• Årsrapporter, brochurer og aviser er blandt de dokumenter, der af visse myndigheder anses for at have handelsmæssig værdi. De betragtes af toldmyndighederne som produkter snarere end som dokumenter eller breve og kan kræve yderligere dokumentation og blive underlagt yderligere import-/eksporttoldbehandling. For at opnå de mest nøjagtige transittidsresultater skal du søge efter din dokumenttype blandt produktkategorierne.
  • Hvis forsendelsen indeholder farligt gods, skal du kontakte Kundeservice for at få assistance.