní správy ve fiskálním roce 2020, který byl ukončen 31. května 2020. Zpráva se odkazuje na ukazatele ze standardů GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) a TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Grafika našich partnerů

Zásadní témata ESG

V hodnocení materiality uvádíme nástin našich priorit v oblasti životního prostředí, sociální zodpovědnosti a státní správy, které platí pro naše zákazníky, členy týmu, akcionáře, podniky a další partnery. V posledním hodnocení z roku 2019 jsme přehodnocovali témata, která byla dříve identifikována jako důležitá z pohledu obchodu, partnerů a společenských perspektiv, a identifikovali nová a formující se témata.

Logo CDP

CDP report pro rok 2020

CDP je globální platforma vyhodnocující environmentální dopady, která každý rok posuzuje naši činnost. V roce 2020 jsme v jejich hodnocení dopadu na klimatické změny obdrželi za své úsilí v oblasti udržitelnosti a kontroly emisí skóre B.


Archiv zpráv

Zpráva o globálním občanství 2017

Zpráva o globálním občanství 2017

Zpráva o globálním občanství 2014

Zpráva o globálním občanství 2014

Zpráva o globálním občanství 2013

Zpráva o globálním občanství 2013

Zpráva o globálním občanství 2012

Zpráva o globálním občanství 2012

Zpráva o globálním občanství 2011

Zpráva o globálním občanství 2011

Zpráva o globálním občanství 2010

Zpráva o globálním občanství 2010

Zpráva o globálním občanství 2009

Zpráva o globálním občanství 2009

Zpráva o globálním občanství 2008

Zpráva o globálním občanství 2008