Zavřít
Tisk Tisk
Vyzvednutí zásilky FedEx Ship Manager®
Naplánování vyzvednutí

Možnosti nápovědy


Nabídka Nápověda

Kliknutím na nabídku Nápověda v horní části každé stránky se dostanete k následujícím nástrojům:

 • Nápověda k této stránce – Obsahuje časté dotazy, konkrétní pokyny i další informace týkající se oddílů a procesů, které vidíte na obrazovce.
 • Online technická podpora – Poskytuje možnost vyhledávat odpovědi on-line, chatovat on-line se zástupcem technické podpory společnosti FedEx či zadat dotaz.
 • Interaktivní průvodce nápovědy – Nabízí ukázky, možnost vyzkoušet si používání našich aplikací, asistenci během skutečných transakcí, uživatelskou příručku, kterou je možné vytisknout, a informace o novinkách.

Kontaktovat společnost FedExNaplánovat vyzvednutí


Přečtěte si prosím následující pravidla pro vyzvednutí zásilek:


Naplánovat vyzvednutí zásilky

 1. V záložce Odeslání vyberte Naplánovat vyzvednutí.
 2. Na obrazovce Naplánovat vyzvednutí zásilky zkontrolujte adresu vyzvednutí zásilky, abyste se ujistili, že je v pořádku, nebo klikněte na Změnit adresu vyzvednutí zásilky a zadejte jiné místo vyzvednutí zásilky.
 3. Vyberte typ služby pro vaše vyzvednutí zásilky a uveďte informace o zásilce.
 4. Můžete zadat až 4 e-mailové adresy, pokud chcete dostávat oznámení ohledně žádosti o vyzvednutí zásilky e-mailem.
 5. Klikněte na položku Naplánovat vyzvednutí.
 6. Nápověda v horní části každého oddílu:
Detaily účtu


Vaše zákaznické číslo

 • Z rozevírací nabídky vyberte zákaznické číslo FedEx nebo přezdívku.

Přidat účet

 1. Klikněte na Přidat účet.
 2. Na stránce pro registraci a přihlášení na fedex.com zadejte číslo účtu nebo volitelnou přezdívku.
 3. Klikěte na Pokračovat.


Adresa vyzvednutí


Změnit adresu vyzvednutí zásilky

 • Klikěte na Změnit adresu vyzvednutí zásilky, chcete-li zvolit novou společnost nebo novou kontaktní osobu ze svého Adresáře na fedex.com nebo chcete-li upravovat jednotlivá pole či pole vymazat a zadat nové informace.

Přidat nové informace o vyzvednutí zásilky do adresáře

 • Tuto volbu vyberte, chcete-li novou adresu vyzvednutí zásilky uložit.

Uložit změny stávající adresy do adresáře

 • Tuto volbu vyberte, chcete-li aktualizovanou adresu vyzvednutí zásilky uložit.

Použít adresu z účtu

 • Pokud chcete použít původní adresu podle účtu, vyberte tuto volbu.


Údaje o balíku


U služby FedEx Express lze naplánovat vyzvednutí. Pouze ponechte zaškrtnuté pole Naplánovat vyzvednutí zásilky FedEx Express a zadejte požadované informace o zásilce.

Poznámka: Chcete-li zavést službu pravidelného vyzvedání FedEx Express, kontaktujte prosím svého obchodního vedoucího FedEx.

Naplánovat vyzvednutí zásilky FedEx Express

 • Vyberte tuto možnost pro vyzvednutí zásilky služby FedEx Express a zadejte požadované informace o zásilce.

časy vyzvednutí zásilky

 • Čas připravenosti zásilky:Pokud vaše služba FedEx vyžaduje zadání času připravenosti zásilky, uveďte laskavě nejranější možný čas, kdy budou vaše balíčky připraveny k vyzvednutí.
  • Pokud se nacházíte v odlehlé oblasti, přizpůsobte se prosím plánům na vyzvedávání zásilek v odlehlých oblastech.
 • Nejzazší možný čas – U všech služeb, prosím, uveďte nejpozdější možný čas, kdy může být váš balík vyzvednut (nebo konec pracovní doby ve firmě). Ujistěte se, že tato doba spadá do provozní doby vašeho místního servisního stŘediska FedEx.

Služba sobotního vyzvednutí

 • Sobotní vyzvedávání zásilek FedEx Express je nabízeno ve vybraných oblastech pro celém světě.
  • V mnoha provozovnách FedEx je rovněž nabízena možnost sobotního zanechání zásilky na provozovně.
  • U některých služeb může být účtován zvláštní manipulační poplatek.


Oznámení e-mailem


 1. Zadejte e-mailové adresy odesílatele a příjemce a z rozevíracích nabídek vyberte, jakým jazykem mají být e-maily psány.
 2. Chcete-li zaslat oznámení dalším 2 osobám, klikněte na Přidat další příjemce a vyberte z rozevírací nabídky jazyk e-mailů.
 3. Vyberte typ formátu oznámení e-mailem.
 4. Chcete-li ke svému e-mailovému oznámení přidat osobní sdělení, klikněte na Přidat osobní sdělení a zadejte text o délce až 120 znaků. Osobní sdělení není k dispozici pro bezdrátový formát, stejně tak nelze zadat jiné než anglické znaky.


Dokončit / potvrdit vyzvednutí zásilky


Objednat vyzvednutí zásilky

 • Klikněte na Naplánovat vyzvednutí a dokončete plánování vyzvednutí zásilky.
 • Podrobné údaje o vyzvednutí zásilky se zobrazí na obrazovce pro potvrzení vyzvednutí zásilky FedEx.

Úprava informací o vyzvednutí zásilky

 • Na obrazovce pro potvrzení vyzvednutí zásilky FedEx klikněte na Zpět nebo Upravit, pokud chcete provést změnu adresy vyzvednutí zásilky či příslušných informací.
 • Poté klikněte na Aktualizovat vyzvednutí.
 • Chcete-li zrušit změny provedené v informacích o vyzvednutí zásilky, klikněte na Zrušit změny. Pro vyzvednutí zásilky se tak použijí vaše původní informace.

Zrušení vyzvednutí zásilky


Zobrazit kalkulaci ceny

 • Klikněte na Zobrazit kalkulaci ceny a na základě adresy vyzvednutí zásilky a vámi poskytnutých informací o balíčku se vám zobrazí odhad ceny.

Vytisknout přepravní štítek

 • Chcete-li přejít do aplikace FedEx Ship Manager, klikněte na Odeslat Vyplňte požadované údaje o zásilce a balíku a poté vytiskněte přepravní štítek.

Tisk podrobných údajů o vyzvednutí zásilky

 • Klikněte na Tisk.Tyto informace jsou poskytovány vám a jejich použití podléhá smlouvě společnosti FedEx o automatizaci, v jejímž rámci jste získali aplikaci FedEx Ship Manager® nebo oprávnění ji používat na stránkách fedex.com. Ve vztahu k těmto informacím nejsou poskytovány žádné záruky, mimo jiné SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jakýkoli rozpor mezi těmito informacemi a Smlouvou o automatizaci či smlouvou o pŘepravě uzavŘenou mezi vámi a společností FedEx nebo mezi těmito informacemi a Průvodcem službami FedEx bude upravován Smlouvou o automatizaci, smlouvou o pŘepravě a Průvodcem službami FedEx, v uvedeném poŘadí. Využitím těchto informací vyjadŘujete souhlas s těmito podmínkami.

Zavřít