Villkor och bestämmelser

Om du aktiverar identifiering via fingeravtryck eller Touch i FedEx mobilapp, bekräftar du och godkänner att alla de personer vars fingeravtryck sparas på din enhet kommer att kunna komma åt och använda FedEx-tjänsterna via denna mobilapp på din enhet. Om någon har ett fingeravtryck sparat på din enhet och du inte vill att den personen ska kunna komma åt och använda FedEx-tjänsterna via denna mobilapp på din enhet, ska du inte aktivera identifiering via fingeravtryck eller Touch. Du ansvarar för att skydda din enhet. Du bär det fulla ansvaret för alla transaktioner som utförs med identifiering via fingeravtryck eller Touch i FedEx mobilapp.

Fingeravtryck sparas endast på din enhet. FedEx varken kontrollerar, lagrar eller har åtkomst till de fingeravtrycksprofiler som sparas på din enhet. FedEx varken ser eller har åtkomst till dina fingeravtrycksprofiler under autentiseringsprocessen.

Om du inte känner dig trygg med dessa villkor, bör du inte aktivera identifiering via fingeravtryck eller Touch i FedEx mobilapp.