• Årsrapporter, broschyrer och tidskrifter tillhör dokument som av vissa regeringar bedöms ha ett kommersiellt värde. I dessa fall anses de av tullen utgöra produkter snarare än dokument, och kan därför kräva ytterligare dokumentation och ytterligare tid för import/exportklarering. För mest exakt transittidsresult, vänligen sök efter dokumenttyp i produktkategorierna.
  • Om du vill ha pris och transittid för en service med med speciella hanteringsalternativ som ej är med i listan, vänligen kontakta Kundtjänst .
  • Om försändelsen innehåller farligt gods, kontakta kundtjänst för att få hjälp.