ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณเปิดใช้งาน Face ID ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ FedEx คุณรับทราบและตกลงว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำการจดจำใบหน้าบนอุปกรณ์ของคุณจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการ FedEx ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ หากมีบุคคลใดทำการจดจำใบหน้าลงบนอุปกรณ์ของคุณ และคุณไม่ต้องการให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงและใช้บริการ FedEx ผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณไม่ควรเปิดใช้งาน Face ID คุณคือผู้รับผิดชอบในการปกป้องอุปกรณ์ของคุณ คุณคือผู้รับผิดชอบในการทำธุรกรรมที่ดำเนินการด้วย Face ID ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ FedEx แต่เพียงผู้เดียว

การจดจำใบหน้าจะถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น FedEx ไม่ได้ควบคุม จัดเก็บหรือเข้าถึงโปรไฟล์การจดจำใบหน้าที่บันทึกลงบนอุปกรณ์ของคุณ FedEx ไม่ได้ดูหรือเข้าถึงโปรไฟล์การจดจำใบหน้าของคุณระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

หากคุณไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ควรเปิดใช้งาน Face ID ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ FedEx