ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือหรือการใช้นิ้วมือสัมผัสในแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ FedEx แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือไว้บนอุปกรณ์ของคุณจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการของ FedEx ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ หากมีบุคคลใดก็ตามได้บันทึกลายนิ้วมือไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และคุณไม่ต้องการให้บุคคลผู้นั้นสามารถเข้าถึงและใช้บริการของ FedEx ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณก็ไม่ควรที่จะเปิดใช้งานการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือหรือการใช้นิ้วมือสัมผัส คุณคือผู้รับผิดชอบในการปกป้องอุปกรณ์ของคุณ คุณคือผู้รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือหรือการใช้นิ้วมือสัมผัสในแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ FedEx

ลายนิ้วมือจะได้รับการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น FedEx มิได้เป็นผู้ควบคุม จัดเก็บ หรือมีสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์ลายนิ้วมือที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ FedEx ไม่เห็นหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์ลายนิ้วมือของคุณในระหว่างกระบวนการพิสูจน์ตัวตน

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ควรที่จะเปิดใช้งานการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือหรือการใช้นิ้วมือสัมผัสในแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ FedEx