Zavřít
Tisk Tisk
Nápověda pro FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® – Vytvoření zásilky

Možnosti nápovědy


Nabídka Nápověda

 • Kliknutím na nabídku Nápověda v horní části jednotlivých stránek se dostanete k následujícím nástrojům:
 • Nápověda k této stránce – Obsahuje časté dotazy, konkrétní pokyny i další informace týkající se sekcí a procesů, které vidíte na obrazovce.
 • Online technická podpora – Umožňuje vyhledávat odpovědi on-line, chatovat on-line se zástupcem technické podpory společnosti FedEx či zadat dotaz.
 • Interaktivní průvodce nápovědy – Nabízí zkušební verzi, možnost procvičit si používání našich aplikací, asistenci během skutečných transakcí, uživatelskou příručku, kterou je možné vytisknout, nebo informace o novinkách.

Kontakt na společnost Fedex

Způsoby, jak kontaktovat FedEx pomocí e-mailu, dopisem či telefonicky, najdete na adrese FedEx zákaznická podpora.

Vytvoření vnitrostátní zásilky (pouze v USA a Kanadě)


Vyplňte požadované informace na obrazovce Vytvořit zásilku a klikněte na Odeslat. Vytiskne se váš přepravní štítek.
Podrobnou nápovědu týkající se sekcí této obrazovky najdete níže na této stránce nebo si můžete vybrat následující konkrétní témata. Můžete také kliknout na odkaz Nápověda v horní části jednotlivých sekcí:

Vytvoření mezinárodní zásilky


Vyplňte požadované informace na obrazovce Vytvořit zásilku a klikněte na Odeslat nebo Pokračovat.
 • Dokumentové zásilky: Když posíláte dokumenty, které nemají žádnou prodejní hodnotu, klikněte na Odeslat, vytiskne se váš přepravní štítek.
 • Zásilky obsahující produkt/komoditu: Při zasílání výrobků nebo komodit klikněte na Pokračovat a můžete zadat požadované informace o komoditě a informace pro celní dokumentaci. Poté klikněte na Odeslat a vytiskne se váš přepravní štítek a celní dokumentace.
Podrobnou nápovědu týkající se sekcí této obrazovky najdete níže na této stránce nebo si můžete vybrat z následujících témat. Můžete také kliknout na odkaz Nápověda v horní části jednotlivých sekcí.

Z


Informace o odesílateli

Pro změnu odesílatele použijte jednu z následujících možností:
 • Vyberte jiného odesílatele z adresáře pomocí rozevírací nabídky Uložení odesílatelé, ID kontaktní osoby, Společnost nebo Jméno kontaktní osoby.
 • Klikněte na Vybrat adresu v programu Microsoft Outlook®. Tato funkce musí být aktivována v sekci Od na obrazovce Předvolby.
 • Zadejte veškeré požadované informace o novém odesílateli.

Uložení informací o odesílateli

 • Uložit jako mou výchozí adresu: Určení odesílatele jako výchozího odesílatele pro budoucí zásilky.
 • Uložit nového odesílatele do adresáře: Uložení nového odesílatele pro budoucí zásilky.
 • Uložit změny do adresáře: Uložení aktualizovaných informací o odesílateli do adresáře.

Do


Informace o příjemci

Chcete-li zadat informace o příjemci, použijte jednu z následujících možností.
 • Vyberte uloženého příjemce ze svého adresáře z nabídek se seznamem Uložení odesílatelé, ID kontaktní osoby, Společnost nebo Jméno kontaktní osoby.
 • Klikněte na Vybrat adresu v programu Microsoft Outlook®. Tato funkce musí být aktivována v sekci Komu na obrazovce Předvolby.
 • Zadejte veškeré požadované informace o novém příjemci.
Poznámka: Služby FedEx Express ® and FedEx Ground ® nemohou v USA doručovat na adresy poštovních schránek. Obecně jsou však zásilky služby International FedEx Express adresované na poštovní schránku pro většinu zemí, kde FedEx působí, přijatelné. Úplné informace o výjimkách najdete v Průvodci službami FedEx na stránkách fedex.com.

Získat údaje EEI/SED

Klikněte na Získat údaje EEI/SED, chcete-li importovat údaje EEI/SED pro mezinárodní zásilku, včetně informací o příjemci. Tento odkaz musí být aktivován v sekci Mezinárodní předvolby na obrazovce Předvolby.

Provést podrobnou kontrolu adresy

Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby společnost FedEx zkontrolovala adresu příjemce. Pokyny ohledně výchozího nastavení kontroly adres FedEx ® najdete v části Uzpůsobení kontroly adresy. Více informací o kontrole adres FedEx najdete v části Kontrola adresy FedEx.

Toto je domácnost

 • Vyberte tuto možnost, chcete-li stanovit, že je zásilka posílána do domácnosti v USA, nikoli na firemní adresu. Jako adresy domácností se označují domy nebo byty, včetně firem provozovaných z domova.
 • Za doručování do domácnosti se účtuje příplatek. Více informací o příplatcích za doručování do domácností najdete v Průvodci službami FedEx na stránkách fedex.com.
 • Pro doručení do domácnosti již není u většiny zásilek služby FedEx Express nutné požadovat podpis při doručení, pokud nevyberete možnost Podpis při doručení službou FedEx®.

Uložení informací o příjemci

 • Uložit nového příjemce do adresáře: Uložení příjemce pro budoucí použití.
 • Uložit změny do adresáře: Uložení aktualizovaných informací o příjemci do adresáře.

Kontrola vládního seznamu nepřijatelných obchodních partnerů

Pokud vytváříte mezinárodní zásilku, klikněte na tuto možnost a zobrazí se nástroj pro sledování nedůvěryhodných osob, který zjistí potenciální shody na základě vládního seznamu zemí, osob, obchodních společností či jiných organizací, na něž jsou uvaleny hospodářské a obchodní sankce.

Požadavky týkající se směrovacích čísel u předmětných zemí

Při odesílání do určitých zemí se vyžaduje zadání poštovního směrovacího čísla příjemce. Použití poštovních směrovacích čísel pomáhá minimalizovat prodlevy a směruje balíčky do jejich míst určení efektivnějším způsobem. Při zasílání do následujících zemí je použití směrovacího čísla povinné. Správný formát jednotlivých směrovacích čísel je uveden v tabulce níže. Přijatelné mohou být rovněž další volitelné formáty. Ty se liší v závislosti na zemi určení.
Země Volitelná předpona PSČ Počet číslic PSČ Podoba PSČ
A = písmeno
N = číslice
Austrálie Žádná 4 NNNN
Rakousko A- 4 NNNN
Belgie B- 4 NNNN
Brazílie Žádná 8 NNNNNNNN
Kanada Žádná 6 ANA NAN
Čína CN- 6 NNNNNN
Dánsko DK- 4 NNNN
Finsko FI- 5 NNNNN
Francie F- 5 NNNNN
Německo D- 5 NNNNN
Řecko GR- 5 NNNNN
Indie IN- 6 NNNNNN
Indonésie Žádná 5 NNNNN
Itálie I- 5 NNNNN
Japonsko Žádná 7 NNNNNNN
Lucembursko LU- 4 NNNN
Malajsie Žádná 5 NNNNN
Mexiko CP- 5 NNNNN
Nizozemsko NL- 6 NNNNAA
Norsko N- nebo NO- 4 NNNN
Filipíny Žádná 4 NNNN
Portugalsko PT- 4 NNNN
Puerto Rico Žádná 5 NNNNN
Rusko Žádná 6 NNNNNN
Singapur Žádná 6 NNNNNN
Jižní Afrika Žádná 4 NNNN
Jižní Korea Žádná 6 NNNNNN
NNN-NNN
Španělsko Žádná 5 NNNNN
Švédsko SE- 5 NNNNN
Švýcarsko CH- 4 NNNN
Thajsko Žádná 5 NNNNN
Turecko Žádná 5 NNNNN
Spojené království (Velká Británie) Žádná Různé AANNAA
AANANAA
AANNNAA
ANNAA
ANANAA
ANNNAA
Spojené státy americké Žádná 5 NNNNN


Podrobné údaje o balících a zásilkách


Typ služby

Z rozevírací nabídky vyberte typ služby. Podrobné informace službách a závazném doručování najdete pomocí Průvodce službami FedEx na stránkách fedex.com. Musíte mít oprávnění k zasílání službou FedEx Ground. Volejte prosím na číslo 1.800.GoFedEx ( 1.800.463.3339) a požádejte o nastavení účtu pro zasílání službou FedEx Ground.

Typ balení

Z rozevírací nabídky vyberte, v čem je vaše zásilka zabalena. Podrobné informace o baleních FedEx najdete pomocí Průvodce službami FedEx na stránkách fedex.com. Objednání plastových obálek a obalového materiálu FedEx viz Objednání obalového materiálu online.

Počet zásilek

 • Pokud zasíláte více než 1 balíček a všechny balíčky mají stejnou hmotnost i rozměry, klikněte u položky Jsou balíčky totožné? na tlačítko Ano
 • Pokud zasíláte více než jeden balíček, ale všechny balíčky nejsou totožné, vyberte možnost Ne a zadejte informace pro jednotlivé balíčky v sekci Podrobné údaje o vícekusové zásilce. Tato sekce je omezena na 10 řádků. Vaše celá zásilka je omezena na 25 balíků.
 • V případě mezinárodních zásilek obsahujících komoditu zasílaných z USA či Portorika není možné používat FedEx Ship Manager® pro odesílání více balíků stejnému příjemci v jediný den, pokud má kterákoli komodita v zásilce hodnotu vyšší než 2500 USD.

Hmotnost nebo Hmotnost na balík

 • Zadejte hmotnost zásilky. Pokud vaše zásilka obsahuje více než jeden balík a všechny balíky jsou identické, zadejte hmotnost na balík.
 • Společnost FedEx si vyhrazuje právo zkontrolovat hmotnost a rozměry vašich balíků. Účtovaná cena se může na základě skutečné hmotnosti či skutečných rozměrů změnit.
 • Používáte-li pro automatické vyplnění tohoto pole váhy, musíte zvolit možnost Použít váhy v části Možnosti tiskárny a vah na obrazovce Předvolby.

Rozměry

 • Z rozevírací nabídky vyberte uložený profil rozměrů nebo klikněte na možnost Zadat rozměry ručně.
 • Minimální rozměry balíčku je 1 "/cm pro jakýkoliv rozměr: délka (D), šířka (Š) nebo výška (V).
Chcete-li uložit rozměry pro použití u budoucích zásilek, klikněte na Uložit profil rozměrů a zadejte Název profilu (až 10 znaků). Můžete uložit až 20 profilů. Chcete-li zobrazit, upravit či odstranit profily rozměrů, vyberte na kartě Moje seznamy položku Rozměry. Více informací najdete v oddílu Rozměry.

Deklarovaná hodnota/hodnota přepravy či deklarovaná hodnota/hodnota přepravy na jeden balík

U zásilek zasílaných v rámci USA a Kanady zadejte deklarovanou hodnotu, u mezinárodních zásilek hodnotu přepravy. Pokud vaše zásilka obsahuje více než jeden balík a všechny balíky jsou identické, zadejte hodnotu na jeden balík.
 • Deklarovaná hodnota: Deklarovaná hodnota kteréhokoli balíčku představuje naše maximální ručení ve vztahu k přepravě předmětného balíčku, včetně mimo jiné jakýchkoli ztrát, škod, opoždění, nesprávného doručení, nedoručení, nesprávných informací, neposkytnutí informací či nesprávného doručení informací týkajících se zásilky. Za prokázání skutečných škod zodpovídá odesílatel. Za škody či riziko ztráty překračující deklarovanou hodnotu zodpovídá odesílatel. Toto riziko můžete prostřednictvím zakoupení pojištění převést na pojišťovnu dle vašeho výběru. Pokud si přejete uzavřít pojištění, kontaktujte pojišťovacího makléře.
 • Hodnota přepravy: Hodnota přepravy je prodejní cena či reprodukční hodnota obsahu mezinárodní zásilky. Deklarovaná hodnota pro přepravu představuje maximální ručení ze strany společnosti FedEx ve vztahu k předmětné zásilce. Za škody či riziko ztráty překračující deklarovanou hodnotu zodpovídá přepravce. Tato hodnota, uvedená na přepravním dokumentu nástroje FedEx Ship Manager, se musí shodovat s celní deklarovanou hodnotou na obchodní faktuře, je-li požadována. Hodnota přepravy nesmí být nikdy vyšší než celní hodnota. Podrobné údaje a omezení najdete v příslušném tarifu, v kapitole Podmínky v Průvodci službami FedEx, nebo v platných Standardních podmínkách.

Datum odeslání

U zásilek FedEx Express můžete zásilku zpracovat a štítky vytisknout až 10 dnů předem. Budoucí datum bude vytištěno na štítku.

Sobotní doručení

Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby společnost FedEx doručila vaši zásilku v sobotu.
 • Služba sobotního doručení se nabízí pro služby FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight a FedEx 2Day pro vnitrostátní zásilky FedEx Express v USA a Kanadě s určitými vybranými místy určení. Informace o vybraných místech, kam lze doručovat v sobotu, zjistíte od své místní pobočky FedEx. U některých služeb může být účtován zvláštní manipulační poplatek.
 • U zásilek služby FedEx First Overnight® Freight, FedEx 1Day® Freight, FedEx 2Day® Freight a FedEx International Priority® Freight je možné žádat o doručení v sobotu u vybraných míst určení v USA a zahraničí. Informace o vybraných místech, kam lze doručovat v sobotu, zjistíte od své místní pobočky FedEx. Za tuto službu se v rámci služby FedEx Express Freight účtuje příplatek.

Obchodní faktura – možnosti

Obchodní faktura je nejobvyklejší dokument vyžadovaný k celnímu odbavení zásilek na celnici. Obvykle je vyžadována pro zásilky nedokumentových komodit, tato skutečnost se však v závislosti na zemi, rozměrech, hmotnosti, množství a hodnotě může lišit. Požadavky služeb FedEx Express a FedEx Ground najdete v části Obchodní faktura.

FedEx International Ground®

Pokud jako typ služby vyberete International Ground, můžete vybrat jednu z následujících možností:
 • Chci použít svou vlastní obchodní nebo proforma fakturu: Nástroj FedEx Ship Manager nebude obchodní fakturu vytvářet on-line. Pokud byste chtěli vytvořit obchodní fakturu pomocí nástroje FedEx® Global Trade Manager, najdete pokyny v Mezinárodní dokumentaci FedEx.
 • Chci vytvořit obchodní fakturu pro službu FedEx Ground: Nástroj FedEx Ship Manager vytvoří obchodní fakturu on-line.

Obsah balíku – dokumenty

 1. Obsah balíku: Klikněte na Dokumenty, jestliže vaše mezinárodní zásilka obsahuje dopisy, výkazy, žádosti a jiné typy korespondence určené nikoli pro další prodej.
 2. Popis dokumentu: Z rozevírací nabídky vyberte popis, který nejlépe odpovídá vašemu dokumentu, nebo vyberte Popis vašeho dokumentu a zadejte popis do textového pole. Pomocí možnosti Uložit jako můj výchozí popis uložíte popis pro další použití.
 3. Jestliže vyberete možnost Bez obchodní hodnoty, pokračujte do sekce Fakturační údaje . Pokud vyberete jakýkoli jiný popis, pokračujte podle pokynů uvedených níže.
 4. Účel zásilky: Z rozevírací nabídky vyberte účel zásilky. Tato informace bude vytištěna na Obchodní faktuře. Pokud nebude žádný účel vybrán, bude v poli předvolená hodnota Obchodní a vaše zásilka projde celním odbavením dle příslušných ustanovení vztahujících se na obchodní zásilky.
  • Obchodní: Jakákoli zásilka, která je prodávána či poslána zdarma jedním obchodním subjektem jinému, a to pro účely dalšího prodeje či jiné spotřeby v rámci podnikání takového subjektu.
  • Dar: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které jsou předávány jako nevyžádaný dar jednou soukromou osobou jiné soukromé osobě, které neodesílá ani nepřijímá žádná obchodní firma.
  • Vzorek: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které se posílají zdarma a byly označeny, upraveny nebo jinak znehodnoceny tak, aby se zabránilo jejich prodeji či jinému použití než jako obchodní vzorek, posílají se za účelem vyžádání objednávek nebo jako maketa pro prodloužení stávající objednávky zahraničního subjektu.
  • Vrácení a oprava: Předměty zasílané pro účely opravy či předměty, které byly dříve pro účely opravy exportovány a nyní se po opravě vracejí.
  • Osobní předměty: Jakákoli zásilka obsahující použité osobní předměty, například zavazadlo či předměty do domácnosti, posílané za účelem přestěhování.
  • Osobní použití: Jakákoli zásilka obsahující nové zboží pro osobní spotřebu zakoupené v zahraničí a posílané zpět soukromé osobě.
 5. Celková celní hodnota: Zadejte celkovou hodnotu přidělenou všem dokumentům v zásilce. Některé země mohou u dokumentů uplatňovat omezení přijatelné hodnoty. Pokud je zásilka předmětem prodeje, je celní hodnota transakční či prodejní cenou obsahu zásilky. Pokud zásilka není předmětem prodeje, měla by celní hodnota představovat skutečnou tržní cenu. Skutečnou tržní cenou se rozumí cena, kterou by prodávající získal od kupujícího za obsah zásilky, pokud by byl prodán na volném trhu. Nominální hodnota není pro celní orgány přijatelná a může vést k pokutám a zabavení zásilky.
  Poznámka: Pokud chcete vypočítat převod zahraniční měny pomocí mezibankovní sazby, klikněte na ikonu Převaděč měn vedle rozevírací nabídky pro výběr měny Celkové celní hodnoty. Tento nástroj by měl být používán pouze jako orientační.
 6. Vývozní dokumenty: Přejete-li si, vyberte možnost Vyplnit obchodní fakturu on-line. Požadavky týkající se obchodní faktury naleznete v části Obchodní faktura.
 7. Zkontrolujte Prodejní podmínky, tedy bod, v němž prodávající splnil své závazky, takže zboží je považováno za doručené kupujícímu. V rozevírací nabídce je předvolená hodnota Vyplaceně dopravci (FCA/FOB).
 8. Dodatečné údaje na faktuře: Klikněte na tento odkaz, pokud chcete zadat doplňující informace, například poplatky za přepravu a pojištění, jež se mají vytisknout na Obchodní fakturu vytvořenou on-line. Příplatky zadávané v těchto volitelných polích přidává odesílatel a nijak nesouvisí s poplatky společnosti FedEx.

Obsah balíku – produkty/komodity

 1. Obsah balíku: Pokud vaše mezinárodní zásilka obsahuje produkty nebo komodity (nikoli dokumenty) či dokumenty určené pro další prodej, vyberte možnost Produkty/komodity.
 2. Účel zásilky: Z rozevírací nabídky vyberte účel zásilky. Tato informace bude vytištěna na Obchodní faktuře. Pokud nebude žádný účel vybrán, bude v poli předvolená hodnota Obchodní a vaše zásilka projde celním odbavením dle příslušných ustanovení vztahujících se na obchodní zásilky.
  • Obchodní: Jakákoli zásilka, která je prodávána či zasílána zdarma jedním obchodním subjektem jinému, a to pro účely dalšího prodeje či jiné spotřeby v rámci podnikání takového subjektu.prodeje či jiné spotřeby v rámci podnikání takového subjektu.
  • Dar: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které jsou předávány jako nevyžádaný dar jednou soukromou osobou jiné soukromé osobě, které neodesílá ani nepřijímá žádná obchodní firma.
  • Vzorek: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které se posílají zdarma a byly označeny, upraveny nebo jinak znehodnoceny tak, aby se zabránilo jejich prodeji či jinému použití než jako obchodní vzorek, posílají se za účelem vyžádání objednávek nebo jako maketa pro prodloužení stávající objednávky zahraničního subjektu.
  • Vrácení a oprava: Předměty zasílané pro účely opravy či předměty, které byly dříve pro účely opravy exportovány a nyní se po opravě vracejí.
  • Osobní předměty: Jakákoli zásilka obsahující použité osobní předměty, například zavazadlo či předměty do domácnosti, posílané za účelem přestěhování.
  • Osobní použití: Jakákoli zásilka obsahující nové zboží pro osobní spotřebu zakoupené v zahraničí a posílané zpět soukromé osobě.
 3. Celní hodnota:
  Zadejte celkovou hodnotu přidělenou všem výrobkům nebo komoditám v zásilce. Některé země mohou u výrobků nebo komodit uplatňovat omezení přijatelné hodnoty. Pokud je zásilka předmětem prodeje, je celní hodnota transakční či prodejní cenou obsahu zásilky. Pokud zásilka není předmětem prodeje, měla by celní hodnota představovat skutečnou tržní cenu. Skutečnou tržní cenou se rozumí cena, kterou by prodávající získal od kupujícího za obsah zásilky, pokud by byl prodán na volném trhu. Nominální hodnota není pro celní orgány přijatelná a může vést k pokutám a zabavení zásilky.
  Poznámka: Pokud chcete vypočítat převod zahraniční měny pomocí mezibankovní sazby, klikněte na ikonu Převaděč měn vedle rozevírací nabídky pro výběr měny Celkové celní hodnoty. Tento nástroj by měl být používán pouze jako orientační.
 4. Pokračujte zadáním platebních údajů a volitelných informací o vaší zásilce. Poté klikněte na Pokračovat a zadejte povinné informace o komoditě a informace pro celní dokumenty.

Podrobné údaje o balících a zásilkách služby FedEx Express® Freight


Společnost FedEx považuje za zásilku Express Freight jedinou manipulační jednotku či balíček, zpravidla připevněnou k paletě a o hmotnosti od 151 liber (69 kilogramů) do 2 200 liber (997 kilogramů). Paletou se rozumí základna zdvihatelná vysokozdvižným vozíkem používaná pro podporu/vyvýšení předmětu. Běžné typy palet bývají vyrobeny ze dřeva či plastu, jsou nejméně 4 palce (10 cm) vysoké a mívají různou délku a šířku.
 • Maximální rozměry palety jsou: délka 119 palců (302 cm), výška 70 palců (178 cm), přičemž maximální součet délky a obvodu činí 300 palců (762 cm).
 • Všechny zásilky služby Express Freight musejí být zdvihatelné vysokozdvižným vozíkem, musí být možné je stohovat, musí být převázané a překryté smršťovací fólií.
 • V případě samostatných palet, které překračují maximální rozměry či jejich hmotnost činí více než 2 200 liber (997 kg) je nutné zajistit speciální manipulační opatření. Pro naplánování zásilky volejte FedEx. V USA volejte zákaznický servis FedEx Express Freight na čísle 1.800.332.0807. V Kanadě volejte 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Ve všech ostatních zemích volejte zákaznickou podporu FedEx. (místní číslo zákaznické podpory FedEx)
 • U všech zásilek FedEx 1Day® Freight (pouze v USA a Kanadě), International Priority® Freight a International Economy® Freight (pouze v USA) je třeba provést rezervaci prostoru. Nástroj FedEx Ship Manager na FedEx.com může připravit vaši zásilku a vytvořit pro ni potvrzení rezervace. Rezervaci zásilky si se společností FedEx můžete dohodnout rovněž telefonicky. V USA volejte zákaznický servis FedEx Express Freight na čísle 1.800.332.0807. V Kanadě volejte 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Ve všech ostatních zemích volejte zákaznickou podporu FedEx. (místní číslo zákaznické podpory FedEx)
 • Pro jednokusové či kombinované zásilky o hmotnosti 20 000 liber (9 091 kg) či více z jediného místa odeslání přepravované službou FedEx 2Day Freight® (pouze v USA) a FedEx 3Day® Freight (pouze v USA) se vyžaduje potvrzení rezervace. Kontaktujte, prosím, zákaznický servis Express Freight na čísle 1.800.332.0807.

Typ služby

Z rozevírací nabídky vyberte typ služby FedEx Express Freight. Podrobné informace o službách a garantovaném doručování najdete v Průvodci službami FedEx na stránkách fedex.com.

Typ balení

Z rozevírací nabídky vyberte, v čem je vaše zásilka zabalena. V případě zásilek přepravovaných v USA a Kanadě má toto pole předvolenou hodnotu Vlastní balení.

Počet palet

 • Zasíláte-li více než jednu paletu, zadejte informace pro jednotlivé balíčky v sekci Podrobné údaje o vícekusové zásilce (MPS) . Tato sekce je omezena na 10 řádků. Vaše celá zásilka je omezena na 25 balíků.
 • V případě mezinárodních zásilek obsahujících komoditu zasílaných z USA či Portorika není možné používat FedEx Ship Manager pro odesílání více balíků stejnému příjemci v jediný den, pokud má kterákoli komodita v zásilce hodnotu vyšší než 2500 USD.

Hmotnost nebo Hmotnost na paletu

 • Zadejte hmotnost zásilky. Pokud vaše zásilka obsahuje více než jednu paletu, zadejte hmotnost na jednu paletu.
 • FedEx si vyhrazuje právo zkontrolovat hmotnost a rozměry vašich palet. Účtovaná cena se může na základě skutečné hmotnosti či skutečných rozměrů změnit.
 • Používáte-li pro automatické vyplnění tohoto pole váhy, musíte zvolit možnost Použít váhy v části Možnosti tiskárny a vah na obrazovce Předvolby.

Rozměry

 • Z rozevírací nabídky vyberte uložený profil rozměrů nebo klikněte na možnost Zadat rozměry ručně.
 • Maximální rozměry palety jsou: délka 119 palců (302 cm), výška 70 palců (178 cm), přičemž maximální součet délky a obvodu činí 300 palců (762 cm).
 • Chcete-li rozměry uložit pro použití u budoucích zásilek, klikněte na možnost Uložit profil rozměrů a zadejte Název profilu (až 10 znaků). Můžete uložit až 20 profilů. Chcete-li zobrazit, upravit či odstranit profily rozměrů, vyberte na kartě Moje seznamy položku Rozměry. Více informací najdete v části Rozměry.

Deklarovaná hodnota/hodnota přepravy či deklarovaná hodnota/hodnota přepravy na jednu paletu

U zásilek zasílaných v rámci USA a Kanady zadejte deklarovanou hodnotu, u mezinárodních zásilek hodnotu přepravy. Pokud vaše zásilka obsahuje více než jednu paletu, zadejte hodnotu na jednu paletu.
 • Deklarovaná hodnota: Deklarovaná hodnota kteréhokoli balíčku představuje naše maximální ručení ve vztahu k přepravě předmětného balíčku, včetně mimo jiné jakýchkoli ztrát, škod, opoždění, nesprávného doručení, nedoručení, nesprávných informací, neposkytnutí informací či nesprávného doručení informací týkajících se zásilky. Za prokázání skutečných škod zodpovídá odesílatel. Za škody či riziko ztráty překračující deklarovanou hodnotu zodpovídá odesílatel. Toto riziko můžete prostřednictvím zakoupení pojištění převést na pojišťovnu dle vašeho výběru. Pokud si přejete uzavřít pojištění, kontaktujte pojišťovacího makléře.
 • Hodnota přepravy: Hodnota přepravy je prodejní cena či reprodukční hodnota obsahu mezinárodní zásilky. Deklarovaná hodnota pro přepravu představuje maximální ručení ze strany společnosti FedEx ve vztahu k předmětné zásilce. Za škody či riziko ztráty překračující deklarovanou hodnotu zodpovídá odesílatel. Tato hodnota, uvedená na přepravním dokumentu nástroje FedEx Ship Manager, se musí shodovat s celní deklarovanou hodnotou na Obchodní faktuře, je-li požadována. Hodnota přepravy nesmí být nikdy vyšší než celní hodnota. Podrobné údaje a omezení najdete v příslušném tarifu, v kapitole Podmínky v Průvodci službami FedEx, nebo v platných Standardních podmínkách.

Číslo potvrzení rezervace

Zadejte číslo potvrzení rezervace, tedy číslo, které je vaší zásilce přiřazeno prostřednictvím pokročilé „rezervace“ či potvrzení vystavené rezervačním systémem FedEx. Toto číslo je povinné u následujících zásilek:
 • Zásilky FedEx 2Day Freight a FedEx 3Day Freight, jestliže celková hmotnost z jediného místa převyšuje 9 091 kg (20 000 lb)
 • FedEx 1Day Freight (F1)
 • FedEx International Priority® Freight (IPF nebo IPF-BSO)
 • FedEx International Economy® Freight (IEF nebo IEF-BSO)
V USA volejte zákaznický servis FedEx Express Freight na čísle 1.800.332.0807. V Kanadě volejte 1.800.GoFedEx ( 1.800.463.3339). Ve všech ostatních zemích kontaktujte zákaznickou podporu FedEx.

Datum odeslání

Zpracovávat zásilky služby FedEx Express Freight a tisknout štítky můžete s předstihem až 5 dnů. Dostupná data budoucího odeslání budou určena typem služby freight, kterou si vyberete.

Účel zásilky

Z rozevírací nabídky vyberte účel zásilky. Tato informace bude vytištěna na Obchodní faktuře . Pokud nebude žádný účel vybrán, bude v poli předvolená hodnota Obchodní a vaše zásilka projde celním odbavením dle příslušných ustanovení vztahujících se na obchodní zásilky.
 • Obchodní: Jakákoli zásilka, která je prodávána či poslána zdarma jedním obchodním subjektem jinému, a to pro účely dalšího prodeje či jiné spotřeby v rámci podnikání takového subjektu.
 • Dar: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které jsou předávány jako nevyžádaný dar jednou soukromou osobou jiné soukromé osobě, které neodesílá ani nepřijímá žádná obchodní firma.
 • Vzorek: Jakákoli zásilka obsahující předměty, které se posílají zdarma a byly označeny, upraveny nebo jinak znehodnoceny tak, aby se zabránilo jejich prodeje či jinému použití než jako obchodní vzorek, posílají se za účelem vyžádání objednávek nebo jako maketa pro prodloužení stávající objednávky zahraničního subjektu.
 • Vrácení a oprava: Předměty zasílané pro účely opravy či předměty, které byly dříve pro účely opravy exportovány a nyní se po opravě vracejí.
 • Osobní předměty: Jakákoli zásilka obsahující použité osobní předměty, například zavazadlo či předměty do domácnosti, posílané za účelem přestěhování.
 • Osobní použití: Jakákoli zásilka obsahující nové zboží pro osobní spotřebu zakoupené v zahraničí a posílané zpět soukromé osobě.

Celní hodnota

Zadejte celkovou hodnotu přidělenou všem dokumentům v zásilce. Některé země mohou u dokumentů uplatňovat omezení přijatelné hodnoty. Pokud je zásilka předmětem prodeje, je celní hodnota transakční či prodejní cenou obsahu zásilky. Pokud zásilka není předmětem prodeje, měla by celní hodnota představovat skutečnou tržní cenu. Skutečnou tržní cenou se rozumí cena, kterou by prodávající získal od kupujícího za obsah zásilky, pokud by byl prodán na volném trhu. Nominální hodnota není pro celní orgány přijatelná a může vést k pokutám a zabavení zásilky.
Poznámka: Pokud chcete vypočítat převod zahraniční měny pomocí mezibankovní sazby, klikněte na ikonu Převaděč měn vedle rozevírací nabídky pro výběr měny Celkové celní hodnoty. Tento nástroj by měl být používán pouze jako orientační.
Pokračujte zadáváním platebních údajů a volitelných informací o vaší zásilce. Poté klikněte na Pokračovat a zadejte povinné informace o komoditě a informace pro celní dokumenty.

Fakturační údaje


Přepravu platí

Z rozevírací nabídky vyberte účet, na který má být zásilka fakturována.
 • Vyberete-li Příjemce nebo Třetí strana, zadejte do pole Zákaznické č. devítimístné zákaznické číslo FedEx.

Fakturovat clo, daně, poplatky

Z rozevírací nabídky vyberte účet, na který se mají fakturovat cla, daně a poplatky.
 • Vyberete-li Příjemce nebo Třetí strana, zadejte do pole Zákaznické č. devítimístné zákaznické číslo FedEx.

Pole reference

Zadejte nebo vyberte referenční informace do pole Vaše reference, například zákaznické číslo, které používá vaše firma. Chcete-li zadat číslo nákupní objednávky, číslo faktury či číslo oddělení, klikněte na Další pole pro reference.
 • Reference můžete používat pro účely sledování a vykazování.
 • Všechny reference, kromě Faktura č. se tisknou na fakturách služeb FedEx Express, FedEx Ground a FedEx Express Freight.
 • Reference se mohou vytisknout na přepravních štítcích, s výjimkou štítků FedEx Express International tištěných na obyčejném papíru, kam se vejde pouze jedno pole reference.

Zvláštní služby


Zvláštní služby

Vyberte zvláštní služby či služby k zásilce a zadejte případné doplňující informace. Zobrazené dostupné zvláštní služby FedEx závisí na místě odeslání zásilky, místě určení a na údajích o balíčku a zásilce.
 • Výběr celního deklaranta: (Pouze u mezinárodních zásilek) Tuto volbu vyberte pro identifikaci deklaranta využitého pro tuto zásilku. Zadejte požadované informace o celním deklarantovi a klikněte na OK. Poznámka: (Pouze International Ground) Pokud prostřednictvím možnosti výběru celního deklaranta nevyberete deklaranta, služba FedEx Ground zajistí proclení zásilky a zaplacení platných poplatků (včetně vstupního poplatku za proclení). Příslušné náklady spojené s touto službou budou uvedeny na přepravní faktuře.
 • COD (Platba při doručení): (pouze v případě vnitrostátních zásilek v USA a zásilek služby Ground). Vyberte tuto možnost, pokud chcete společnost FedEx zmocnit k tomu, aby převzala od příjemce v době dodání typ platby specifikovaný odesílatelem. Zadejte požadované informace o dobírce a klikněte na OK. Inkasovaná částka je poté předána odesílateli. Za službu se účtuje zvláštní příplatek.
 • Nebezpečné zboží: Nebezpečné zboží představují předměty či látky, které mohou představovat riziko pro zdraví, bezpečnost, majetek či životní prostředí a které jsou klasifikovány na základě předpisů asociace IATA (International Air Transport Association) či podle federálního předpisu 49 (49 CFR). Z rozevírací nabídky vyberte typ nebezpečného zboží. Více informací o nebezpečném zboží najdete v Průvodci službami FedEx.
  • Přístupné nebezpečné zboží: Předměty jako výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny a žíraviny, které musejí být během přepravy přístupné, lze posílat pouze s použitím některých služeb.
   Třída 1.4 - Výbušniny  
   Třída 2.1 – Hořlavé plyny  
   Třída 2.2 - Nehořlavé plyny označené Cargo Aircraft Only  
   Třída 3 – Hořlavé kapaliny  
   Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky  
   Třída 4.2 – Samozápalné látky  
   Třída 4.3 – Látky nebezpečné ve styku s vodou  
   Třída 5.1 – Oxidační látky  
   Třída 5.2 – Organické peroxidy  
   Třída 8 – Žíravé látky  
  • Nepřístupné nebezpečné zboží: Položky jako toxické či infekční látky, radioaktivní materiál a ORM-D, k nimž není během přepravy nutné mít přístup. Takové položky je možné zasílat pomocí většiny služeb FedEx Express v USA i mezinárodně. ORM-D je možné zasílat pouze jako vnitrostátní zásilky v USA a/nebo na území USA, jako je Portoriko.
   Třída 2.2 – Nehořlavé plyny bez označení Cargo Aircraft Only  
   Třída 6.1 – Toxické (jedovaté) látky  
   Třída 6.2 – Infekční látky  
   Třída 7 – Radioaktivní materiál, bílá I, žlutá II a žlutá III  
   Třída 9 – Různé látky a ORM-D  
 • Suchý led: Suchý led nebo pevný oxid uhličitý (UN 1845) je zmrazený oxid uhličitý. Zadejte hmotnost suchého ledu v librách (lb) nebo kilogramech (kg). Maximální povolená hmotnost suchého ledu na jednu zásilku činí 200 kg (440 lbs).
 • FedEx Appointment Home Delivery®: (Pouze u zásilek FedEx Ground) Doručení v určený den a čas dle vašeho výběru. Příjemce se pokusíme kontaktovat předem.
 • FedEx Date Certain Home Delivery®: (Pouze u zásilek FedEx Ground) Doručení ve stanovené datum, které si vyberete, od úterý do soboty, pouze v případě, že datum nepředchází standardnímu času dodání a že není pozdější než dva týdny po standardním datu.
 • FedEx Evening Home Delivery®: (Pouze u zásilek FedEx Ground) Doručení mezi 17:00 a 20:00 v naplánovaný den doručení.
 • FedEx International Controlled Export: (Pouze u zásilek exportovaných z USA) Položky, na které se vztahuje licence Ministerstva zahraničí USA či vývozní povolení Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) nebo jiné zásilky, u nichž je nutné před vývozem zajistit zpracování dokumentů či získat vládní povolení. Tyto zásilky zahrnují zásilky, na které se vztahuje doklad carnet, vrácení cla, povolení úřadu pro rybářství a ochranu přírody, dočasná dovozní kauce (TIB), záznam pro přepravu a vývoz (T&E), bezprostřední vývozní záznam (IE), či akreditiv dle článku 27 UCP 500.
 • Nebezpečné materiály: (Přeprava nebezpečných materiálů je aktuálně z nástroje FedEx Ship Manager možná pouze pro vnitrostátní zásilky v USA FedEx Ground) zvolte tuto možnost pro zásilky FedEx Ground obsahující nebezpečné materiály, jak je definováno Ministerstvem dopravy (DOT). FedEx Ground přijímá nebezpečné materiály pouze v případě, že je zásilka zabalena a označena podle předpisů Ministerstva dopravy. Všechny předpisy Ministerstva dopravy o nebezpečných materiálech (včetně označení, štítků a přepravních dokumentů) musí být dodržovány v případě zasílání zásilek s nebezpečným materiálem. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásilek obsahujících nebezpečné zboží nahlédněte do Průvodce zasíláním zásilek FedEx Ground obsahující nebezpečné materiály nebo volejte na číslo 1.800.Go.FedEx (1.800.463.3339). Po zvolení číselného kódu „81“ budete přepojeni na linku technické pomoci určenou pro nebezpečné zboží a materiály. Za balík obsahující nebezpečné materiály vám bude účtován příplatek o 22,50 USD.
 • Zadržet na provozovně FedEx: K dispozici pro služby FedEx Express, FedEx Ground a FedEx Express Freight. Tato možnost značí, že příjemce si zásilku vyzvedne v provozovně FedEx. Standardně je zvolena provozovna nejblíže ZIP/PSČ příjemce. Jestliže nevidíte provozovnu, kterou chcete použít, klikněte na odkaz „zobrazit všechny provozovny“ a vyberte si provozovnu ze seznamu. Chcete-li změnit ZIP místa určení, klikněte na odkaz „zobrazit všechny provozovny“ a poté v zobrazeném okně klikněte na odkaz „upřesnit hledání“.
 • Interní vyzvednutí: (Pouze USA) Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby společnost FedEx doručila zásilku na místo mimo zónu vyložení. Zóna vyložení je definována jako místo doručení přímo přístupné z chodníku a ne vzdálenější než 50 stop dovnitř od prvních vnějších dveří. Bude vám účtován příplatek o sazbě 0,412 USD za libru hmotnosti, minimálně pak 52 USD za zásilku. Společnost FedEx neposkytuje službu počítání kusů či ověřování kusů, pokud na místě doručení dojde k rozebrání zásilky Express Freight.
 • Interní vyzvednutí: (Pouze USA) Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby společnost FedEx vyzvedla zásilku na místě mimo zónu naložení. Zóna naložení je definována jako místo vyzvednutí přímo přístupné z chodníku a ne vzdálenější než 50 stop dovnitř od prvních vnějších dveří. Za každou libru hmotnosti vám bude účtován příplatek 0,412 USD, minimálně pak 52 USD za zásilku.
 • ITAR: Mezinárodní předpisy o obchodu se zbraněmi (ITAR) jsou souhrn nařízení vlády USA upravujících import a export předmětů obrany. Pro udělení výjimky nebo čísla licence pro zasílání komodit ITAR je v rámci tohoto nařízení zapotřebí subjekt USA sídlící kdekoliv. Více informací najdete v části Oznámení a zprávy mezinárodní služby.
 • Propojit odchozí a zpětné sledování: (pouze USA) Vyberte tuto možnost, chcete-li propojit odchozí zásilky a vrácené zásilky pro účely sledování.
 • Lithiová baterie: Tuto možnost vyberte pro zásilky FedEx Ground obsahující jednu nebo více lithiových baterií. Předpisy ministerstva dopravy vyžadují identifikovat balíky obsahující malé a střední lithiové baterie. Malé a střední lithiové baterie se nacházejí ve většině přenosných spotřebních elektronických zařízeních a nepodléhají zákonným nařízením o nebezpečných materiálech, jsou-li řádně zabaleny a označeny. Společnost FedEx vám pomůže určit, zda komodita, kterou zasíláte, podléhá zákonům o nebezpečných materiálech nebo představuje nebezpečné zboží. Volejte číslo 1.800.Go.FedEx (1.800.463.3339) a stiskněte „81“ - budete přepojeni na linku technické pomoci zabývající se nebezpečným zbožím a materiály.
 • Nestandardní balení: Vyberte tuto možnost, pokud vaše zásilka FedEx Ground není zabalena v klasickém obalu nebo je zabalena v nepravidelně tvarovaném obalu (např. v kbelíku). Může být účtován příplatek. Chcete-li se seznámit s pokyny, jak zjistit, kdy je obal klasifikován jako nestandardní, kontaktujte zákaznický servis služby FedEx Ground na čísle 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339).
 • ORM-D (Jiné regulované materiály - vnitrostátní): vyberte tuto možnost pro zásilky FedEx Ground obsahující materiály označené jako Jiné materiály podléhající kontrole - vnitrostátní (ORM-D). ORM-D jsou nebezpečné látky, kterým byly ministerstvem dopravy uděleny určité výjimky, pokud jde o požadavky na balení nebezpečných látek, jejich označování a přepravní dokumentaci, z důvodu jejich spotřebitelského balení a rozměrů vnitřních kontejnerů. (Některé příklady ORM-D: aerosoly, parfémy, barvy a laky na nehty.) Tyto zásilky musejí mít označení „ORM-D“ a „Spotřební zboží“ na nejméně jedné straně či konci vnějšího kontejneru. Celková maximální hmotnost balíku nesmí překročit 66 lbs./29,93 kg. Přepravuje-li se ORM-D službou FedEx Ground, nevyžaduje se přepravní dokumentace pro nebezpečné látky. ORM-D nelze přepravovat službou FedEx Ground na Aljašku nebo Havaj.
 • Zpracovat zpětnou zásilku: Vyberte tuto možnost, chcete-li zpracovat štítek pro zpětnou zásilku rovnou s odchozím přepravním štítkem. Po zadání přepravních informací pro odchozí zásilku se zobrazí obrazovka Vytvořit zpětnou zásilku. Informace na této obrazovce odrážejí příslušné informace zadané u odchozí zásilky. Informace o odesílateli a příjemci jsou v porovnání s předchozí obrazovkou v opačném pořadí.
 • Výjimka pro malé množství: tuto možnost vyberte pro zásilky FedEx Ground obsahující Výjimku pro malé množství nebezpečných materiálů. Výjimka pro malé množství je možná pro vnitřní nádobu obsahující menší než 30 ml nebo 1 unci nebezpečného materiálu. Celková maximální hmotnost balení nesmí překročit 64 lbs/29,02 kg a musí mít speciální vnější značení pro identifikaci, že tato krabice představuje zásilku zabalenou na základě výjimky pro malé množství č. 173.4. Nevyžaduje se přepravní dokument OP900/LL/LG ani certifikační zpráva pro nebezpečné látky OP950.
Možnosti podpisu při doručení službou FedEx®
Vyžadujete-li podepsání při doručení balíku, vyberte jednu z následujících možností. Více informací o možnostech podpisu při doručení a poplatcích najdete v dokumentu FedEx Service Guide na stránkách fedex.com.
 • Není určena žádná možnost: Není-li vybrána možnost podpisu, budou dodrženy standardní postupy společnosti FedEx pro doručování. Podrobnější informace naleznete v dokumentu FedEx Service Guide.
 • Není vyžadován podpis: Společnost FedEx může balík vydat, aniž by byl kdokoli přítomen. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny zásilky a pro všechna místa určení. Podrobnější informace naleznete v dokumentu FedEx Service Guide.
 • Je vyžadován nepřímý podpis: Společnost FedEx získá podpis jedním z následujících tří způsobů:
  • Od někoho na adrese pro doručení.
  • Od souseda, správce budovy nebo jiné osoby na sousední adrese.
  • Příjemce může povolit vydání balíku, aniž by byl kdokoli přítomen.
Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny zásilky a pro všechna místa určení. Mohou být účtovány poplatky za zvláštní zacházení. Podrobnější informace naleznete v dokumentu FedEx Service Guide.
 • Je vyžadován přímý podpis: Doručení může potvrdit podpisem jakákoli osoba na adrese příjemce. Pokud na uvedené adrese nikdo není přítomen, společnost FedEx se pokusí o doručení znovu. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny zásilky. Mohou být účtovány poplatky za zvláštní zacházení. Podrobnější informace naleznete v dokumentu FedEx Service Guide.
 • Je vyžadován podpis dospělé osoby: V případě zásilek do USA společnost FedEx získá na adrese pro doručení podpis osoby ve věku alespoň 21 let (je vyžadován průkaz totožnosti s fotografií vydaný státem). V případě zásilek do jiných míst určení společnost FedEx získá na adrese pro doručení podpis osoby minimálně ve věku plnoletosti v zemi místa určení. Je vyžadován průkaz totožnosti s fotografií vydaný státem nebo jiný průkaz totožnosti běžně přijímaný místními orgány. Ve všech případech platí, že pokud na adrese pro doručení není žádný způsobilý příjemce, společnost FedEx se pokusí o opakování doručení. Mohou být účtovány poplatky za zvláštní zacházení. Podrobnější informace naleznete v dokumentu FedEx Service Guide.

Možnosti FedEx InSight®

Chcete-li vybrat tyto možnosti, musíte být přihlášeni do programu FedEx InSight a musíte aktualizovat FedEx InSight v sekci Zvláštní služby na obrazovce Předvolby.
 • Blokovat údaje o zásilce: Vyberte tuto možnost, chcete-li příjemci či třetí straně zakázat zobrazení informací o zásilce.
 • Obsah zásilky: Vyberte tuto možnost, chcete-li zadat zvláštní obsah své zásilky.

Vyzvednutí / uložení


Naplánovat vyzvednutí zásilky

 1. Vyberte tuto možnost, pokud nemáte naplánované pravidelné vyzvedávání zásilek u vás.
 2. Zkontrolujte správnost adresy vyzvednutí nebo klikněte na možnost Změna adresy vyzvednutí zásilky a zadejte jiné místo vyzvednutí. FedEx poskytuje na požádání službu vyzvednutí zásilky na jiné adrese, než jaká je uvedená u zákaznického čísla služby FedEx Ground. Za tuto službu je účtován příplatek za jednu adresu týdně. Jste-li uživatel Správy přepravy, kontaktujte prosím svého správce, aby potvrdil adresu vašeho účtu.
 3. V případě potřeby změňte Adresu vyzvednutí zásilky a Podrobnosti o balíčku. Do pole Umístění balíčků nebo zvláštní pokyny můžete zadat až 25 znaků.
 4. Zadejte nebo vyberte datum vyzvednutí. V kalendáři pro výběr data vyzvednutí je možné vybrat pouze dny, kdy je možné vyzvednutí zásilek provést. Pokud datum není k dispozici, volejte kvůli naplánování vyzvednutí zákaznickou podporu FedEx.
 5. Chcete-li obdržet oznámení o požadavcích na vyzvednutí zásilky, zadejte svou e-mailovou adresu v sekci Oznámení e-mailem a jako typ oznámení vyberte Vyzvednutí zásilky. Zadat můžete až 4 různé e-mailové adresy.
 6. Klikněte na Naplánovat vyzvednutí zásilky.

Odevzdání zásilky v provozovně FedEx

Vyberte tuto možnost, pokud plánujete balíček odevzdat na provozovně. Zobrazí se nejbližší provozovny společnosti FedEx a možnost nejpozdějšího odevzdání pro zásilky FedEx Express a FedEx Ground.

Použít již naplánované vyzvednutí na mé adrese

Tuto možnost vyberte, pokud jste držitelem účtu FedEx, který již dříve naplánoval žádost o vyzvednutí zásilky na stránkách fedex.com.
Upozornění: Vyzvednutí FedEx Express, FedEx Ground a FedEx Express Freight je třeba naplánovat samostatně.
 1. Chcete-li informace o vyzvednutí zásilky zobrazit nebo změnit, klikněte na své číslo potvrzení.
 2. V případě potřeby změňte Adresu vyzvednutí zásilky a Podrobnosti o balíčku. Do pole Umístění balíčků nebo zvláštní pokyny můžete zadat až 25 znaků.
 3. Zadejte nebo vyberte datum vyzvednutí. V kalendáři pro výběr data vyzvednutí je možné vybrat pouze dny, kdy je možné vyzvednutí zásilek provést. Pokud datum není k dispozici, volejte kvůli naplánování vyzvednutí zákaznickou podporu FedEx, z USA na čísle 1.800.Go.FedEx (1.800.463.3339).
 4. Chcete-li uložit změny vyzvednutí, klikněte na možnost Uložit změny. Chcete-li zrušit naplánované vyzvednutí zásilky, klikněte na Zrušit vyzvednutí zásilky. Zobrazí se zpráva, že vyzvednutí zásilky bylo zrušeno.

Správa naplánovaných vyzvednutí

Chcete-li zobrazit, upravit, zrušit či vytisknout svá vyzvednutí zásilek plánovaná mimo nástroj FedEx Ship Manager, vyberte Naplánovat vyzvednutí zásilky na kartě Zasílání na stránkách fedex.com.

Oznámení e-mailem


 1. Zadejte e-mailové adresy odesílatele a příjemce a z rozevírací nabídky vyberte, v jakém jazyce mají být e-maily vygenerovány. Chcete-li poslat oznámení 2 jiným adresátům, klikněte na možnost Přidat další příjemce a postupujte stejným způsobem.
 2. Pod Typem oznámení zaškrtněte každý typ oznámení, který chcete poslat.
  • Oznámení o odeslání informují, že informace o zásilce byla odeslána společnosti FedEx.
  • Oznámení o předání informují o tom, kdy společnost FedEx zásilku vyzvedla.
  • Oznámení o vyzvednutí informují, že vyzvednutí bylo úspěšně naplánováno.
  • Oznámení o výjimce informují o případných výjimkách, které mohou způsobit zpožděné doručení.
  • Oznámení o doručení informují, že balík byl doručen.
 3. Vyberte typ formátu oznámení e-mailem.
  • Formát HTML podporuje různé fonty, barvy a aktivní odkazy.
  • Textový formát je kompatibilní se všemi e-mailové aplikacemi, ale nepodporuje tučné, barevné fonty ani odkazy.
  • Bezdrátový formát je zkrácený e-mail s maximálně 110 znaky a nepodporuje tučné, barevné fonty ani odkazy.
 4. Chcete-li ke svému e-mailovému oznámení přidat osobní sdělení, klikněte na Přidat osobní sdělení a zadejte text o délce až 120 znaků. Osobní sdělení není k dispozici pro bezdrátový formát, stejně tak nelze zadat jiné než anglické znaky.

Ceny a doba přepravy


Sekce Ceny a doba přepravy zobrazuje odhad ceny zásilky a jejích přepravních časů. Cenová nabídka se v závislosti na skutečné hmotnosti, rozměrech a dalších údajích o zásilce může od účtovaných poplatků za zásilku lišit. Informace o výpočtu přepravních poplatků najdete v Průvodci službami FedEx na stránkách fedex.com.
Chcete-li získat informace o cenách a přepravních časech mimo nástroj FedEx Ship Manager, vyberte na kartě Zasílání položku Zobrazit ceny a dobu přepravy. Nápovědu k této funkci najdete v části Zobrazit Ceny a dobu přepravy.
V případě zásilek služby FedEx Express a FedEx Express Freight souvisí vaše odhadnutá cena s vaším zákaznickým číslem FedEx a zahrnuje případné slevy. V případě zásilek služby FedEx Ground představuje zobrazená cena standardní cenu podle ceníku.

Výběr služby

Klikněte na službu a pokračujte v dokončování své zásilky. V poli Typ služby v sekci Podrobné údaje o balíčcích a zásilkách je zobrazena vámi vybraná nová služba.

Zobrazit všechny služby

Chcete-li zobrazit všechny služby, které jsou k dispozici pro vaši zásilku, klikněte na tuto možnost.

Zobrazit nebo tisknout podrobné údaje o ceně

Klikněte na možnost Zobrazit podrobné údaje o ceně.

Dokončení zásilky


Profily zásilek

Chcete-li informace uložit pro použití s budoucími zásilkami, použijte jednu z následujících možností:
 • Vyberte Vytvořit profil zásilky, chcete-li uložit informace o zásilce jako Profil zásilky, který budete moci použít u budoucích zásilek. Zadejte jedinečnou přezdívku profilu.
 • Vyberte možnost Uložit změny do mých profilů zásilek, jestliže jste použili Profil zásilky a provedli jste změny, které chcete uložit.
 • Vyberte Uložit jako nový profil do mých profilů zásilek, jestliže jste použili Profil zásilky a chcete informace uložit do nového profilu. Zadejte jedinečnou přezdívku profilu.
Poznámka: Když použijete Profil zásilky, můžete zadat doplňující informace potřebné pro vaši zásilku nebo provést změny informací z profilu ještě před zpracováním zásilky. Více informací najdete v Profilech zásilek.

Uložit pro pozdější použití

Vyberte Uložit pro pozdější použití, chcete-li uložit svoji zásilku jako zásilku čekající na vyřízení, která bude zpracována později během dne nebo k budoucímu datu.
 • Nevyřízená zásilka musí obsahovat veškeré informace o zásilce, aby bylo možné ji později během dne nebo k budoucímu datu zpracovat.
 • Nevyřízené zásilky pozbudou platnosti 10 dnů od data, kdy byla zásilka vytvořena, nebo budoucího data, které jste vybrali při vytváření zásilky.
 • Zásilky čekající na vyřízení není možné uložit v případě zásilek služby FedEx Express Freight, vracených zásilek či zásilek, kde bylo naplánováno vyzvednutí balíčku.
 • Tato volba není k dispozici, pokud jste vybrali možnost vytvoření či uložení zásilky jako profil zásilky.
Poznámka: Více informací o zobrazování a zpracování vašich zásilek čekajících na vyřízení najdete v části Zásilky čekající na vyřízení.

Zpracování zásilky

Klikněte na možnost Odeslat, chcete-li nyní zásilku zpracovat a vytisknout štítek.

Pokračovat

 • Zpětná zásilka: Jestliže připravujete zpětnou zásilku spolu s odchozí zásilkou, klikněte na Pokračovat a můžete zadat informace o vrácení na obrazovce Vytvořit zpětnou zásilku. Více informací najdete v části Zpětné zásilky.
 • Mezinárodní zásilka obsahující komoditu: Pokud připravujete mezinárodní zásilku obsahující produkt/komoditu, klikněte na Pokračovat a můžete zadat požadované informace o komoditě a informace pro celní dokumenty.

Celní rady


Rady uvádějí podstatné informace týkající se celního odbavení či regulačních požadavků vztahujících se na jednu či více komodit, které zasíláte. Jakékoli zobrazené rady vycházejí z informací, které jste uvedli.

Podmínky prodeje


Podmínky prodeje představují okamžik, kdy prodávající splnil své závazky, takže zboží je považováno za doručené kupujícímu.
 • Vyplaceně dopravci (FCA/FOB): Vyplaceně dopravci v uvedeném vývozním místě. Prodávající uvede cenu pokrývající všechny náklady včetně doručení zboží na palubu dopravního prostředku cestujícího do zahraničí (např. letadla).
 • Přeprava a pojištění placeno (CIP/CIF): Přeprava a pojištění hrazeno až do uvedeného zahraničního bodu vyložení (dovozního místa). Prodávající uvede cenu za zboží, včetně pojištění, plus veškeré poplatky za dopravu a různé poplatky až do bodu vyložení z dopravního prostředku.
 • Přeprava placena do (CPT/C&F): Přeprava je hrazena až do uvedeného zahraničního bodu vyložení (dovozního místa). Prodávající uvede cenu za zboží zahrnující náklady na přepravu do uvedeného dovozního místa. Náklady na pojištění jsou ponechány k úhradě kupujícímu.
 • Ze závodu (EXW): Uvedená cena platí pouze ve výchozím místě a prodávající souhlasí, že zboží předá kupujícímu na specifickém místě v určité datum nebo během stanoveného období. Všechny ostatní poplatky hradí kupující.
 • S dodáním na místo (DAP): Prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Obě strany by měly specifikovat sjednané místo určení co nejpřesněji, neboť rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v tomto sjednaném místě.
 • S dodáním na terminál (DAT): Prodávající splní dodání, jakmile je zboží, vyložené z příchozího dopravního prostředku, dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti, přístavu nebo v místě určení. Pod pojmem terminál se rozumí nábřeží, přístaviště, sklad, kontejnerový terminál, železniční nebo letištní terminál. Obě strany by si měly dohodnout terminál a pokud možno i konkrétní místo na terminálu, kde rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího.
 • S dodáním clo neplaceno (DDU): prodávající splní svůj závazek dodat zboží předáním zboží na uvedeném místě. Prodávající hradí veškeré náklady a nese všechna rizika související s dopravou zboží na dotyčné místo, nikoli však náklady a rizika týkající se celního odbavení.
 • S dodáním clo placeno (DDP): prodávající splní svůj závazek dodat zboží předáním zboží na uvedeném místě v zemi dovozu. Prodávající musí nést rizika a hradit náklady, včetně cla, daní a dalších poplatků souvisejících s doručením zboží.

Tyto informace jsou poskytovány vám a jejich použití podléhá smlouvě společnosti FedEx o automatizaci, v jejímž rámci jste obdrželi aplikaci FedEx Ship Manager ® nebo jste získali oprávnění k jejímu použití na stránkách fedex.com. Ve vztahu k těmto informacím nejsou poskytovány žádné záruky, mimo jiné SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jakýkoli rozpor mezi těmito informacemi a Smlouvou o automatizaci či smlouvou o přepravě uzavřenou mezi vámi a společností FedEx nebo mezi těmito informacemi a Průvodcem službami FedEx bude upravován Smlouvou o automatizaci, smlouvou o přepravě a Průvodcem službami FedEx, v uvedeném pořadí. Použitím těchto informací vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.
Zavřít