Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® – Præferencer
Præferencer

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig i at bruge vores programmer, tilbyder hjælp under faktiske transaktioner, giver dig en brugerguide til udskrivning samt oplysninger om "Nyheder".

Kontakt FedEx

Kontakt FedEx Kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Præferencer


Brug præferenceskærmbilledet til at tilpasse FedEx Ship Manager® til dine behov. Du kan indstille standardværdier for de optioner og oplysninger, som du bruger mest til forsendelser. Der er ingen obligatoriske felter på dette skærmbillede, så du blot skal vælge de præferencer, der passer bedst til dine forsendelsesbehov. De præferencer, der er tilgængelige, kan variere efter land.
Bemærk: Når du opretter en forsendelse, kan du ændre standardværdierne i felterne for den enkelte forsendelse. Hvis du ændrer standardindstillingerne på skærmbilledet Præferencer, når du opretter en forsendelse, bliver de nye standardværdier ikke blive brugt i den aktuelle forsendelse.
For detaljeret hjælp til afsnittene i denne menu kan du fortsætte med at læse forneden eller få mere at vide om et af de følgende specifikke emner. Du kan også klikke på Hjælp-linket øverst i hvert afsnit:

Fra


Vis feltet kontakt-ID

Vælg denne option for altid at få vist feltet kontakt-ID under forsendelse.

Vælg adresse fra Outlook med link

Vælg denne option for at aktivere linktet Vælg adresse fra Microsoft Outlook® i Fra-sektionen under forsendelse.

Vis altid denne sektion i stort format

Vælg denne indstilling for altid at få vist denne sektion i stort format, når du opretter forsendelser.

Til


Vis feltet kontakt-ID

Vælg denne option for altid at få vist feltet kontakt-ID under forsendelse.

Gem altid nye modtageradresser i adressebogen

Vælg denne option for at gemme alle nye adresse i den adressebog.

Vælg adresse fra Outlook med link

Vælg denne option for at aktivere linktet Vælg adresse fra Microsoft Outlook® i Til-sektionen under forsendelse.

Detaljer om pakker og forsendelse


Servicetype

Vælg den FedEx®-service, du benytter mest fra rullelisten. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Pakketype

Vælg den pakketype, du benytter mest fra rullelisten. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-pakker.

Valuta

Vælg den valuta, du benytter mest fra rullelisten. Valutatypen er generelt den samme som i afsendelseslandet.

Faktureringsoplysninger


Transport betales af

 • Vælg den konto, der oftest faktureres fra rullelisten.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du skrive det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.
 • Hvis du vælger Afsender, udfyldes feltet Kontonummer automatisk.

Gebyrer/afgifter betales af

 • Vælg den konto, der oftest benyttes til skatter og afgifter for internationale forsendelser fra rullelisten.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du skrive det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.
 • Hvis du vælger Afsender, udfyldes feltet Kontonummer automatisk.

Referencefunktioner

 • Klik på denne option for at få vist referencefelterne.
 • Vælg de referencer, du vil påmindes om at udfylde. Disse felter vises i sektionen Faktureringsoplysninger, når du opretter en forsendelse.
 • Indtast de standardoplysninger, du vil medtage med hver forsendelse, i referencefelterne.

Pålæg ekstratillæg for forsendelse

 • Klik på optionen, og angiv Fast beløb og Variabelt beløb, som er de beløb, du oftest bruger i dine FedEx Express®- og FedEx® Ground-forsendelser.
 • Vælg, hvor gebyrerne skal placeres, på rullelisten Føj beløb til.

Specielle ydelser


Påmind mig om muligheder for lørdagslevering

Vælg denne option for altid at blive mindet op muligheden for lørdagslevering, når det er muligt for din forsendelse.

Vis optioner for FedEx InSight

Vælg denne option for altid at få vist optionerne i FedEx InSight® i sektionen Specielle ydelser. Du skal tilmelde dig på FedEx InSight for at kunne anvende funktionerne.

Vis altid denne sektion i stort format

Vælg denne indstilling for altid at få vist denne sektion i stort format, når du opretter forsendelser.

Afhentning/levering


Bestil en afhentning

Vælg denne option for at planlægge en afhentning, når du opretter en forsendelse.

Aflever en pakke på en FedEx-adresse

Vælg denne option, hvis du som regel afleverer din pakke.

Anvend en tidligere planlagt afhentning på min adresse

Vælg denne option for at få afhentet din forsendelse ved den næste planlagte afhentning på din adresse.

Vis altid denne sektion i stort format

Vælg denne indstilling for altid at få vist denne sektion i stort format, når du opretter forsendelser.

E-mailmeddelelser


E-mailoplysninger

 • Indtast den e-mailadresse, der skal bruges som standard for afsenderen, og vælg det relevante sprog til e-mails.
 • Vælg de typer meddelelser, der skal sendes.
  • Send – denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet sendt.
  • Afhentning – denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet afhentet (kun tilgængelig, når du har planlagt en afhentning)
  • Undtagelse – denne type meddelelse advarer afsenderen om eventuelle undtagelser, der kan medføre forsinkelse.
  • Levering – denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet afleveret.
 • Klik på Tilføj flere modtagere for også at sende e-mailmeddelelser til andre personer. Gentag trinene herover for Ekstra modtager 1 og Ekstra modtager 2.
 • Vælg den formattype, du oftest bruger i dine e-mail-meddelelser: HTML, Tekst eller Trådløs.

Vis altid ekstra modtagere i denne sektion

Vælg denne indstilling for altid at få vist ekstra e-mailmodtagere, når du opretter forsendelser.

Vis altid funktionen for personlig besked

Vælg denne indstilling for altid at få vist den personlige meddelelse, når du opretter forsendelser.

Vis altid denne sektion i stort format

Vælg denne indstilling for altid at få vist denne sektion i stort format, når du opretter forsendelser.

Priser og transittider


Vis alle serviceydelser

Vælg på denne option for altid at få vist alle FedEx-serviceydelser, der alle mulige serviceydelser for din forsendelse.

Vis altid denne sektion i stort format

Vælg denne indstilling for altid at få vist denne sektion i stort format, når du opretter forsendelser.

Internationale præferencer


De præferencer, der er tilgængelige, kan variere efter land.

Vis altid supplerende tolddokumentation

Vælg denne option, hvis du altid vil have vist afkrydsningsboksen til supplerende tolddokumentation.

Aktiver EEI/SED dataimport fra FedEx Agent Filing Tool (kun USA)

Vælg denne option for at få vist Hent SED/EEI-datalink i Til-sektionen. Denne indstilling gør det muligt at importere EEI/SED-oplysninger for fuldførte EEI/SED-anmodninger, der er arkiveret ved hjælp af værktøjet FedEx Export AgentFile®.

Opret altid en handelsfaktura

Vælg denne option, hvis du altid vil have, at FedEx Ship Manager opretter en handelsfaktura online for alle dine internationale forsendelser. Hvis du vælger denne præference, kan du ikke også vælge at oprette en pro forma-faktura.

Opret altid en pro forma-faktura

Vælg denne option, hvis du altid vil have, at FedEx Ship Manager opretter en pro forma-faktura online for alle dine internationale forsendelser. Hvis du vælger denne præference, kan du ikke også vælge at oprette en handelsfaktura.

Vis altid rådgivere

Vælg denne option, hvis du altid vil få vist afkrydsningsboksen for rådgivere.

Måleenhed

Vælg en standard måleenhed for dine internationale forsendelser.

Dokumentbeskrivelse

Vælg en beskrivelse fra rullelisten, eller indtast din egen beskrivelse, som skal bruges som standard i internationale dokumentforsendelser.

Eksportoplysninger, Canadas toldmyndigheder

Vælg den ansøgningsoption B13A, du bruger mest, til forsendelser fra Canada. Hvis du vælger Ingen B13 A krævet, kan du indtaste det B13A Exemption Number (B13A-undtagelsesnummer), der bruges mest med dine forsendelser. Se Canada Export Regulations (B13A) for at læse om B13A-krav.

Forsendelser inden for EU

Vælg ikke at oprette handels- eller proforma-fakturaer online i FedEx Ship Manager, hvis du plejer at oprette disse dokumenter manuelt.

Printer- og vægtfunktioner


Udskrivning af etiket

Vælg Laser/inkjet eller Termalprinter som typen af din standardprinter.

Installer termalprinter

Hvis du vælger Termalprinter som din standardprinter, skal du klikke på Installer termalprinter for anvisninger vedr. installation.
Hvis du sender internationale pakker, skal du også bruge en laser- eller inkjetprinter til at udskrive internationale forsendelsesdokumenter.

Brug vægt

 • Vælg Brug vægt, hvis du vejer pakkerne på din egen vægt. Dette udfylder automatisk vægtfeltet på skærmbilledet Opret en forsendelse.
 • Klik på Oplysninger om vægt for at få yderligere oplysninger om at købe, installere og bruge en vægt.
 • Du skal bruge Microsoft® Internet Explorer 4.x (eller nyere), og vægten skal være tilsluttet korrekt til computerens COM1-port.

Udfør forsendelsen


Påmind mig om at udskrive liste over ventende forsendelser

Vælg denne option for altid at få vist en påmindelse om, at du har ventende forsendelser at behandle.

Påmind mig om at udskrive Ground-manifest

Vælg denne option for altid at få vist en påmindelse om at udskrive FedEx Ground-forsendelsesmanifestet.

Vis altid forsendelsesbekræftelse

Vælg denne option for altid at få vist skærmbilledet Bekræft dine forsendelsesoplysninger, inden du udskriver forsendelsesetiketten.

Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk