• Information för försändelser i flera kollin och med flera varor stöds inte i denna applikation just nu (endast försändelser av enskilda varor). Kontakta kundtjänst istället.