• Använd kontonumret för att få anpassad prisoffert.
  • Transittiden och priset som visas här kan skilja sig från det faktiska priset för försändelsen. Skillnaderna beror pä faktiska dimensioner, vikt, valutakurs, datum, varutyp och andra faktorer.
  • Alla FedEx-försändelser som utgår från Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika omfattas av Federal Express transportvillkor för EMEA, se http://fedex.com/se/services/terms/.
  • Resultaten är endast giltiga om försändelsen har preparerats och överlämnats till FedEx vid den senast publicerade senaste bokningstid på din ort på angivet försändelsedatum. Kontakta Kundtjänst för att få gällande senaste bokningstid.
  • Eventuella skillnader mellan angivna och faktiska uppgifter för försändelsen kan påverka vilka tjänstealternativ som finns tillgängliga och därmed ge en annan avgift, leveranstid och leveransdatum.
  • Transittiden och priset som visas här kan skilja sig från det faktiska priset för försändelsen. Skillnaderna beror på faktiska dimensioner, vikt, datum, varutyp och andra faktorer.
  • Listprisberäkningen är exklusive moms. Moms läggs på försändelser inom EU baserat på momsregistreringsstatus för det debiterade kontot. Kontrollera ditt kontospecifika pris för en beräkning som inkluderar moms, där så är gällande.