• Programmet for dato og transittid bruker bare stedsnavn eller postnummer ved definering av transittiden.
 • Bestemte varer og forsendelser med høy verdi kan kreve ytterligere transittid for klarering.
 • Programmet for priser og transittid baserer transittiden på postnummeret fremfor stedet når begge deler er oppgitt.
 • «Dagsslutt» betyr slutten av FedEx-arbeidsdagen for leveringer i tidssonen til bestemmelsesstedet. Det nøyaktige tidspunktet kan variere etter bestemmelsesstedet.
 • Hvis du har valgt at forsendelsen din inneholder et brev, er transittidene som vises ovenfor, basert på en brevforsendelse som inneholder et personlig brev eller et forretningsbrev uten kommersiell verdi. Årsrapporter, brosjyrer og aviser er blant en rekke dokumenter som enkelte myndigheter anser for å ha kommersiell verdi. De anses av tollen som produkter, ikke dokumenter eller brev, og kan kreve ekstra import-/eksportklarering. Hvis du mener at dokumentet ditt kan bli ansett som å ha kommersiell verdi, må du be om et nytt estimat for transittiden og søke etter dokumenttypen din blant produktkategoriene.
 • Produkt- eller dokumentkategorien du velger, brukes bare til å fastslå transittiden for forsendelsen. For import-/eksportklarering må du definere produktet ditt i detalj på luftfraktbrevet og tolldokumentasjonen som følger med forsendelsen.
 • Transittidene som vises, er basert på sendedatoen du oppga. Resultatene er bare gyldige hvis forsendelsen din er klargjort og overlevert til FedEx innen den siste publiserte hentetiden på opprinnelsesstedet på sendedatoen som er oppgitt, og all informasjonen som er oppgitt i programmet for satser og transittider samsvarer med den faktiske forsendelsen.
 • Servicealternativene og leveringstiden som vises, antar at det ikke er noen klareringsforsinkelser, og avhenger av sendedato, vekt, dimensjoner, deklarert verdi, varebeskrivelser, pakking og/eller adressen som er angitt for forsendelsen. Alle forskjeller mellom angitte og faktiske data for din forsendelse, kan påvirke tilgjengeligheten for forskjellige servicealternativer og dermed gi en annen leveringstid og dato. Kontroller at forsendelsen overholder vilkårene og betingelsene for tjenesten du har bedt om. Hvis du ønsker mer informasjon om FedEx’ betingelser og vilkår, deriblant pengene tilbake-garantien, kan du se FedEx-tjenesteveiledningen.
 • Hvis du trenger en transittid for en tjeneste med alternativer for spesialhåndtering, kan du kontakte kundeservice.
 • Leveringsdatoer og -tidspunkter oppgis bare for forsendelser med én vare. Informasjon om transittider for forsendelser med flere varer, støttes ikke i dette programmet for øyeblikket. Ta kontakt med kundeservice.
 • Informasjonen om transittid på fedex.com kan endres uten varsel. Sjekk FedEx-tjenesteveiledningen for informasjon om forsendelsesvilkårene. Hvis det ikke er samsvar mellom FedEx-tjenesteveiledningen og transittiden på fedex.com, er det betingelsene og vilkårene i FedEx-tjenesteveiledningen som gjelder.
 • Forsendelse klokken 08.00 eller 08.30 kan være tilgjengelig for enkelte postnumre for bestemmelsessteder i USA fra hvor som helst i verden, og i Europa fra USA, Canada eller Puerto Rico. Du kan oppgi postnummer for bestemmelsessted på fra/til-siden for å se om FedEx International First er tilgjengelig fra postnummeret ditt.
 • Hvis forsendelsen din inneholder en farlig vare, må du overholde luftfartsforskriftene for FedEx Express-forsendelser uansett ruting eller transportmåte, og en kvalifisert utskiper må identifisere, klassifisere, merke, pakke og fylle ut nødvendig dokumentasjon. Hvis du trenger hjelp, kan du ringe 1•800•Go•FedEx, (800) 463-3339, og trykke på «81» for å snakke med en spesialist på farlige varer. Se FedEx-tjenesteveiledningen for nærmere informasjon.