Online fakturace FedEx® Billing Online

Efektivní fakturace.
Efektivní podnikání.
Přijímejte, prohlížejte, hraďte a jednejte o fakturách z jednoho zabezpečeného místa online.

 • Efficient billling. Efficient business.

FedEx eInvoicing. Vaše výhoda ve světě elektronického podnikání.

Nyní si můžete vybrat, že chcete faktury dostávat v elektronické formě prostřednictvím služby fakturace FedEx Billing Online a už nikdy od nás nevidět její papírovou verzi! Tyto faktury opatřené digitálním podpisem jsou úplně stejné jako faktury papírové, jen přinášejí výhody navíc.

Zaregistrujte se nyní a užívejte si nejjednoduššího způsobu správy faktur FedEx a snižte množství papíru, který spotřebováváte.

Stávající uživatelé

Aktivujte si službu eInvoincing ještě dnes a zbavte se papírů. Jednoduše se přihlaste a ve Správě nastavení účtu (Manage Account Settings) změňte své předvolby.

Pokyny zobrazíte kliknutím sem ►

Přihlaste se do služby online fakturace FedEx Billing Online

Noví uživatelé

Zaregistrujte se nyní do služby fakturace FedEx® Billing Online a nechte si zasílat elektronické faktury eInvoices.

Zjistěte více ►

Zaregistrujte se do služby online fakturace FedEx Billing Online

Nejčastěji kladené dotazy

Otevřít

Registrace

Co je služba FedEx Billing Online?

FedEx Billing Online je bezplatný, rychlý a jednoduchý systém pro on-line správu faktur a příkazů k úhradě, dobropisů a celní dokumentace. Již nebudete dostávat papírové faktury, ale digitálně podepsané faktury a dobropisy ve formátu PDF.

Co je to eInvoicing?

eInvoicing Vám umožňuje prostřednictvím služby online fakturace FedEx Billing Online přijímat faktury a dobropisy s digitálním podpisem ve formátu PDF. Tyto dokumenty Vám již nebudeme posílat v papírové verzi. Elektronické faktury eInvoice, vystavené službou FedEx Billing Online obsahují digitální podpis, jenž potvrzuje jejich původ, pravost a integritu pro potřeby jak Vás samotných, tak finančního úřadu.

Jaké možnosti platby faktur mají zákazníci společnosti FedEx k dispozici?

FedEx nabízí celou řadu pohodlných způsobů platby, jako je:

 • Přímé inkaso
 • Kreditní karta
 • Elektronický bankovní převod
Bez ohledu na to, jak se rozhodnete uhradit svoji fakturu, vždy máte možnost chtít své faktury dostávat v elektronické podobě, a to prostřednictvím služby FedEx Billing Online. To znamená žádné další papíry. A kromě toho také rychlejší správu faktur a plateb, která je Vám bezplatně k dispozici on-line.

Jaké jsou výhody služby FedEx Billing Online?

Služba FedEx Billing Online nabízí snadné použití, pohodlí a efektivní způsob správy faktur společnosti FedEx. Jakmile budou Vaše faktury k dispozici, obdržíte od nás zprávu, a budete moci:

 • snadno prohlížet a spravovat své faktury, dobropisy a celní deklarace přímo online
 • stahovat, ukládat či tisknout své faktury, dobropisy a celní deklarace ve formátu PDF, XML, XLS nebo CSV
 • spravovat několik účtů pod jediným ID uživatele
 • vytvářet dynamické příkazy k úhradě pro off-line platby
 • vytvářet možnosti pro platbu kreditní kartou
 • snadno rozporovat ceny za zásilky

Co potřebuji k tomu, abych mohl(a) využívat službu FedEx Billing Online?

Budete potřebovat internetové připojení a prohlížeč. Služba FedEx Billing Online podporuje aktuální verze všech hlavních prohlížečů.

Jak se zaregistrovat do služby FedEx Billing Online?

Chcete-li se zaregistrovat do FedEx Billing Online, navštivte naše stránky na fedex.com a v části Správa účtu (Manage my Account) zvolte Zobrazení/Úhrada faktury online (View/Pay Bills Online). Pokud již máte uživatelské jméno fedex.com a heslo, klikněte na Přihlásit se a potvrďte informace o Vašem účtu. Pokud jste na fedex.com noví, zaregistrujte se: na přihlašovací stránce klikněte na Registrace (Register).

Jak provedu změnu svého účtu, abych mohl(a) využívat eInvoicing?

Přihlaste se do služby FedEx Billing Online, nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a přejděte na Správa nastavení účtu (Manage Account Settings). Posuňte na Změnit způsob fakturace (Change Billing Medium), z nabídky vyberte Pouze elektronicky (Electronic Only) a poté klikněte na možnost Změnit způsob fakturace (Change Billing Medium).

Přijímá můj finanční úřad faktury eInvoice a dobropisy, vystavené službou FedEx Billing Online?

Ano. Tyto dokumenty totiž obsahují digitální podpis, jenž potvrzuje jejich původ, pravost a integritu pro potřeby jak Vás samotných, tak finančního úřadu. FedEx Billing Online využívá nejvyšší úroveň digitálního podpisu (Qualified Digital Signature), která splňuje Nařízení EU o DPH.

Jak si mohu ověřit, že digitálně podepsané dokumenty ze služby FedEx Billing Online jsou platné?

Společnost FedEx kontroluje digitální podpis, jenž je součástí každé digitálně podepsané faktury a dobropisu a poskytuje zprávu o ověření, jež je potvrzením jejich integrity. Tento dokument ve formátu PDF je pro Váš finanční úřad důkazem, že digitální podpis dokumentu byl ověřen. Digitální podpis dokumentu si sami můžete ověřit prostřednictvím služeb, jako je www.signature-check.com.

Jaká je role Administrátora on-line fakturace (Billing Online Administrator)?

Administrátorem se automaticky stává první uživatel, který provede registraci zákaznického účtu ke službě FedEx Billing Online. Uveďte, prosím, veškeré požadované informace o společnosti a kontaktu na ni a v případě potřeby také dvě čísla faktur, vydaných společností FedEx v posledních 60 dnech. Pokud dvě čísla nedávno vystavených faktur nemáte, obraťte se, prosím, na Zákaznickou podporu společnosti FedEx prostřednictvím zákaznického servisu, jejichž pracovníci s Vámi provedou ověření účtu po telefonu.

Jak poznám, že informace v mé faktuře jsou bezpečné?

Bezpečnost informací souvisejících s Vaším účtem je pro společnost FedEx velice důležitá. Služba FedEx Billing Online automaticky šifruje Vaše důvěrné informace pomocí protokolu Secure Sockets Layer (SSL) s šifrovacím klíčem o délce 256 bitů.

Informace o účtu

Objeví se všechny mé účty FedEx ve službě FedEx Billing Online?

Jakmile do služby FedEx Billing Online zaregistrujete jeden účet, budete moci využít možnost Přidat účet (Add an Account) (v Přehledu účtu (Account Summary)) k registraci dalších účtů do služby FedEx Billing Online pod stejným ID uživatele.

Pokud má Vaše společnost aktuálně několik čísel účtu FedEx, která spadají pod jeden hlavní účet, pak pro zobrazení všech zásilek účtovaných na tento hlavní účet nebo na kterémkoliv účtu s ním spojeném bude zapotřebí pouze to, abyste zaregistrovali právě ten hlavní účet.

Pokud si přejete každý fakturační účet spravovat prostřednictvím samostatného ID uživatele, můžete počáteční registraci učinit pro každý účet samostatně a zvolit vhodné ID uživatele a heslo.

Jak budou uváděny informace na faktuře, když mám několik účtů?

Vaše faktury budou vystavovány se stejnými údaji jako dříve. Buď tedy obdržíte pro každý účet samostatnou fakturu, nebo pokud aktuálně dostáváte jednu fakturu s poplatky za všechny Vaše účty, tento formát se nezmění.

Jak mohu ve službě FedEx Billing Online souběžně zobrazovat všechny faktury pro několik účtů?

Mezi účty můžete vytvořit vztah Rodič/dítě. Na obrazovce Přehled účtu (Account Summary) vyberte odkaz Přidat účet(Add an Account), zadejte Číslo účtu FedEx (FedEx account number) a Název společnosti přidruženého účtu (Company Name of the child Account) a poté klikněte na tlačítko Přidat dětský účet (Add a child account). Účet do země přidruženého (dětského) účtu musí mít stejnou zemi, jak má mateřský účet.

Pokud máte účty, které mají odlišné země fakturace, můžete si je nastavit jako primární účty. V záložce Moje možnosti (My Options) zvolte možnost Správa nastavení účtu (Manage Account Settings), klikněte na možnost Přidat primární účet (Add a Primary Account) a zadejte Informace o účtu FedEx (FedEx account information). V nástroji FedEx Billing Online se následně objeví rozbalovací nabídka, která Vám umožní přepínat mezi všemi dostupnými primárními účty.

Mohu své účty pojmenovávat, abych je snadno rozpoznal(a)?

Ano. Vlastní názvy účtům přiřadíte tak, že v nabídce Možnosti (Options) zvolíte možnost Správa nastavení účtu (Manage Account Settings). V části Editace informací o účtu (Edit Account Information) zvolte příslušný účet, do pole ID nové prodejny (New Store ID) a pak klikněte na tlačítko Aktualizovat ID prodejny (Update Store ID).

Podrobné informace o fakturách

Jak mohu zobrazit všechny své neuhrazené faktury?

Po přihlášení do služby FedEx Billing Online uvidíte Přehled účtu (Account Summary), v němž najdete mimo jiné i seznam aktivních faktur s příslušnými zůstatky, celkovou částku k úhradě, a případně i celkovou částku „po splatnosti“, nastane-li taková situace.

Jak jsou faktury na stránce Přehled účtu (Account Summary) rozděleny do skupin?

Faktury jsou rozděleny do skupin podle jejich aktuálního Stavu (Invoice Status). K dispozici jsou níže uvedené skupiny, ze kterých si můžete vybrat faktury, jež byste si přáli zobrazit:

 • Aktivní (All-Open): Zde se v rámci výchozího nastavení zobrazují všechny faktury dostupné v nástroji FedEx Billing Online, jež jsou aktuálně aktivní, a to včetně těch, které jsou Po splatnosti nebo Rozporované.
 • Po splatnosti (Past Due): V tomto náhledu se zobrazují pouze ty faktury, které mají stav Po splatnosti (Past Due).
 • Uhrazeno/Neaktivní (Paid/Closed): V tomto náhledu se zobrazují faktury, u kterých není aktuálně žádný zůstatek k uhrazení.
 • Rozporované (In Dispute): V tomto náhledu se zobrazují ty faktury, u nichž jste rozporovali výši poplatků.

Jak si mohu zobrazit podrobnosti o faktuře a zásilce?

Chcete-li se podívat na podrobnosti na úrovni faktury, na obrazovce Přehled účtu (Account Summary) klikněte na Číslo faktury (Invoice Number). Na obrazovce Podrobnosti o faktuře (Invoice Detail) klikněte na možnost Číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill Number), s jehož pomocí zobrazíte podrobnosti o zásilce.

Jak dlouho jsou mé faktury ve službě FedEx Billing Online dostupné?

Informace z faktur jsou po úplné úhradě faktur dostupné ještě po dobu 180 dní. Uhrazené faktury zobrazíte tak, že kliknete na kartu skupiny Uhrazeno/Neaktivní (Paid/Closed), jež se zobrazuje nad seznamem faktur. Z důvodu vedení vlastních záznamů Vám doporučujeme faktury pravidelně stahovat a ukládat.

Jak zobrazím, vytisknu nebo stáhnu fakturu s digitálním podpisem?

Verzi faktur ve formátu PDF zobrazíte tak, že kliknete na ikonu PDF u faktury zobrazené v Přehledu účtu (Account Summary). Svoji fakturu ve formátu PDF si můžete stáhnout tak, že v Přehledu účtu (Account Summary) kliknete na Číslo faktury (Invoice Number), poté kliknete na možnost Stáhnout fakturu (Download Invoice), z rozbalovací nabídky pro stažení vyberete PDF a nakonec kliknete na tlačítko Stáhnout (Create Download). Nezapomeňte kliknout na tlačítko Obnovit (Refresh), aby se soubory aktivovaly. Soubor ve formátu PDF by měl být během několika málo sekund dostupný ve Vašem Centru stahování (Download Center) v části Vyhledávání/Stahování (Search/Download), kde bude dostupný po dobu 14 dní.

POZNÁMKA: K zobrazení faktury ve formátu PDF bude možná zapotřebí, abyste si na svůj počítač nainstalovali bezplatný program Adobe Reader.

Jak zobrazím, vytisknu nebo stáhnu mé dobropisy s digitálním podpisem?

Verzi dobropisů ve formátu PDF si můžete zobrazit, vytisknout či stáhnout tak, že kliknete na ikonu PDF u dobropisu zobrazeného v Náhledu fakturační historie (Invoice History View).

POZNÁMKA: K zobrazení dobropisu bude možná zapotřebí, abyste si na svůj počítač nainstalovali bezplatný program Adobe Reader.

Jak si mohu stáhnout související celní dokumentaci k mé faktuře za cla a daně?

Volbou příslušného čísla faktury se dostanete do Detailní náhled faktury (Invoice Detail View), poté klikněte na Číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill Number), což otevře obrazovku Podrobnosti o sledování ID (Tracking ID Details). Pokud nyní kliknete na odkaz Stáhnout celní dokumentaci (Download Custom Documentation), vytvoříte dokument ve formátu PDF, jenž bude obsahovat (budou-li dostupné) Letecký nákladní list, obchodní fakturu a dovozní celní dokumentaci k proclení, které naleznete v části Centrum stahování (Download Center).

Jak zobrazím potvrzení o doručení mé zásilky?

Klepnutím na příslušné číslo faktury se dostanete do Náhledu podrobností o faktuře (Invoice Detail View). Následně klikněte na Číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill Number) a zobrazíte tak obrazovku Podrobnosti o sledování ID (Tracking ID Details). Nyní můžete kliknout na odkaz Zobrazit podepsané potvrzení o doručení (View Signature Proof of Delivery).

Program Adobe Reader hlásí potíže s mými digitálně podepsanými dokumenty ze služby FedEx Billing Online. Proč?

Program Adobe Reader má omezenou schopnost ověřovat digitální podpisy nevydané v USA. Platnost digitálního podpisu si můžete ověřit pomocí služeb, jako je například www.signature-check.com, nebo na základě zprávy o ověření, která je součástí všech digitálně podepsaných faktur a dobropisů.

Mohu ve službě FedEx Billing Online provádět také platby?

Ano. Služba FedEx Billing Online aktuálně nabízí možnost plné úhrady jedné či více faktur a/nebo zásilek, a to buď on-line, nebo na základě vytvoření dynamických platebních pokynů pro off-line platby.

On-line platby lze provádět kreditními kartami American Express, MasterCard nebo Visa. Přijímáme také debetní karty MasterCard či Visa. U on-line plateb bude nutné vytvořit Profil platby (Payment Profile). Další informace naleznete níže v části pojednávající o službě FBO AutoPay.

Pokyny pro off-line platby Vám umožní vytisknout si společné potvrzení o zaplacení na částku, kterou jste schválili. Toto avízo nebo jakékoliv související bankovní stvrzenky za off-line platby si můžete vytisknout v souladu s pokyny k platbě zobrazenými na potvrzení o zaplacení. 

Kolik profilů plateb si mohu vytvořit?

Pro jeden účet si můžete vytvořit až pět profilů kreditních karet.

Proč mám při vytvoření souvisejícího Profilu platby zadávat PIN (bezpečnostní kód) mé kreditní karty?

Společnost FedEx se maximálně snaží zabezpečit údaje o držitelích karet, a proto podniká takové kroky, aby zajistila příjem kreditních karet pouze od jejich držitele. Jsou-li kreditní karty svázány s Profilem platby, u banky, která Vaši kreditní kartu vydala, proběhne na základě transakce ve výši 1 USD (nebo ekvivalentu této částky v místní měně) k ověření podrobností o kartě. O zadání kódu PIN/hesla Vás tedy v rámci této transakce a ověření Vaší identity žádá Vaše banka. Transakce ve výši 1 USD se společnosti FedEx nikdy neplatí a vystavitel karty Vám tuto částku vrátí zhruba do sedmi dní.

Účtovala mi společnost FedEx poplatek ve výši 1 USD za přidání kreditní karty do Profilu platby?

Služba FedEx Billing Online provádí ověření transakce ve výši 1 USD (nebo ekvivalentu této částky v místní měně) ve chvíli, kdy k novému nebo aktualizovanému Profilu platby přidáváte kreditní kartu. Tento poplatek má pouze potvrdit, že informace na inkasu jsou platné. Proto tato platba není nikdy společnosti FedEx uhrazena a vystavitel karty Vám ji během sedmi dní vrátí.

Mohu svůj účet nastavit tak, aby se nové faktury hradily automaticky?

Svůj účet můžete přihlásit do služby FBO AutoPay. Další informace naleznete níže v části pojednávající o službě FBO AutoPay.

Jak si mohu pro off-line platbu vytvořit avízo o zaplacení nebo bankovní stvrzenku?

V Přehledu účtu (Account Summary) zvolte jednu nebo více aktivních faktur nebo faktur po splatnosti a poté klikněte na tlačítko Uhradit (Pay). Tyto položky se následně objeví ve Vašem Platebním košíku (Payment Cart). Schvalte částku, kterou si přejete uhradit, a klikněte na možnost Pokračovat v platbě (Continue Payment Process). Na stránce Potvrzení pak budete mít příležitost provést závěrečnou kontrolu svého košíku nebo provést změny. Jakmile provedete kontrolu správnosti, služba FedEx Billing Online vygeneruje dynamické avízo o zaplacení schválené částky. Pokud se v zemi fakturace využívají bankovní stvrzenky, bude možné si takovou bankovní stvrzenku vytisknout pro každou jednotlivou schválenou fakturu.

Mohu si potvrzení o zaplacení nebo bankovní stvrzenku znovu vytisknout?

Služba FedEx Billing Online Vám umožňuje opětovné vytištění pokynů k platbě, a to po dobu sedmi kalendářních dní od okamžiku, kdy byly pokyny vytvořeny. Tyto pokyny k aktivní platbě si můžete zobrazit nebo opětovně vytisknout v části Stav plateb (Payments Status) v rozbalovací nabídce Přehled účtu (Account Summary).

Jak poznám, zda společnost FedEx provedla inkaso platby?

Jakmile dojde k platbě, služba FedEx Billing Online automaticky tuto sumu odečte ze zbývající částky, kterou máte uhradit. Online platby budou inkasovány v průběhu 48 hodin. Pokud jste fakturu uhradili v její plné výši, nástroj FedEx Billing Online změní stav faktury na Neaktivní (Closed). Historii jakýchkoli plateb za konkrétní fakturu si můžete zobrazit tak, že kliknete na ukazatel stavu ve sloupci Stav faktury (Invoice Status) v seznamu faktur v Přehledu účtu (Account Summary).

Spory

Jakým způsobem mohu společnosti FedEx oznámit, že nesouhlasím s výší poplatků uvedených na faktuře?

Pokud máte pochybnosti o nějaké faktuře nebo konkrétní zásilce a chcete o nich před uhrazením jednat, můžete je online rozporovat.

Máte-li námitky vůči celé faktuře, v obrazovce Přehled účtu (Account Summary) klikněte na Číslo faktury (Invoice Number). Na obrazovce Detaily faktury (Invoice Detail), která následuje, klikněte na tlačítko Rozporovat fakturu (Dispute Invoice).

Jednotlivé zásilky můžete rozporovat tak, že kliknete na příslušné Číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill Number) a pak na tlačítko Rozporovat (Dispute).

Následně budete požádáni, abyste vybrali důvod, proč rozporování provádíte, a dále uvedli další podrobnosti popisující povahu sporu.

Jak poznám, kdy a jak byly rozporované poplatky vyřešeny?

Jakmile podáte žádost o spor, bude Vás kontaktovat zástupce společnosti FedEx, aby Vás požádal o další informace nebo Vás informoval o způsobu řešení Vašeho rozporu. Ve službě FedEx Billing Online se následně ukáže, že byl podán rozpor, ne už tak stav tohoto rozporu.

Vyhledávání a stahování

Jak najdu konkrétní faktury, zásilky nebo platby?

Pokud znáte konkrétní číslo faktury (Invoice Number), číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill Number) nebo referenčního čísla platby (Payment Reference Number), využijte funkci Nové vyhledávání (New Search) nebo Stáhnout (Download). Zadejte požadované údaje a klikněte na tlačítko Rychlé vyhledávání (Quick Search). V případě, že požadovaný dokument bude nalezen, budete přesměrováni na příslušnou stránku, kde získáte více informací.

Jak provedu stažení celé řady faktur, filtrovaných na základě konkrétních zadaných kritérií?

Chcete-li nalézt faktury, které obsahují nějakou konkrétní službu, mají určitý stav, anebo spadají do určitého časového rozmezí, využijte funkci Nové vyhledávání (New Search) nebo Stažení (Download). Nepotřebujete znát konkrétní číslo faktury, ani číslo leteckého nákladního listu. V různých políčkách s rozbalovací nabídkou vyberte požadovaná kritéria a klikněte na tlačítko Vyhledat (Search). Následně se zobrazí výsledky vyhledávání.

V případě, že si budete chtít výsledky vyhledávání stáhnout jako tabulku v Excelu nebo ve formátu CSV nebo XML, klikněte na tlačítko Stáhnout údaje (Download data). Bude zapotřebí specifikovat název souboru, který chcete, aby služba FedEx Billing Online vytvořila, a dále také jeho formát (Excel, CSV nebo XML).  Výsledky se uloží v Centru stahování (Download Center), odkud si je po dobu 14 dní budete moci stáhnout.

Co mám dělat, pokud data, která jsem se pokusil(a) stáhnout, přesáhnou maximální velikost souboru?

Aby služba FedEx Billing Online zajistila rychlé zobrazení výsledků stahování, brání stažení opravdu velkých souborů. V případě, že Váš požadavek na stahování přesáhne velikost souboru 30 MB, a dojde k zobrazení Stavu (Status) „Limit přesažen“ (Exceeds Limit), pomocí políček s rozbalovací nabídkou a/nebo možnosti rozsahu dat snižte počet stažených záznamů.

Předvolby a správa

Jak změním své uživatelské informace a/nebo informace o účtu?

Nahoře na stránce zvolte Moje možnosti (My Options) a zde zvolte možnosti Správa uživatelů (Manage Users), Správa nastavení účtu (Manage Account Settings) nebo Profil FedEx.com (FedEx.com Profile). Zde můžete udělovat pozvání novým uživatelům, provádět nastavení účtu, měnit administrátora a aktualizovat svůj profil služby FedEx Billing Online.

Jak změním heslo ke službě FedEx Billing Online?

Nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a zvolte možnost Profil FedEx.com (FedEx.com Profile). Na následující stránce můžete upravit své uživatelské jméno a heslo.

Co se stane, když zapomenu heslo?

Pokud se stane, že zapomenete své heslo do služby FedEx Billing Online, klikněte na odkaz Zapomenuté heslo (Forgot Your Password) na hlavní přihlašovací stránce služby FedEx Billing Online. Vyzveme Vás, abyste uvedli informace, jež ověří Vaši identitu. Následně Vám zašleme e-mail, v němž bude uvedena připomínka Vašeho hesla.

Jak provedu přidání nebo odebrání uživatelů mého účtu?

Nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a zvolte možnost Správa uživatelů (Manage Users). Poté se zobrazí seznam všech uživatelů, kteří mají právo přístupu k on-line fakturaci související s tímto fakturačním účtem. Zde můžete zvát nové uživatele tím, že zadáte jejich Křestní jméno (First Name), Příjmení (Last Name) a E-mailovou adresu (Email Address). Můžete zde také smazat stávající uživatele. Prohlížet, přidávat anebo mazat uživatele účtu může pouze Správce služby FedEx Billing Online.

Jak poznám, kteří uživatelé mají přístup k fakturám na mém fakturačním účtu?

Nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a zvolte možnost Správa uživatelů (Manage Users). Z rozbalovací nabídky v části Změna správce (Change Administrator) vyberte jméno (Name) stávajícího uživatele a poté klikněte na tlačítko Změna správce (Change Administrator). Nového správce může jmenovat pouze stávající Správce služby FedEx Billing Online.

Mohou i uživatelé, kteří nejsou správcem, dostávat e-mailová oznámení od služby FedEx Billing Online?

Ne. E-mailová oznámení od služby FedEx Billing Online dostává pouze stávající správce účtu.

Jak mohu ukončit užívání služby FedEx Billing Online?

Nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a zvolte možnost Správa uživatelů (Manage Users). V části Editace informací o účtu (Edit Account Information) vyberte z rozbalovací nabídky Možnosti fakturace (Billing Options) možnost Odhlásit ze služby FedEx Billing Online (Unregister From FedEx Billing Online) a pak klikněte na tlačítko Změna média faktur (Change Billing Medium). Zrušit užívání služby FedEx Billing Online může pouze Správce služby FedEx Billing Online.

Jak provedu změnu svého účtu, abych znovu dostával(a) papírové faktury?

Pokud byste si přáli znovu dostávat papírové faktury, bude nutné Váš účet odhlásit ze služby FedEx Billing Online. Přihlaste se do služby FedEx Billing Online, nahoře na stránce klikněte na Moje možnosti (My Options) a přejděte na Správa nastavení účtu (Manage Account Settings). Posuňte na Změnit způsob fakturace (Change Billing Medium), z nabídky vyberte Odhlásit ze služby FedEx Billing Online (Unregister From FedEx Billing Online) a poté klikněte na možnost Změnit způsob fakturace (Change Billing Medium).

Dodatečná podpora

Dodatečnou podporu získáte tak, že v nabídce Pomoc (Help), která se nachází na každé obrazovce, kliknete na možnost Obrátit se na podporu služby Billing Online (Contact Billing Online Support). Tím budete přesměrováni na on-line formulář, do kterého můžete uvést svůj dotaz adresovaný na podporu.

FBO AutoPay

Co je FBO AutoPay?

FBO AutoPay Vám umožňuje propojit účet FedEx ve službě FedEx Billing Online s kreditní kartou, takže k úhradě nových faktur se bude automaticky používat vybraná kreditní karta. Platby lze provádět kreditními kartami American Express, MasterCard nebo Visa.

Jak se mohu ke službě FBO AutoPay zaregistrovat?

Při nastavení služby FBO AutoPay si nezapomeňte vytvořit Profil platby (Payment Profile) s podrobnostmi o platbě, které chcete využít, a poté klikněte na tlačítko Přihlásit se ke službě AutoPay (Enroll in AutoPay), které najdete na obrazovce Správa předvoleb platby (Manage Payment Preferences).

Mohu aktualizovat uložené podrobnosti o kreditní kartě používané pro službu FedEx AutoPay?

Ano. V nabídce Moje možnosti (My Options) vyberte možnost Správa předvoleb platby (Manage Payment Preferences). U Profilu platby (Payment Profile), který si přejete aktualizovat, klikněte na odkaz Upravit (Edit), proveďte požadované změny a následně klikněte na tlačítko Aktualizovat profil (Update Profile). Tím změny uložíte.

Jak mohu ve službě FedEx Billing Online souběžně zobrazovat všechny faktury pro několik účtů, když využívám FBO AutoPay??

Zobrazovat několik účtů můžete tak, že přidáte primární účet. V záložce Moje možnosti (My Options) zvolte možnost Správa nastavení účtu (Manage Account Settings), klikněte na možnost Přidat primární účet (Add a Primary Account) a zadejte informace o Účtu FedEx (FedEx Account information).

x

Výhody navíc

 • Faktury, dobropisy a podrobnosti o zásilce si zobrazte online
 • Jakmile budou připraveny, budeme Vás o tom informovat.
 • Stahujte si faktury eInvoice ve formátu PDF, XML, XLS nebo CSV.
 • Po uhrazení faktury eInvoice jsou údaje dostupné ještě dalších 180 dní
 • Snadno rozporovat poplatky za zásilky
 • Správa několika účtů pod jediným ID uživatele.

x

Noví uživatelé

Pokud jste novým uživatelem služby fakturace FedEx Billing Online, zaregistrujte se ještě dnes a nechte si automaticky zasílat faktury v elektronické podobě. Tyto faktury opatřené digitálním podpisem jsou úplně stejné jako faktury papírové, jen přinášejí výhody navíc. Zaregistrujte se nyní a užívejte si nejjednoduššího způsobu správy faktur FedEx a snižte množství papíru, který spotřebováváte. Jediné, co nám musíte poskytnout, jsou dvě čísla faktur FedEx z nedávné doby. Pokud je nemáte, žádné obavy: jednoduše se obraťte na Zákaznický servis na čísle 800 133 339. Jakmile službu eInvoicing aktivujete, zašleme Vám e-mail, jenž Vás uvědomí o tom, že Vaše faktura je připravena. Jednodušší to už prostě nemůže být. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se, prosím, na Zákaznický servis na čísle 800 133 339. .

Výhody navíc

 • Faktury, dobropisy a podrobnosti o zásilce si zobrazte online
 • Jakmile budou připraveny, uvědomíme Vás o tom.
 • Stahujte si faktury eInvoice jako PDF, XML, XLS nebo CSV.
 • Po uhrazení faktury eInvoice jsou údaje dostupné ještě dalších 180 dní
 • Snadno rozporovat poplatky za zásilky
 • Správa několika účtů pod jediným ID uživatele

x