Často kladené otázky

Registrace

Jaké jsou výhody aplikace FedEx Billing Online?

Správa účtů, zásilek a faktur FedEx nebyla nikdy snazší. Faktury můžete řadit podle čísla faktury, typu, aktivity, stáří, data splatnosti, měny nebo částky k úhradě. Máte-li více fakturačních účtů, můžete si zvolit sloučení účtů pod jediné uživatelské ID, které vám umožní zobrazit všechny faktury s jedním přihlášením. Můžete se také rozhodnout spravovat každý účet samostatně pod jeho vlastním uživatelským ID. Můžete přizvat další uživatele, kteří si u vašeho fakturačního účtu budou moci faktury zobrazit a zpracovat je.

Výhody

 • Snadné použití
 • Bezpečné připojení k FedEx
 • Účelnost
 • Zlepšení účinnosti
 • Odstranění nadbytečné administrativy
 • Zjednodušená správa účtu


Vlastnosti

 • Spravování více účtů samostatně nebo pod jedním uživatelským ID
 • Možnost kontroly aktivit na svém účtu on-line
 • Stahování faktur ve formátu PDF
 • Stahování podrobných informací o fakturách ve formátu datového souboru CVS nebo XML
 • Požadavek na úpravy faktury
 • Vytvoření dynamického avíza o provedené platbě nebo bankovní stvrzenky za platbu
 • E-mailová upozornění na nové faktury, nové dobropisy a faktury po splatnosti

Co k používání aplikace FedEx Billing Online potřebuji?

Potřebujete přístup k internetu a webový prohlížeč. Společnost FedEx doporučuje používat Internet Explorer 5.5 a vyšší, aby bylo zajištěno, že budete mít ty nejnovější verze zabezpečení. Vezměte prosím na vědomí, že při používání staršího prohlížeče se mohou vyskytnout problémy.

Jak poznám, že jsou mé fakturační údaje zabezpečené?

Bezpečnost informací na vašem účtu stejně jako vašich fakturačních a platebních údajů je pro společnost FedEx velmi důležitá. Aplikace FedEx Billing Online automaticky šifruje vaše důvěrné informace pomocí protokolu Secure Sockets Layer (SSL) s šifrovacím klíčem o délce 128 bitů, což je nejvyšší komerčně dostupná úroveň šifrování. Společnost FedEx se zavazuje spravovat všechny vaše informace s nejvyššími normami bezpečnosti informací.

Mohu se zaregistrovat, i když nemám dvě poslední faktury?

Pro zajištění řádného přístupu k informacím na vašem účtu od vás FedEx Billing Online požaduje poskytnutí čísel dvou faktur, které byly fakturovány na váš účet v uplynulých 60 dnech. I když jste nový zákazník nebo nemáte kopie posledních faktur, můžete se přesto do on-line fakturace FedEx registrovat, a to kontaktováním zákaznického servisu společnosti FedEx pro ověření informací na vašem účtu přes telefon.

Proč se mi při registraci objevuje chybové hlášení „Stránku nelze zobrazit“?

Internet Explorer 6.0 obsahuje známé problémy se správou IP adres a proxy servery. Při používání tohoto typu prohlížeče prostřednictvím proxy serveru může dojít k některým potížím. To může být konkrétně důvodem zobrazení zprávy „Stránku nelze zobrazit“ v průběhu procesu registrace. Pro opravu těchto problémů zkontrolujte nástroj Microsoft Windows Update, zda pro Internet Explorer nejsou k dispozici nové aktualizace.

Informace na účtu

Budou všechny mé účty FedEx zahrnuty do aplikaceFedEx Billing Online?

Jakmile zaregistrujete jeden účet do aplikace FedEx Billing Online, můžete pro registraci dalších účtů do aplikace s použitím stejného uživatelského ID použít volbu „Přidat účet“ (z nabídky Přehled účtů). Pokud má vaše společnost v současné době více zákaznických čísel FedEx, které jsou zahrnuté do jednoho hlavního účtu, pro zobrazení všech zásilek účtovaných na hlavní účet nebo na kterýkoli jeho přidružený účet postačí, když zaregistrujete pouze hlavní účet. Pokud chcete spravovat každý fakturační účet prostřednictvím samostatného uživatelského ID, můžete dokončit úvodní proces registrace pro každý účet a zvolit odpovídající uživatelské ID a heslo.

Když mám více účtů, jak budou informace na mém účtu prezentovány?

Ke každému účtu obdržíte samostatnou fakturu. Pokud v současné době dostáváte jednu fakturu s poplatky za všechny vaše účty, tento formát se nezmění.

Podrobné informace o fakturách

Jak se podívám na všechny své neuhrazené faktury?

Po přihlášení do aplikace FedEx Billing Online uvidíte Přehled účtů, který zahrnuje seznam vašich otevřených faktur s odpovídajícími zůstatky, váš celkový zůstatek k uhrazení a, případně, celkovou částku po splatnosti.

Jak mohu své faktury na stránce Přehled účtů řadit?

V části Seznam faktur v Přehledu účtů klikněte na záhlaví sloupce informací, které chcete řadit. První kliknutí seřadí seznam vzestupně podle hodnot ve sloupci, který jste zvolili. Opětovné kliknutí na záhlaví stejného sloupce seřadí seznam sestupně.

Jak se dostanu k podrobným informacím o faktuře a zásilce?

Pro zobrazení podrobných informací o faktuře klikněte na číslo faktury na obrazovce Přehled účtů. Když se dostanete na obrazovku Podrobné informace o faktuře, pro zobrazení podrobností o zásilce klikněte na číslo leteckého nákladního listu.

Jak poznám, které faktury jsou po splatnosti?

Jestliže je faktura po splatnosti, bude to uvedeno ve sloupci „Aktivita faktur“ vedle příslušné faktury.

Kde najdu své uzavřené faktury?

Informace o faktuře jsou dostupné po dobu 90 dnů poté, co byla faktura plně uhrazena. Zobrazeny budou pouze faktury, které jsou splatné po vaší registraci do aplikace FedEx Billing Online.

Mohu si vytisknout nebo uložit kopii mé faktury?

Pro uložení nebo vytištění si můžete svou fakturu načíst ve verzi PDF kliknutím na číslo faktury z přehledu účtů tak, že z rozbalovací nabídky stahování vyberete PDF a kliknete na tlačítko „Stáhnout“. Soubor PDF by měl být dostupný ve vašem Centru stahování během několika minut. Když kliknete na odkaz na fakturu v Centru stahování, Adobe Acrobat Reader příslušný soubor PDF otevře. Poté můžete fakturu vytisknout nebo zvolit uložení prostřednictvím možností nabídky.

POZNÁMKA: Pro zobrazení faktury ve formátu PDF si musí být v počítači k dispozici program Adobe Acrobat Reader.

Platba faktur

Mohu provádět platby prostřednictvím FedEx Billing Online?

FedEx Billing Online v současné době nabízí možnost zvolit jednu nebo více faktur pro plné nebo částečné uhrazení vytvořením dynamického platebního příkazu. Tento platební příkaz vám umožní vytisknout sloučené avízo o provedené platbě na částku, kterou autorizujete. Toto avízo o provedené platbě nebo jakoukoli související bankovní stvrzenku můžete vytisknout pro platbu off-line podle platebních příkazů zobrazených na avízu o provedené platbě. Platba on-line prostřednictvím kreditní karty nebo EFT (elektronického převodu peněz) není v současné době k dispozici.

Jak vytvořím avízo o provedené platbě nebo bankovní stvrzenku?

Vyberte jednu nebo více otevřených faktur nebo faktur po splatnosti z Přehledu účtů a klikněte na tlačítko „Uhradit vybrané“. Tyto položky se následně objeví ve vašem Košíku k uhrazení. Autorizujte částku, kterou chcete uhradit, a klikněte na „Pokračovat v platebním procesu“. Poslední příležitost ke kontrole údajů ve vašem košíku nebo k provedení změn budete mít na stránce Potvrzení. Poté, co údaje potvrdíte, vygeneruje FedEx Billing Online dynamické avízo o provedené platbě na autorizovanou částku.

Mohu avízo o provedené platbě nebo bankovní stvrzenku vytisknout znovu?

FedEx Billing Online umožňuje opětovné vytištění platebních příkazů po dobu sedmi kalendářních dnů od okamžiku, kdy byly původně vytvořeny. Tyto aktivní platební příkazy můžete zobrazit nebo znovu vytisknout z části „Zpracování plateb“ v rozbalovací nabídce Přehled účtů.

Jak poznám, že společnost FedEx mou platbu přijala?

Po provedení vaší platby FedEx Billing Online automaticky odečte danou platbu z částky k úhradě. Pokud jste zůstatek vaší faktury uhradili v plné výši, FedEx Billing Online změní stav příslušné faktury na „Uzavřená“. Kliknutím na ukazatel stavu ve sloupci „Aktivita faktury“ ze seznamu faktur Přehledu účtů můžete zobrazit historii každé platby, která byla použita na příslušnou fakturu.

Spory

Jak mohu společnost FedEx informovat, že s poplatky na mé faktuře nesouhlasím?

Pokud máte o některé faktuře nebo konkrétní zásilce pochybnosti a potřebujete je vyřešit před jejich uhrazením, můžete své námitky předložit on-line. Pro předložení námitek k celé faktuře klikněte na Číslo faktury z obrazovky Přehled účtů. Na následující obrazovce Podrobné informace o fakturách klikněte na tlačítko „Jednat o faktuře“. Námitky k jednotlivým zásilkám mohou být předloženy kliknutím na příslušné číslo leteckého nákladního listu a na tlačítko „Jednat o poplatcích k zásilce“. Budete požádáni, abyste vybrali důvod dané námitky a poskytli další údaje popisující povahu vašich námitek.

Jak poznám, kdy a jak byly sporné poplatky vyřešeny?

Jakmile podáte žádost o projednání námitek, bude vás kontaktovat zástupce společnosti FedEx, aby vás požádal o další informace nebo aby vás informoval o vyřešení sporu. Kliknutím na ukazatel stavu ve sloupci „Aktivita faktury“ ze seznamu faktur Přehledu účtů můžete zobrazit podrobnosti ke všem námitkám ohledně příslušné faktury.

Vyhledávání a stahování

Jak najdu konkrétní faktury nebo zásilky?

Pokud znáte konkrétní číslo faktury nebo číslo leteckého nákladního listu, použijte funkci „Vyhledat fakturu nebo zásilku“. Zadejte informace a klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Pokud bude příslušná faktura nalezena, budete nasměrováni na danou fakturu na stránce Podrobné informace o fakturách. Pokud bude nalezen jeden nebo více leteckých nákladních listů, uvidíte stručný přehled a číslo (čísla) leteckých nákladních listů budou spojena s kompletními podrobnostmi. V tomto okamžiku můžete také požádat o soubor PDF, CSV nebo XML k dané faktuře.

Jak mohu stáhnout řadu faktur vyfiltrovaných podle konkrétního kritéria?

Pro nalezení faktur, které obsahují určitou službu, jsou v konkrétním stavu nebo zasahují konkrétní časové období, použijte funkci „Stáhnout podrobné informace o fakturách“. Konkrétní číslo faktury nebo číslo leteckého nákladního listu nepotřebujete. Vyberte políčka z rozbalovací nabídky a klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Vaše výsledky budou uloženy v Centru stahování, odkud si je můžete stáhnout.

Jak si mohu stáhnout soubor?

Pro zobrazení všech požadavků na stažení vytvořených v uplynulých 14 kalendářních dnech použijte funkci „Výsledky stahování“. Soubory připravené ke stažení budou zobrazovat stav „Dokončeno“. Stažení, která nejsou ještě dokončena, budou ve stavu „Probíhající“. Kliknutím na „Odstranit“ můžete konkrétní soubor vymazat. FedEx Billing Online po 14 kalendářních dnech výsledky stahování automaticky odstraní.

Co mám dělat, když data, která jsem chtěl/a stáhnout, přesahují maximální velikost souboru?

Abychom zajistili rychlé zobrazování výsledků stahování, brání FedEx Billing Online stahování velkého množství podrobností. V případě, že váš požadavek na stahování přesahuje maximální velikost souboru, použijte políčka z rozbalovací nabídky nebo volbu časového období k omezení velikosti vrácených záznamů.

Preference a administrativa

Jak mohu změnit své uživatelské informace nebo informace na účtu?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat uživatele“, „Spravovat účty“ nebo „Profil na FedEx.com“. Zde můžete přizvat nové uživatele, spravovat nastavení účtu, změnit administrátora a aktualizovat svůj profil v aplikaci FedEx Billing Online.

Jak změním své heslo do aplikace FedEx Billing Online?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Profil na FedEx.com“. Na následující stránce můžete upravit své uživatelské jméno a heslo.

Jak mohu do svého účtu přidat uživatele?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat uživatele“. Přizvat nové uživatele můžete zadáním křestního jména, příjmení a e-mailové adresy uživatele, kterého chcete přizvat. Jakmile jste požadované informace zadali, FedEx Billing Online pošle tomuto novému uživateli e-mailovou pozvánku. Nové uživatele může do účtu přidávat pouze administrátor FedEx Billing Online.

Jak poznám, kteří uživatelé mají přístup k fakturám v mém fakturačním účtu?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat uživatele“. Vedle uvidíte seznam všech uživatelů, kteří mají přístup k on-line fakturám pro tento fakturační účet. Na seznam uživatelů pro účet se může podívat pouze administrátor FedEx Billing Online.

Jak mohu seznam dalších uživatelů na mém účtu editovat?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat uživatele“. Vedle uvidíte seznam všech uživatelů, kteří mají přístup k on-line fakturám pro tento fakturační účet. Zde můžete nové uživatele přizvat nebo odstranit stávající uživatele. Na seznam uživatelů pro účet se může podívat pouze administrátor FedEx Billing Online.

Mohu zvolit jiného uživatele za administrátora pro můj účet?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat uživatele“. V části Změnit administrátora vyberte z rozbalovací nabídky jméno existujícího uživatele a klikněte na tlačítko „Změnit administrátora“. Nového administrátora může zvolit pouze administrátor FedEx Billing Online.

Jak mohu svou službu FedEx Billing Online zrušit?

V horní části stránky zvolte „Preference“ a vyberte „Spravovat účty“. V části Spravovat nastavení účtu zvolte z rozbalovací nabídky „Zrušit FBO a přepnout zpět na papírový formát“ a klikněte na tlačítko „Odeslat změny“. Zrušit službu on-line fakturace FedEx může pouze administrátor FedEx Billing Online.

Co se stane, když zapomenu své heslo?

Když zapomenete své heslo do aplikace FedEx Billing Online, klikněte na odkaz „Zapomněli jste své heslo“ na hlavní přihlašovací obrazovce FedEx Billing Online. Budete vyzváni k zadání informací ověřujících vaši totožnost a následně e-mailem obdržíte připomenutí hesla.

Další podpora

Pro další podporu klikněte prosím na odkaz „Žádost o podporu s on-line fakturací“ na obrazovce Přehled účtů. Budete přesměrování na on-line formulář, kde můžete uvést podrobnosti týkající se povahy vašeho dotazu na podporu.