Close
FedEx Ship Manager® Help
Print Print
FedEx Ship Manager® Shipping Administration
Defaults

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig i at bruge vores programmer, tilbyder hjælp under faktiske transaktioner, giver dig en brugerguide til udskrivning samt oplysninger om "Nyheder".

Kontakt FedEx

Standarder


  Standardværdier gør det muligt for en forsendelsesadministrator at konfigurere tilpassede funktioner og skærmindstillinger samt angive forsendelsesstandardværdier for afdelinger og brugere.

 • De konfigurerede standardværdier svarer til de funktioner, der er tilgængelige på skærmbilledet Præferencer i FedEx Ship Manager.
 • Når en bruger tilknyttes en afdeling, vises afdelingsstandardværdierne standardindstillingerne på skærmbilledet med brugerstandardværdierne.
 • Hvis du vil tilpasse standardværdierne på brugerniveau for at opnå større fleksibilitet og kontrol, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilpas rettigheder, referencer og standardværdier i sektionen Brugerindstillinger på skærmbilledet Brugerprofil.

Angiv standardværdier for afdelinger eller brugere

 1. Du får adgang til skærmbilledet med standardværdierne for en bruger eller afdeling ved at fuldføre skærmbillederne Profil, Rettigheder og Referencer og derefter klikke på Fortsæt. Skærmbilledet med standardværdier vises.
 2. Vælg standardværdierne for afdelinger og brugere.
 3. Klik på Gem for at vende tilbage til hovedskærmbilledet for brugere eller afdelinger, eller klik på Forrige for at vende tilbage til de forrige skærmbilleder.
  • Når du har været igennem skærmbillederne Profil, Rettigheder, Referencer og Standardværdier, skal du klikke på Næste eller Forrige for at navigere mellem dem.
 4. Hvis du har brug for at kassere de oplysninger, du har tilføjet eller redigeret på skærmbilledet, skal du klikke på Annuller.
 5. Hvis du ønsker yderligere hjælp til afsnit på dette skærmbillede, skal du rulle ned og vælge på listen med links nedenfor eller klikke på Hjælp øverst i hvert afsnit.

Standardforsendelsesoplysninger


Servicetype

 • Vælkg en FedEx-standardforsendelsesservice. Se FedEx Serviceguidefedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Emballagetype

 • Vælg en standardemballagetype. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-pakker.

Valuta

 • Vælg en standardvaluta.
 • Valutatypen er generelt den samme som i afsendelseslandet.

Transporten betales af/kontonummer

 • Vælg en faktureringsstandardværdi.
 • Skriv derefter det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.

Fakturer told/afgifter/tillæg til kontonummer

 • Vælg en faktureringsstandardværdi for internationale forsendelsesskatter og -afgifter.
 • Skriv derefter det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.

Afhentning/aflevering


Vil bruge planlagt afhentning på min adresse

 • Vælg denne indstilling for at bruge oplysninger om afhentning fra tidligere afhentninger, der blev bestilt via telefonen.
 • Du kan redigere afhentningsadressen og pakkeoplysningerne, når du opretter en forsendelse.

Vil aflevere på FedEx-adresse

 • Vælg denne indstilling, hvis du aflevere dine pakker på en FedEx-adresse.

Vil kontakte FedEx for at anmode om en afhentning

 • Vælg denne indstilling, hvis du vil bestille afhentninger, mens du opretter forsendelsen.

Tilpas muligheder


Påmind altid bruger om at udskrive ventende forsendelser

 • Vælg denne indstilling, hvis du vil have vist en påmindelse, der minder brugeren om at behandle afventende forsendelser og udskrive etiketter.

Vis altid forsendelsesbekræftelse

 • Vælg denne indstilling, hvis skærmbilledet Bekræft forsendelsesoplysninger skal vises, hver gang brugeren klikker på Afsend for at behandle en forsendelse.

Vis feltet kontakt-ID

Vælg denne indstilling for altid at få vist feltet kontakt-ID under forsendelse.

Vis standardprislister

Vælg denne indstilling, hvis listepriserne og de priser, der er tilknyttet dit FedEx-kontonummer, altid skal vises.

Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Close