Vilkår

Hvis du aktiverer Face ID i FedEx-mobilappen, bekrefter du og godtar at alle som har ansiktsavtrykket sitt lagret på enheten din, vil kunne få tilgang til og bruke FedEx-tjenestene gjennom denne mobilappen på enheten. Hvis noen har et ansiktsavtrykk lagret på enheten din, og du ikke vil at personen skal kunne få tilgang til og bruke FedEx-tjenestene gjennom denne mobilappen på enheten, skal du ikke aktivere Face ID. Du er ansvarlig for å beskytte enheten din. Du er fullt ansvarlig for alle transaksjoner som utføres med Face ID i FedEx-mobilappen.

Ansiktsavtrykk lagres kun på enheten din. FedEx kontrollerer ikke, lagrer ikke og har ikke tilgang til ansiktsavtrykksprofiler som er lagret på enheten din. FedEx ser ikke og har ikke tilgang til ansiktsavtrykksprofiler under autentiseringsprosessen.

Hvis du ikke er komfortabel med disse vilkårene, bør du ikke aktivere Face ID i FedEx-mobilappen.