• Hvis du trenger pris og transittid for en tjeneste med alternativer for spesialhåndtering, kan du kontakte kundeservice.
  • Hvis forsendelsen inneholder en farlig vare. Kontakt kundeservice for å få hjelp.
  • Årsrapporter, brosjyrer og aviser er blant en rekke dokumenter som enkelte myndigheter anser for å ha kommersiell verdi. De anses av tollen som produkter, ikke dokumenter eller brev, og kan kreve ekstra dokumentasjon og tid for import-/eksportklarering. De mest presise transittidene får du ved å søke etter dokumenttypen din blant produktkategoriene.