Close
FedEx Ship Manager® Help
Print Print
FedEx Ship Manager® Shipping Administration
Privileges

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
  • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
  • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
  • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig i at bruge vores programmer, tilbyder hjælp under faktiske transaktioner, giver dig en brugerguide til udskrivning samt oplysninger om "Nyheder".

Kontakt FedEx

Se under FedEx kundeservice, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Rettigheder


Rettigheder giver en forsendelsesadministrator mulighed for at angive tilladelser til adressebøger, tilpasse funktionsindstillinger og definere de mulige serviceydelser og valgmuligheder for afdelinger og brugere.
Når en bruger tilknyttes til en afdeling, bliver rettighederne for denne afdeling automatisk hans eller hendes standardindstillinger. Hvis du vil tilpasse rettighederne på brugerniveau, skal du vælge Tilpas rettigheder, referencer og standarværdier i afsnittet Brugerindstillinger på skærmbilledet Brugerprofil.

Angiv rettigheder for afdelinger eller brugere

  1. Udfyld skærmbillederne Afdelingsprofil eller Brugerprofil, og klik på Fortsæt. Dette kalder skærmbilledet Rettigheder frem.
  2. Vælg de rettigheder, du ønsker at tilknytte til denne afdeling eller bruger.
  3. Klik på Gem for at vende tilbage til skærmbilledet Profil, eller klik på Næste for at fortsætte til skærmbilledet Referencer.
    Bemærk: Når du har været igennem skærmbillederne Profil, Rettigheder, Referencer og Standardværdier, skal du klikke på Næste eller Forrige for at navigere mellem dem.
  4. Hvis du vil standse med indstillingen af rettighederne og annullere de ændringer du har foretaget på skærmbilledet, skal du klikke på Annuller.
  5. For detaljeret hjælp til sektionerne i denne menu kan du fortsætte med at læse eller vælge et af de følgende specifikke emner. Du kan også klikke på Hjælp-linket øverst i hvert afsnit.

Adressebog


Adressebogen er tilgængelig under fanen Mine lister i FedEx Ship Manager®. Følgende adressebøger findes under fanen Adresser, når de er tilladt af administratoren. Se Adressebog for at læse mere om at tilføje, redigere, slette, importere og eksportere adresser.

Personlig adressebog

Vælg denne mulighed for at få adgang til den personlige adressebog, hvor brugerne kan oprette og administrere op til 2.000 kontakter.

Delt adressebog

Vælg denne mulighed for at tillade adgang til en delt adressebog, der er oprettet af flere brugere inden for firmaet (modsat en central adressebog forneden). Der kan gemmes op til 2.000 kontakter med standardindstillinger for forsendelse i den delte adressebog. En bruger uden administratorrettigheder kan ikke tilføje, redigere eller slette poster i den delte adressebog.

Central adressebog

Vælg denne option for at få adgang til den centrale adressebog, hvor brugerne får adgang til alle firmaets adresseoplysninger. Brugere uden administratorrettigheder kan ikke tilføje, redigere eller slette poster i den centrale adressebog. Der kan gemmes op til 25.000 kontakter med standardindstillinger for forsendelse i den centrale adressebog.

Afsenderprofil/tilføj nye afsendere

Vælg denne option for at tillade brugeren at oprette op til 50 afsenderprofiler og vælge eller indtaste forskellige afsenderoplsyninger på skærmen Opret en forsendelse for på den måde tillade en større fleksibilitet. En afsenderprofil tælles som en adressebogspost.

Generelt


Forbered returforsendelser

Vælg denne mulighed for at tillade behandling af returforsendelser. Når der vises en pop op-meddelelse der beder om returkontaktoplysninger, skal returkontakttelefonnummeret og en valgfri meddelelse indtastes, og derefter skal der klikkes på Fortsæt.
Når du vælger denne mulighed, bliver valgmuligheden Opret returforsendelse under fanen Forbered forsendelse og muligheden Behandling af en returforsendelse i afsnittet Særlige ydelser tilgængelige for brugeren.

Kræv RMA-nr.

Marker denne indstilling for at kræve et RMA-nummer (Return Materials Authorization) for returforsendelser. Feltet RMA-nr. vises i afsnittet Faktureringsoplysninger i FedEx Ship Manager.

Tillad bruger at planlægge afhentning

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at bestille afhentninger af forsendelser. Afsnittet Afhentning/levering vises derefter i FedEx Ship Manager.

Priser og transittider (ved direkte service fra FedEx)


Skjul pristilbud

Vælg denne mulighed for at begrænse brugerens adgang til tilpassede priser og fjerne muligheden for at se alle tilbudsoplysninger i FedEx Ship Manager.

Vis alle serviceydelser

Vælg denne mulighed for at tillade, at brugeren kan se alle de serviceydelser, der er tilgængelige for forsendelsen, i afsnittet Priser og transittider i FedEx Ship Manager.

Vis altid dette afsnit i stort format

Vælg denne mulighed for altid at få vist afsnittet Priser og transittider i stort format i FedEx Ship Manager.

Yderligere indstillinger


Når en bruger opretter en forsendelse, kan vedkommende ændre disse indstillinger fra standardværdierne.

Installer termalprinter

Vælg denne option for at tillade, at brugeren kan konfigurere en termalprinter til udskrivning af forsendelsesetiketter i sektionen Printer- og vægtfunktioner på skærmbilledet Præferencer i FedEx Ship Manager. Hvis denne rettighed ikke markeres, kan der kun bruges en laserprinter eller en blækprinter.

Indstil yderligere forsendelsesomkostninger

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at aktivere faste og variable handlingomkostninger for FedEx Express- og FedEx Ground-forsendelser i afsnittet Faktureringsoplysninger på skærmbilledet Præferencer i FedEx Ship Manager. Disse omkostninger vises, når en bruger anmoder om en tilpasset pris eller får vist forsendelsesoplysningerne for en bestemt forsendelse. Denne funktion gør det muligt for brugeren at fakturere yderligere omkostninger til modtageren.

Vis/opdater standardforsendelsesoplysninger

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at se og ændre standardforsendelsesoplysningerne (f.eks. servicetype, pakketype, faktureringsoplysninger), når der oprettes en forsendelse, eller når standardindstillingerne angives på skærmbilledet Præferencer i FedEx Ship Manager.

Vis/opdater standardreferencer

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren af ændre standarderne i feltet Reference, som administratoren har tildelt. Når denne indstilling er markeret, kan brugeren indtaste en ny standardværdi for referencen i afsnittet Faktureringsoplysninger på skærmbilledet Præferencer i FedEx Ship Manager.

Indenlandske tjenester (hvor de findes)


Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Vælg alle

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at få adgang til alle FedEx indenlandske serviceydelser.

Vælg individuelle serviceydelser

Vælg individuelle FedEx indenlandske serviceydelser, som er til rådighed for brugeren.

Gælder for returforsendelser

Vælg denne mulighed for også at lade bruger få adgang til de valgte indenlandske FedEx-tjenester på returforsendelser.

Internationale tjenester


Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Vælg alle

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at få adgang til alle FedEx internationale serviceydelser.

Vælg individuelle serviceydelser

Vælg individuelle internationale serviceydelser, som er til rådighed for brugeren.

Specielle ydelser


Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om specielle FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Vælg alle

Vælg denne mulighed for at tillade brugeren at få adgang til alle særlige FedEx-serviceydelser.

Vælg individuelle serviceydelser

Vælg individuelle særlige serviceydelser, som er til rådighed for brugeren.

Gælder for returforsendelser

Vælg denne mulighed for også at tillade brugeradgang til den valgte særlige FedEx-serviceydelse for returforsendelser.

Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Close