fedex-chauffør på snedækket fortov leverer pakker

Tips til højtidens USA-forsendelser

Tips til højtidens USA-forsendelser

Skal du sende gaver til USA?

Gode råd til dig fra os.

Import af fødevarer til USA
Fødevareforsendelser skal mærkes korrekt med angivelse af, om et eller begge af følgende forhold gør sig gældende:

 • Til personlig brug eller fortæring og ikke til videresalg.
 • En gave.

Ifølge USA's fødevarekontrolmyndighed, FDA, defineres fødevareforsendelser som indeholdende fødevarer, drikkevarer, vitaminer, kosttilskud, tyggegummi til menneskelig eller dyrefortæring. Indeholder forsendelsen flere varer, der ikke er fødevarer, men blot et enkelt fødevareemne, skal forsendelsen leve op til importreglerne for fødevareforsendelser.Forbudte varer

 • Varer med letfordærvelige fødevarer.
 • Personlige pakker med alkoholiske drikkevarer.


Krav til HJEMMELAVEDE ting:

 • Air Waybill og handelsfaktura skal indeholde en navngiven person som afsender og modtager.
 • "Hjemmelavet - til personlig brug", og produktbeskrivelsen skal angives på Air Waybill og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Hjemmelavede chokoladekager, til personlig brug.
 • Forhåndsregistrering via FDA (Food and Drug Administration) er påkrævet, når værdien overstiger 200 USD.
 • En FDA-erklæring er påkrævet, hvis forsendelsens værdi overstiger 200 USD.


Krav ved forsendelser mellem to privatpersoner:

 • Air Waybill og handelsfaktura skal indeholde en navngiven person som afsender og modtager.
 • Hvis et firmanavn står oplyst et sted på Air Waybill eller handelsfakturaen, er forhåndsregistrering (PN - Prior Notice) påkrævet uanset værdi.
 • "Personlig brug" og en produktbeskrivelse skal være anført på Air Waybill og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Personlig brug – ikke til videresalg – småkager.
 • Registrering af forhåndsadvisering via FDA (Food and Drug Administration) er påkrævet ved en deklareret værdi på over 200 USD.


Fødevarer købt i en butik eller online i et fremmed land/territorie:

 • Gavekurve med specialvarer og varer bestilt fra en netbutik og sendt til en privatperson kræver indsendelse af forhåndsadvisering til FDA, hvis der noget sted på Air Waybill står anført et firmanavn.
 • Hvis det sendes fra person til person, skal der på Air Waybill og handelsfakturaen stå et personnavn som afsender og modtager.
 • Hvis et firmanavn står anført som enten afsender eller modtager på Air Waybill eller handelsfakturaen, er en forhåndsadvisering påkrævet uanset værdi.
 • En god beskrivelse kan indeholde: Hvad er det, hvordan er det pakket (indvendig emballage, fx glasflaske, plastikemballering osv.), målenhed (kg, gram, ounce osv.), kvantitet, og hvordan/hvor det skal anvendes (fx til menneskelig eller ikke–menneskelig fortæring, laboratorieforsøg osv.).


Flere oplysninger findes på FDA’s website på www.fda.gov


Gaveforsendelser til USA (EKSKL. fødevareenheder eller varer underlagt FDA)

 • De amerikanske myndigheder tillader afgifts-/skattefri import af gaver med en værdi på op til 100 USD pr. person
 • Gaveerklæring: Alle gaver skal indpakkes hver for sig og mærkes udenpå som en gave.
 • Samleforsendelser: Gaver til mere end en person kan samles i samme pakke, hvis de er identificerbare gennem modtagernavn og en rimelig værdi til hver modtager (fx John, June og Julie Stone)
 • Air Waybill eller faktura skal oplyse, at det er en uopfordret vareforsendelse med angivelse af navn på hver enkelt person, der skal modtage gaven, og angivelse af gavernes værdi, der ikke må overstige USD 100 pr. person
 • Gaveforsendelser til en privatperson fra et udenlandsk firma vil som regel ikke blive behandlet som en gave, men kan blive accepteret, hvis værdikravet imødekommes, og pakken og Air Waybill eller fakturaen indikerer, at dette er en gave (ekskl. fødevarer)
 • Faktura eller Air Waybill skal samtidig have anført et personnavn og et firmanavn (fx Cindy Jones c/o ABC Company), så længe dokumentationen angiver, at det er en gave
 • Undtagelser: alkoholiske drikke, parfumer indeholdende alkohol, cigarer eller cigaretter vil ikke blive opfattet som afgifts-/skattefri import. Cigarer med cubansk oprindelse må ikke importeres til USA
 • Tolderklæring for fisk og vildt kan være påkrævet, hvis produktet har oprindelse i dyreliv eller indeholder dele fra dyr

Kvotebegrænsninger på tekstiler gælder ikke ved import af gaver. Reklamevarer er ikke underlagt kvotebegrænsninger, hvis varen importeres som en gave.


Importvarer til personlig brug
Definition af personlig brug: En forsendelse, der indeholder varer, som udelukkende er til personlig brug af en privatperson og ikke til kommerciel brug eller videresalg. Bemærk: Ens ejendele sendt uledsaget er ikke importvarer til eget brug, men opfattes som personlige effekter og boligeffekter.

 • Forsendelser til personlig brug med en deklareret værdi på 200 USD eller derunder kan frigives uden fastsættelse af told eller skat (bortset fra skræddersyede jakkesæt fra Hongkong, Kina).

Påkrævede dokumenter: FedEx Air Waybill, handelsfaktura (CI), særlig information, der er påkrævet i forhold til deklarationer, fx FCC, FDA.


Særlige overvejelser:

 • Air Waybill skal inkludere en præcis beskrivelse af indholdet plus en erklæring om personlig brug, fx "Personlig brug, ikke til videresalg, damebluser i bomuld."
 • Samtidig skal erklæring om personlig brug oplyses på den handelsfaktura som afsenderen vedlægger.
 • Forsendelser til personlig brug er fritaget for kvote- og visakrav.
 • Producentoplysninger for tekstilvarer er ikke påkrævet, når det drejer sig om uformel import.
 • Varer til personlig brug er stadig underlagt andre myndighedskrav, såsom FDA-erklæring.
 • Der kan pålægges tillægsafgifter ved lovbestemte myndighedskrav.


Importoplysninger:

 • Forsendelser til personlig brug, der ikke overstiger 200 USD, kan frigives uden fastsættelse af skatter eller afgifter.
 • Forsendelser med en værdi på over 200 USD bliver pålagt skatter og afgifter som fastsættes efter tarifklassificering.
 • Importørnummer er ikke påkrævet ved uformel import.
 • Merchandise Processing Fee (MPF) beregnes ikke for uformelle importforsendelser, som registreres af eksprestransportører.


Kundeprofil:
FedEx-kunder, der sælger via internettet til amerikanske købere, rådes til at oprette en kundeprofil hos FedEx så vi har den fornødne baggrundsinformation til at hjælpe med de lovmæssige forhold. Kontakt FedEx kundeservice, eller ring til Customer Profile Center på 001- 888-251-9637.

alt
alt